Entries by netinfo

Ευκαιρίες Κατάρτισης στον Τομέα της Νεολαίας στην Κύπρο και το εξωτερικό – Αποκεντρωμένη Δράση

Είσαι νέος/νέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας; Ανήκεις σε κάποια οργάνωση ή άτυπη ομάδα νέων που υλοποιεί δραστηριότητες για τη νεολαία; Θα ήθελες να μάθεις για τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, να ανταλλάξεις γνώσεις και εμπειρίες και να δικτυωθείς για την εξεύρεση εταίρων για μελλοντικά σχέδια; Εάν ναι, τότε πρέπει […]

Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ για νοσηλευτικό προσωπικό και για φροντιστές παιδιών

Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ για νοσηλευτικό προσωπικό και για φροντιστές παιδιών Μισθός: EUR 1 934,53 Προθεσμία Υποβολής: 23/07/2015 http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/childcare/index_en.htm

Ημερίδα Εκπαίδευσης Ενηλίκων – «Ενισχύοντας την πρόσβαση των ενηλίκων στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση»

To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει Ημερίδα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Ενισχύοντας την πρόσβαση των ενηλίκων στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση». Την Ημερίδα θα απασχολήσουν θέματα σχετικά με την ενίσχυση της πρόσβασης των ενηλίκων σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες πληθυσμού που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και τις βασικές δεξιότητες των […]

Calls for Expression of Interest launched by EC DG REGIO concerning a pilot project on Integrity Pacts

Integrity Pacts represent a civil control mechanism/tool to help governments, businesses and civil society fight corruption in public procurement. All the information on these calls is available on the InfoRegio website: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/ http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/ The two calls aim at selecting public authorities to pilot (call n° 1) and civil society organisations to monitor (call n° 2) […]

Jobs in Europe

Find a job in Brussels, in the Institutions of the European Union or in International Organisations related to the EU. Location Expiration Date Title Brussels 12 July 2015, 00:00 CET Administrative Trainee, European Association of Co-operative Banks Brussels 07 July 2015, 00:00 CET Advisor, Payments, European Savings and Retail Banking Group Brussels 26 June 2015, […]

Προκήρυξη Διαγωνισμού στην ΕΕ για 22 γλώσσες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για μεταφράσεις κειμένων οικονομικού περιεχομένου από τα αγγλικά σε 22 ακόμα γλώσσες. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 24 Ιουλίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/calls/open/merca15/index_en.htm

Υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων από ΜμΕ: Ανακοίνωση της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας»

Με στόχο τη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και την υποστήριξη της εμπλοκής τους σε καινοτομικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας». Η Δράση ενθαρρύνει τις ΜμΕ να προσεγγίσουν εμπειρογνώμονες για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών καινοτομίας και υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας με στόχο να βρουν λύση σε κάποιο […]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 

Η Ομάδα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) της Επιτροπής των Περιφερειών, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα Συνύπαρξη. Ο διαγωνισμός προσκαλεί ανερχόμενους και καταξιωμένους φωτογράφους να συλλάβουν σε μια φωτογραφία μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκφράζεται με το σύνθημα «Ενωμένοι στην πολυμορφία». Στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας (bit.ly/living-together) οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν έναν «τοίχο […]

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS

Για σκοπούς προώθησης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου βρίσκεται σε εφαρμογή ειδικό Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εγκαθίδρυση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά EMAS. Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών, με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον […]

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες ΕΕ (Junior Professionals in Delegations)

Ανακοινώνεται η έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της ΕΕ (Junior Professionals in Delegations). To Πρόγραμμα JPD διοργανώνεται στη βάση κοινής απόφασης της ΕΥΕΔ (EEAS – Εuropean External Action Service) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω κοινό από τους δύο πιο πάνω φορείς Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει […]