Entries by Myrto Katsouri

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαική Επιτροπή

Όσοι ενδιαφέρονται για θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι θέσεις έχουν ανοίξει και αφορούν την περίοδο Οκτώβριος 2016-Φεβρουάριος 2017. Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 29/01/2016 (12:00 noon, Brussels time) Θα λάβετε ένα μηνιαίο επίδομα ύψους περίπου € 1.120 και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου. Παρέχεται, επίσης, ασφάλεια ατυχημάτων και υγείας. Συνολικός Αριθμός Θέσεων:1300 Η αίτηση γίνεται στην […]

Εκπαιδευτικό εργαστήρι αναφορικά με τις εξετάσεις του EPSO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού).

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας ενημερώνει ότι προτίθεται να διοργανώσει Η ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί εντός των επομένων ημερών. Σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένος αριθμός δήλωσης συμμετοχών, το εργαστήρι θα επαναληφθεί. Το εργαστήρι θα είναι δωρεάν. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Λειτουργό του Κέντρου, κ. […]

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε λίστα εμπειρογνωμόνων Οργανισμού της Κοινότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων

Ο Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται να δημιουργήσει ένα «Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων» για την υποστήριξη των καθηκόντων του στον τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με το Ref. Ares (20015) 4022046-30/09/2015 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα αυτά αφορούν την παροχή βοήθειας κατά την αξιολόγηση προτάσεων ενημέρωσης και […]

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στις μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), τους νέους, τους ερευνητές, τους αγρότες και τους δημόσιους φορείς. Παραπέμπει σε ιστότοπους σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, και παρέχει βασικές πληροφορίες, όπως: •πώς και πού πρέπει να υποβάλετε αίτηση •άλλους γενικούς κανόνες […]

ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων: Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νet-Μetering”) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: […]

Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»

Κύριος Στόχος για όλες τις Προκηρύξεις: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο. 1. Διδυμοποίηση Πόλεων: Προθεσμία Υποβολής: 01/03/2016 Δικαιούχοι Πόλεις/δήμοι ή οι επιτροπές αδελφοποίησής τους ή άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Αριθμός εταίρων Ένα έργο […]

15 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙ ΑΤΗΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ICMPD).

VA15P028V01-Knowledge Manager Τίτλος του έργου: EUROMED Μετανάστευση IV Θέση εργασίας: Τύνιδα, Τυνησία (με τακτικά ταξίδια) Διάρκεια: 40 μήνες Ημερομηνία Λήξης: 31η Δεκεμβρίου, 2015 ————————————————– —————————— VA15P039V03- Συντονιστής Έργου Τίτλος έργου: IBM Λίβανος- Φάση 2 Θέση εργασίας: Βηρυτός, Λίβανος Διάρκεια: 36 μήνες Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αίτησης: 8 Γενάρη του 2016 ————————————————– —————————— VA15P039V02 -Εθνικός Βοηθός Έργου […]

ΠΡΩΤΗ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1Η)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠO 15/12/2015 ΕΩΣ 15/03/2016 ΑΞΟΝΑΣ 1.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή 2.Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 3.Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1.Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές) […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

1.EPSO/CAST/P/1/2015 – Δημοσιονομικός διαχειριστής – Ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ (FG III) 2.EPSO/CAST/P/2/2015 – Οικονομικός σύμβουλος – Ομάδα καθηκόντων IV (FG IV) 3.EPSO/CAST/P/3/2015 – Υπεύθυνος έργου/προγράμματος – Ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ (FG III) 4.EPSO/CAST/P/4/2015 – Σύμβουλος έργου/προγράμματος – Ομάδα καθηκόντων IV (FG IV) Προθεσμία εγγραφής:η παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή για εγγραφή χωρίς καμία προθεσμία για την υποβολή των […]