Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 900.000 ευρώ για τη στήριξη των οινοπαραγωγών που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 900.000 ευρώ για τη στήριξη των οινοπαραγωγών που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να διαχειριστούν τα αποθέματά τους σε οίνο και μούστο, τα οποία αυξήθηκαν κατά περίπου 50% λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η δημόσια στήριξη θα καλύψει μέρος των δαπανών που συνδέονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων και θα αποζημιώσει τους οινοπαραγωγούς για μέρος της απώλειας της αξίας του οίνου εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 17 ευρώ ανά εκατόλιτρο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο· και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.64602 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ-Layout and design for Cedefop Publications and Communication Activities

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει προκηρύξει τη διαδικασία ανάθεσης του σχεδιασμού των εκδόσεων του. Περισσότερες λεπτομέρεις στο πιο κάτω link:
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/layout-and-design-cedefop-publications-and-communication-activities?src=email&freq=weekly

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΞΙΑΣ 7,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Η Ευρωπαική Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 7,6 εκατ. ευρώ για συμπράξεις στον τομέα της δημοσιογραφίας που χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά μέσω ενός προγράμματος της ΕΕ, του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Οι επιχορηγήσεις θα στηρίξουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Αυτή η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων προωθεί τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και τα δημοσιογραφικά έργα — αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη κοινών τεχνικών προτύπων, νέων τύπων αιθουσών Τύπου, τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, πρωτότυπης δημοσιογραφίας και καινοτόμων μορφών παραγωγής.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε: «Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ στηρίζει τέτοιου είδους εταιρικές σχέσεις στον τομέα της δημοσιογραφίας. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα προς τους δημοσιογράφους και τους παράγοντες των μέσων ενημέρωσης ότι στεκόμαστε στο πλάι τους για να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η αύξηση και η διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής στήριξης συμβαδίζει με το έργο μας για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ένα δικαιότερο διαδικτυακό περιβάλλον».

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε τα εξής: «Η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν βασικές αξίες στις οποίες στηρίζονται οι δημοκρατίες μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες. Μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» θα διαθέσουμε έναν άνευ προηγουμένου προϋπολογισμό ύψους τουλάχιστον 75 εκατ. ευρώ έως το 2027 για τη στήριξη της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.»

Οι ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες μπορούν να προτείνουν συνεργασίες σε ένα συγκεκριμένο δημοσιογραφικό είδος και θα λειτουργούν με πλήρη συντακτική ανεξαρτησία. Τα σχέδιά τους θα πρέπει να έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους ευρύτερους τομείς των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μικρών μέσων ενημέρωσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εν λόγω πρόσκληση λήγει στις 26 Αυγούστου 2021. Αρκετές άλλες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, που αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ για ευρωπαϊκά έργα μέσων ενημέρωσης, θα δρομολογηθούν τις προσεχείς εβδομάδες, ενώ πρόσφατα δημοσιεύθηκαν και άλλες προσκλήσεις που αφορούν τον τομέα των μέσων ενημέρωσης, όπως τα εργαστήρια δημιουργικής καινοτομίας. Ένα προσεχές διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση, καθώς και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον τομέα των μέσων ενημέρωσης είναι διαθέσιμα εδώ, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στον τομέα των μέσων ενημέρωσης είναι διαθέσιμες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο.

Μια επισκόπηση της στήριξης της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης είναι επίσης διαθέσιμη εδώ: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/media-freedom

Η Επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει τη στήριξή της στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών σχεδίων δράσης για τη δημοκρατία και τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2021-jourpart;callCode=CREA-CROSS-2021-JOURPART;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την Προκήρυξη 2021 για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Δικαιούχοι:

-Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίου έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.
– Άνεργοι ή μισθωτοί
-Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55
Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται 70% στους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Οδηγού του Σχεδίου, τo Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και τον Κατάλογο των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται.

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ από τις 17 Μαϊου 2021 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy χρησιμοποιώντας τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/6c0d870103efda3dc22586d40037b611?OpenDocument

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Βίκυ Τσαγγαρίδου Χατζηπαύλου
Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Τηλέφωνο: 22867194
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Αθηνά Ξανθοπούλου
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: 22867178
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Σπύρος Προδρόμου
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο: 22867156
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη δραστηριοτήτων εθελοντισμού των νέων

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στηρίζει τους νέους και τις νέες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, από την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη έως τη στήριξη της δράσης για την υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Η φετινή προτεραιότητα θα είναι η υγεία και θα κινητοποιηθούν εθελοντές για να εργαστούν σε έργα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, και την ανάκαμψη.

Με δικό του προϋπολογισμό ύψους 1 δισ. ευρώ και πλέον, για την περίοδο 2021-2027, το νέο πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες σε περίπου 275.000 νέους και νέες ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους έργων αλληλεγγύης. Για το πρώτο έτος της δράσης, διατίθενται περισσότερα από 138 εκατ. ευρώ. Από το προσεχές έτος το πρόγραμμα θα δώσει, επίσης, τη δυνατότητα σε νέες και νέους να συμμετάσχουν εθελοντικά σε δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας οπουδήποτε στον κόσμο, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων σε ασφαλείς τρίτες χώρες και στηρίζοντας τις δραστηριότητες βοήθειας της ΕΕ εκεί.

Ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά: «Η αλληλεγγύη βρίσκεται στην καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τόσο εντός της Ένωσής μας όσο και με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας είναι αυτός που δείχνει στις νεότερες γενιές μας ότι είμαστε ισχυρότεροι μαζί. Αυτό έχουν βιώσει κι αυτό μπορούν να μοιραστούν με τους άλλους χάρη στις ευκαιρίες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Με τον εθελοντισμό στο επίκεντρό του, το πρόγραμμα αυτό εμπλέκει και ενδυναμώνει τους νέους ανθρώπους ώστε να είναι ενεργοί στην κοινωνία, με πίστη στις αξίες μας και να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής.»

Το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, διευκολύνοντας τις οργανώσεις και τους νέους να ασχοληθούν με αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τέσσερις πτυχές:
•να προαχθεί η ένταξη και η πολυμορφία·
•να γίνουν τα έργα «οικολογικότερα» και να ενθαρρυνθεί η περιβαλλοντικά βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά των συμμετεχόντων και των οργανώσεων που παίρνουν μέρος·
•να στηριχθεί η ψηφιακή μετάβαση μέσω έργων και δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και αναπτύσσουν την κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία·
•να προαχθεί η συμμετοχή των νέων ανθρώπων στις δημοκρατικές διαδικασίες και η συμμετοχή τους στα κοινά.

Για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι οργανώσεις πρέπει να διαθέτουν σήμα ποιότητας, το οποίο πιστοποιεί ότι είναι σε θέση να διεξάγουν υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα —την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Τουρκία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, ομάδες νέων που είναι εγγεγραμμένες στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση χρηματοδότησης για έργα αλληλεγγύης που αναπτύσσουν και διευθύνουν οι ίδιες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος 2021-2027 αρχίζει στις 15 Απριλίου και λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2021. Οι αιτήσεις για το σήμα ποιότητας για εθελοντισμό αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το σήμα ποιότητας για τον εθελοντισμό στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2021.

https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_el

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΨΟΥΣ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο κυπριακά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Τα δύο προγράμματα εγκρίθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος, οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα δικαιούνται να λάβουν άμεσες επιχορηγήσεις ύψους έως 300.000 ευρώ (ή 800.000 ευρώ για ξενοδοχεία των οποίων ο κύκλος εργασιών το 2019 υπερέβη τα 20 εκατ. ευρώ). Στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος, που θα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων οι φορολογητέες πράξεις δεν υπερβαίνουν τις 15.600 ευρώ ετησίως (δηλαδή το όριο κάτω από το οποίο μια επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ΦΠΑ στην Κύπρο), η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος αμφότερων των προγραμμάτων είναι να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητας των δικαιούχων και να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά το τέλος της. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δύο προγράμματα είναι σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) η στήριξη δεν θα υπερβαίνει τις 225.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 1.800.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, όπως προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο· και ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο μέτρα είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.61839 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο Ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει εξαγγείλει το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Το σχέδιο καλύπτει τόσο Υφιστάμενες όσο και Νέες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς της Μεταποιητικής Βιομηχανίας και ορισμένους άλλους στοχευμένους τομείς.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 200.000 ευρώ και η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, σε 60%. Δηλαδή, για παράδειγμα, για επιλέξιμες δαπάνες ύψους 100.000 ευρώ, η χορηγία ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Το σχέδιο έχει δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου και αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Φεβρουαρίου 2021.
https://meci.gov.cy/gr/sxediaxorigion

Επιλέξιμες δαπάνες
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

-Ανέγερση ή/και Επέκταση Κτιρίων
-Διαμόρφωση/ Διαρρύθμιση Κτιρίων
-Μηχανήματα/ Εξοπλισμός
-Μεταφορικά μέσα
-Άλλα έξοδα (κατ’ αποκοπή ποσοστό 7% το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών)

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση

Χρηματοδότηση, προσκλήσεις υποβολής προσφορών

*Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης – ανά θέμα
*Βρείτε εταίρο για το σχέδιό σας
*Προγράμματα χρηματοδότησης
*Πώς λειτουργούν οι χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_el

Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Από χθες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους.
Με την υποστήριξη της Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το πρόγραμμα Ideas Powered for Business SME Fund έχει στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές ΔΙ και να προστατεύσουν τα δικαιώματα ΔΙ τους σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/ideas-powered-for-business

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που ανταποκρίνονται στον επίσημο ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης, προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη έως 1 500 ευρώ ανά επιχείρηση, υπό μορφή επιστροφών, για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan) και εφαρμογές για τα σήματα και τα σχέδια ή τα υποδείγματα. Σήμερα, το Ταμείο ανοίγει την πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους υποβολής αιτήσεων που θα «τρέξουν» καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.

Οι προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την τόνωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Η χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία θα ανοίξει αύριο για εγγραφές, θα δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση λόγω του κορονοϊού μετατρέποντας τις πράσινες προκλήσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας.
Η Επίτροπος κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την καινοτομία, την έρευνα, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ύψους 1 δισ. ευρώ είναι η τελευταία και μεγαλύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Έχοντας στο επίκεντρό της την καινοτομία, η επένδυση αυτή θα επιταχύνει τη δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Επειδή δεν θέλουμε κανείς και καμία να μείνει στο περιθώριο σε αυτόν τον συστημικό μετασχηματισμό, απευθύνουμε πρόσκληση υποβολής συγκεκριμένων δράσεων για νέους τρόπους συνεργασίας με τους πολίτες και βελτίωση της κοινωνικής συνάφειας και του κοινωνικού αντικτύπου.»
Αυτή η πρόσκληση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία από προηγούμενες προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζων 2020» σε διάφορα σημεία. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα των προκλήσεων τις οποίες αφορά, αποσκοπεί σε σαφή, ορατά βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά με προοπτική μακροπρόθεσμης αλλαγής. Υπάρχουν λιγότερες, αλλά περισσότερο στοχευμένες, ευρύτερες και ορατές δράσεις, με έμφαση στην ταχεία κλιμάκωση, τη διάδοση και την υιοθέτηση.
Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να αποδώσουν αποτελέσματα με απτά οφέλη σε δέκα τομείς:
οκτώ θεματικούς τομείς που αντικατοπτρίζουν τους βασικούς άξονες εργασίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας:
1.αύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών
2.καθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια
3.βιομηχανία για μια καθαρή και κυκλική οικονομία
4.κτίρια αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων
5.βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα
6.από το αγρόκτημα στο πιάτο
7.βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
8.περιβάλλον μηδενικής ρύπανσης, απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες
και δύο οριζόντιους τομείς – ενίσχυση της γνώσης και ενδυνάμωση των πολιτών, που προσφέρουν μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική για την επίτευξη των μετασχηματισμών που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Οι επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ θα συνεχίσουν την ανάπτυξη των συστημάτων και των υποδομών γνώσης της Ευρώπης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει ευκαιρίες για διεθνή συνεργασία στην αντιμετώπιση των αναγκών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, ιδίως στην Αφρική, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).
Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2021 και τα έργα που θα επιλεγούν αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2021.
Στο πλαίσιο των εικονικών ευρωπαϊκών ημερών έρευνας & καινοτομίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης και διαμεσολάβησης για την πρόσκληση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020