Άνοιξαν 30 θέσεις εργασίας για το Βοηθητικό Προσωπικό στον τομέα των κοινοβουλευτικών εργασιών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 12.00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) στις 13 Ιανουαρίου 2015. Ενδεικτικός μηνιαίος βασικός μισθός εκκίνησης: 3.424 ευρώ (βάσει των 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα). http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2014/12/04/open-for-applications-epsoast13414 Κάντε εδώ την αίτηση σας http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/parliamentary-work/startyourapplication-page/index_en.htm

Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED, η οποία εδρεύει στη Μασσαλία, έχει προκηρύξει 2 θέσεις εργασίας

Λειτουργός Επικοινωνίας. Λειτουργός Επικοινωνίας (Εκπαιδευόμενος). Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 28/11/2014  Όλες οι λεπτομέρειες για τις 2 θέσεις εργασίας είναι στην ιστοσελίδα http://www.programmemed.eu/en/information-center/vacancies-and-public-procurements.html Η αίτηση πρέπει να σταλεί στην αγγλική και στην γαλλική γλώσσα.

20 Διοικητικοί Υπάλληλοι στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την πλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων επιπέδου «διοικητικών υπαλλήλων» στο πλαίσιο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή που εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της […]

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ

ΝΟΜΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα: http://europa.eu/epso/doc/upcomingcompetitions_en.pdf

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου – Ευκαιρίες Εργοδότησης

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για σύναψη συμβάσεων εργοδότησης ορισμένης διάρκειας, για περίοδο δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος, στο Τμήμα Εποπτείας και Ρύθμισης Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Ανακοίνωση – Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Ρύθμισης Τραπεζικών Ιδρυμάτων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 14:30 στις 24 […]

Πληρωμένη μαθητεία (EUR 1 223,26 ) στην Υπηρεσία Μεταφράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο για 5 μήνες

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html Προθεσμία Υποβολής: 15 Νοεμβρίου

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στη Βιέννη, έχει προκηρύξει θέση εργασία για Λειτουργό Έρευνας

Περισσότερες πληροφορίες στο link http://bit.ly/1vmoR06 Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2014

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών που προκύπτει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά τη παροχή υπηρεσιών για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης στον κόσμο. Αυτό θα περιλαμβάνει την προώθηση μέσω του web και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκθέσεις για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τη δικτύωση των υφιστάμενων καναλιών προώθησης για να ενισχύσει τη […]

Προκήρυξη θέσης Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες 10/09/2014

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή θέση Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Διατάξεις για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Ο ετήσιος ακαθάριστος […]

Θέσεις εκπαίδευσης και τοποθετήσεις κατάρτισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ονειρευτήκατε να γίνετε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χώρα σας; Ξεκινήστε κάνοντας αίτηση για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης για απόφοιτους πανεπιστημίου ή τοποθέτηση κατάρτισης και πάρτε μιά ιδέα για το πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Θέσεις εκπαίδευσης για απόφοιτους Πανεπιστημίου Οι επ’αμοιβής θέσεις εκπαίδευσης Robert Schuman traineeships (γενική επιλογή και επιλογή δημοσιογραφίας) είναι ανοικτές για […]