Entries by Myrto Katsouri

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» Κύπρου – Creative Europe Desk Cyprus

Ως Συντονιστικός Φορέας για την Κύπρο προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου από τις 01/01/2016 αναλαμβάνει την λειτουργία των Κυπριακών Γραφείων Culture και Media του Προγράμματος (Creative Europe Desks – CED). Τα Γραφεία θα έχουν ως κύριους σκοπούς: α)να προωθούν το πρόγραμμα Παγκύπρια, β) να παρέχουν βοήθεια και πληροφόρηση σε […]

Υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων από ΜμΕ: Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας»

Με στόχο τη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και την υποστήριξη της εμπλοκής τους σε καινοτομικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα ανακοινώνει την προκήρυξη νέας Πρόσκλησης της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας». Η Δράση ενθαρρύνει τις ΜμΕ να προσεγγίσουν εμπειρογνώμονες για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών καινοτομίας και υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας με στόχο να βρουν λύση […]

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) – Παράταση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015 To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει παράταση για την υποβολή αιτήσεων για Παροχή Κρατικών Χορηγιών για […]

Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για το έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τη χρήση πολυεθνικής ομάδας, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό οικο- καινοτόμων επιχειρήσεων που επιδιώκουν συνεργασία με επενδυτές για την περαιτέρω ανάπτυξη τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε […]

ΝΕΑ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Η εκδήλωση στις 23 Οκτωβρίου 2015 με τίτλο » Κινηματογραφώντας τον κόσμο», θα αρχίσει στις 19:00 και όχι στις 21:00 όπως αρχικά αναφερόταν στην ελληνική αφίσα. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κ. Μυρτώ Κατσούρη στο τηλέφωνο 24620993.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: EACEA/16/2015: Στήριξη για φεστιβάλ κινηματογράφου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια, κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA (βλ.παρακάτω) και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από αυτές τις χώρές. Το […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EACEA/32/2015 Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Αντικείμενο και στόχοι Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, της αποκαλούμενης επιχορήγησης λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και σε δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς: • αύξηση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα […]

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στις 23 Οκτωβρίου θα προβληθεί η ταινία «Waiting for August» και η εκδήλωση θα τελεί υπό την αιγίδα της Ρουμανικής Πρεσβείας. Στις 24 Οκτωβρίου θα προβληθούν οι ταινίες ντοκυμαντέρ «Seeds of Freedom», «Welcome to Europe», «Taste the Wine». Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη. Οι ταινίες προβάλλονται στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Έτους 2015, […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Μπορείτε να κάνετε αίτηση σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προφίλ και ομάδες καθηκόντων: -Δημοσιονομικός διαχειριστής — FG III (EPSO/CAST/P/1/2015) -Οικονομικός σύμβουλος — FG IV (EPSO/CAST/P/2/2015) -Υπεύθυνος έργου/προγράμματος— FG III (EPSO/CAST/P/3/2015) -Σύμβουλος έργου/προγράμματος — FG IV (EPSO/CAST/P/4/2015) Καθήκοντα: Δημοσιονομικός διαχειριστής (FGIII)/Οικονομικός σύμβουλος (FGIV): – Προγραμματισμό και παρακολούθηση του προϋπολογισμού και δημοσιονομικές πληροφορίες και υποβολή […]

Θέσεις εργασίας σε οργανισμούς της ΕΕ (Ελλάδα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ολλανδία)

1.Expert in labour market intelligence and skill needs http://recon.cedefop.europa.eu/ Οργανισμός:Cedefop Ελλάδα Προθεσμία:22/10/2015 2.Expert in labour market intelligence and skill needs http://recon.cedefop.europa.eu/ Οργανισμός:Cedefop Ελλάδα Προθεσμία:22/10/2015 3.ICT HELPDESK AND USER SUPPORT ASSISTANT http://srb.europa.eu/docs/vacancies/srb-ast-2015-002_en.pdf Οργανισμός:SINGLE RESOLUTION BOARD Βέλγιο Προθεσμία:12/10/2015 4.Administrative Assistant http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2015/15-EJ-CA-10.pdf Οργανισμός:Eurojust Ολλανδία Προθεσμία:18/10/2015 5.BANK RESOLUTION EXPERT http://srb.europa.eu/docs/vacancies/srb-ad-2015-013_en.pdf Οργανισμός:SINGLE RESOLUTION BOARD Βέλγιο Προθεσμία:12/10/2015 6.Junior Graduate (GRAD) https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?FOCUS=Applicant&Page=HRS_APP_JBPST&SiteId=1&JobOpeningId=102554&PostingSeq=1 […]