Ζήτηση Προσφορών από τον Δήμο Λάρνακας για Παροχή Υπηρεσιών

1.Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού για το έργο «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας» (Διαγωνισμός αρ. 75/2015) 2.Παροχή υπηρεσιών Επιμετρητή Ποσοτήτων για το Έργο «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας» (Διαγωνισμός αρ. 74/2015) 3.Ενοικίαση 1-3 εκσκαφείς φορτωτήρες (digger loader) με οδηγό για εργασία στο Δήμο Λάρνακας για περίοδο ενός έτους (Διαγωνισμός αρ. 73/2015) 4.Προσφορά για Κοινωνικό […]

Διοργάνωση Εργαστηρίων για να αυξήσουν τις πιθανότητες τους οι νέοι στην αγορά εργασίας

Από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου, περισσότεροι από 300 νέοι από όλη την Κύπρο που δεν έχουν δουλειά και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά από εργαστήρια που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας. Συνολικά, θα […]

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Υπηρεσιών για το 2016 Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020)

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοινώνουν τα Σχέδια Επιχορηγήσεων για τους τομείς «Λογοτεχνία», «Εικαστικά», «Μουσική», «Χορός», «Θέατρο», «Λαϊκός Πολιτισμός», και «Κινηματογράφος», τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020) και τα οποία θα ισχύουν για το 2016. Σε σχέση με τα αντίστοιχα Σχέδια που εφαρμόστηκαν κατά το 2015, τα νέα Σχέδια του Προγράμματος […]

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από Ιδιωτικούς Φορείς για δημιουργία οπτικοακουστικών έργων

Development slate funding 2016 Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης: Μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA ως προς την ενίσχυση της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, και […]

Συμβασιούχοι Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των κτιρίων (EPSO/CAST/S/3/2012)

Τόπος Εργασίας: Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο Οι θέσεις αφορούν τα πιο κάτω: 1.Διαχείριση Κτιρίων – Τεχνική και διοικητική υποστήριξη: 60 θέσεις 2.Διαχείριση Κτιρίων – Υλικοτεχνική Support Assistant: 66 θέσεις 3.Διαχείριση Κτιρίου – Τεχνικός / Υπεύθυνος Έργου: 70 θέσεις 4.Υπεύθυνος Υγείας και Ασφάλειας: 16 θέσεις 5.Μηχανικός / Αρχιτέκτονας: 35 θέσεις Οι θέσεις είναι κατηγορία Cast και θα […]