410 εκατ. ευρώ από την Kοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) επιστρέφονται στους Ευρωπαίους αγρότες – Στους δικαιούχους και η Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα απόφαση επιστροφής ποσού ύψους 410 εκατ. ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες.
Για την Κύπρο το ποσό που είναι διαθέσιμο για επιστροφή είναι 354,997 χιλιάδες ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/227_en

htmΚΑΠ

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Υπηρεσιών για το 2016 Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020)

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοινώνουν τα Σχέδια Επιχορηγήσεων για τους τομείς «Λογοτεχνία», «Εικαστικά», «Μουσική», «Χορός», «Θέατρο», «Λαϊκός Πολιτισμός», και «Κινηματογράφος», τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020) και τα
οποία θα ισχύουν για το 2016.
Σε σχέση με τα αντίστοιχα Σχέδια που εφαρμόστηκαν κατά το 2015, τα νέα Σχέδια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020) έχουν τύχει αναθεώρησης και περαιτέρω επεξεργασίας για σκοπούς βελτίωσης της εφαρμογής τους.
Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020) καθώς επίσης και των σχετικών Υποπρογραμμάτων του, μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/entypa.html).
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Φορείς είναι η 18η Δεκεμβρίου 2015.
http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp3195

Αιτήματα από Ομάδες Φυσικών Προσώπων και για μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε εντός του 2016.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από Ιδιωτικούς Φορείς για δημιουργία οπτικοακουστικών έργων

Development slate funding 2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:
Μία από τις προτεραιότητες του υποπρογράμματος MEDIA ως προς την ενίσχυση της ικανότητας του οπτικοακουστικού τομέα είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα να δημιουργούν ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα με δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός Ένωσης και να διευκολύνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμπαραγωγές, και με τηλεοπτικούς φορείς.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες ανάπτυξης για τα ακόλουθα οπτικοακουστικά έργα:
•ταινίες μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και δημιουργικά ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών προοριζόμενα πρωτίστως για κινηματογραφική διανομή,
•έργα μυθοπλασίας (αυτοτελή έργα ή σειρές) συνολικής … Περισσότερα
•έργα μυθοπλασίας συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας ή εμπειρίας χρήστη τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για εκμετάλλευση σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει μία προθεσμία. H αίτηση για υποστήριξη πρέπει να υποβληθεί στο διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έως τις 04/02/2016 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12,500,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%
Δικαιούχοι: Ιδιωτικοί Φορείς
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2016

Εθνικό Σημείο Επαφής:
Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ
Όνομα: Στέλιος Στυλιανού
Διεύθυνση: Διογένους 1, Block A, 4ος Όροφος, 1512 Λευκωσία, Τ.Θ 21722
Τηλ: 22454333
Ιστοσελίδα: http://www.talos-rtd.com/
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ss@talos-rtd.com

Σημείο Επαφής EE:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
eacea-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/culture/contact/index_en.htm
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-slate-funding-2016_enδημιουργικη ευρωπη

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την 1η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων. Το Σχέδιο θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως φαίνονται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του εγκριμένου επενδυτικού προγράμματος με ανώτατο ύψος χορηγίας τις €200.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν Κτήρια και Επεκτάσεις Κτηρίων/ Υποστατικών, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα, Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Προβολή/ Προώθηση κλπ.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε €1 εκατομμύριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και το Έντυπο της Αίτησης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy).

Σημειώνεται ότι τα έντυπα αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 26 Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2015. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421, Λευκωσία, με την ένδειξη «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867100, 22867149, 22867247.
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/B007C6041C3C7DDCC225744F0037A532?OpenDocumentμεταποιηση

Υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων από ΜμΕ: Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας»

Με στόχο τη γνωριμία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με την έννοια της καινοτομίας και την υποστήριξη της εμπλοκής τους σε καινοτομικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα ανακοινώνει την προκήρυξη νέας Πρόσκλησης της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας».

Η Δράση ενθαρρύνει τις ΜμΕ να προσεγγίσουν εμπειρογνώμονες για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών καινοτομίας και υπηρεσιών στήριξης καινοτομίας με στόχο να βρουν λύση σε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα/πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία τους ή στα προϊόντα/υπηρεσίες τους.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δικαιούχοι) που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίες επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες καινοτομίας, προσφέροντας ως ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τις €5.000 για κάθε συμμετέχουσα ΜμΕ στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. Αντίστοιχα, ως φορείς παροχής των υπηρεσιών (φορείς παροχής γνώσης) στην Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί οργανισμοί καθώς και κοινωφελείς οργανισμοί που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τις €15.000. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις €70.000.

Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2015 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου Προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Πρόσκληση της Δράσης, κάνοντας χρήση του εντύπου «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ». Ο αιτήσεις εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Γιώργο Χρίστου στο τηλέφωνο: 22205030 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy.

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) – Παράταση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει παράταση για την υποβολή αιτήσεων για Παροχή Κρατικών Χορηγιών για το έτος 2015 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Η νέα ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, τόσο για την καταχώρηση στο Μητρώο EMAS, όσο και για την παροχή της κρατικής χορηγίας, ορίζεται η 20η Νοεμβρίου, 2015. Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: www.moa.gov.cy/environment. Περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22408923, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία, email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: EACEA/16/2015: Στήριξη για φεστιβάλ κινηματογράφου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια, κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA (βλ.παρακάτω) και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από αυτές τις χώρές.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.
Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται από επιλέξιμες οντότητες που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ σε χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA θα γίνονται δεκτές.
Τουλάχιστον το 70% του επιλέξιμου προγράμματος που παρουσιάζεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Ή τουλάχιστον 100 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους (ή 400 ταινίες μικρού μήκους – σε περίπτωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους) πρέπει να προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος «από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA»:
· Το 50% των ταινιών πρέπει να είναι μη εγχώριες.
· Πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον 15 τέτοιες χώρες.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων:
– 17/12/2015 ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών): για δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ 01/05/16 και 31/10/16.
– 28/04/2016 ώρα 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών): για δραστηριότητες που ξεκινούν μεταξύ 01/11/16 και 30/04/17.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EACEA/32/2015 Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Αντικείμενο και στόχοι

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, της αποκαλούμενης επιχορήγησης λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και σε δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:

• αύξηση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, και ιδίως τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία,

• ενίσχυση της προσήλωσης και της συνεργασίας των ενδιαφερομένων με τις δημόσιες αρχές για την εφαρμογή πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της νεολαίας, όπως για παράδειγμα των ανά χώρα συστάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

• ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον τομέα της νεολαίας,

• ενίσχυση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων για διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των πολιτικών και των προγραμμάτων, καθώς και των ορθών πρακτικών, στα μέλη τους και στο ευρύτερο κοινό.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι ενσωματωμένοι με σαφή τρόπο στα σχέδια εργασιών, τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα των οργανώσεων που υποβάλλουν αίτηση.
Περαιτέρω, οι οργανώσεις με δραστηριότητα στον τομέα της νεολαίας οι οποίες θα λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να ασκούν δραστηριότητες που έχουν ως στόχο:

• να προωθήσουν την απασχολησιμότητα των νέων, ιδιαίτερα μέσα από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης,

• να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση των νέων στην κοινωνία, καθώς και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

• να συμβάλουν στην προσωπική, κοινωνικο-εκπαιδευτική και επαγγελματική ανέλιξη των νέων στην Ευρώπη,

• να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων για νέους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

• να συμβάλουν στη συζήτηση/ανάπτυξη θεμάτων πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στους νέους και στις οργανώσεις νεολαίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

• να προωθήσουν τη διαπολιτισμική μάθηση, τον σεβασμό της πολυμορφίας, καθώς και τις αξίες της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των νέων της Ευρώπης,

• να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη των νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία,

• να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της δήλωσης σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, η οποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 17 Μαρτίου 2015, για παράδειγμα μέσω της ενσωμάτωσης της προώθησης της αγωγής του πολίτη, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της δημοκρατικής αγωγής στα προγράμματα εργασίας τους.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή σε δύο κατηγορίες φορέων: Ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας (άτυπο δίκτυο).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en

Σχέδιο παροχής Κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει ΟΤΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ για Παροχή Κρατικών Χορηγιών για το έτος 2015 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου, 2015. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την 16η Οκτωβρίου, 2015.

Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/527EDFB40FDB55E7C2257ECF002589AC?OpenDocument

Περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22408923, Λειτουργός Περιβάλλοντος Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία, email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015

Ο στόχος για όλα τα προγράμματα είναι η στήριξη της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ (Υπηκόων Τρίτων Χωρών) στην κυπριακή κοινωνία μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωση των ωφελούμενων με τη χρήση της, βελτιώνοντας την ικανότητα κοινωνικής ένταξης καθώς και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε όλα τα Έργα, ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο.

Δικαιούχοι: Τοπικές Αρχές, ΜΚΟ

Η προθεσμία για όλα τα Έργα είναι η 26η Οκτωβρίου 2015.

Έργο: Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
Αριθμός εκπαιδευομένων ενηλίκων που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα : 200
Όλα τα μαθήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στις τέσσερις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο).
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 260,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Δεκέμβριο του 2015 και να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2016. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου

Έργο: Πρόγραμμα Ένταξης από Τοπικές Αρχές
Ο αριθμός επωφελούμενων στο σύνολο για τις επαρχίες Λάρνακας/Αμμοχώστου είναι τουλάχιστον 30.
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 700,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου

Δράση 1-Εθελούσιες Επιστροφές
Έργο: Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών.
Στα πλαίσια της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115/ΕΚ και της προσπάθειας για βελτίωση των συνθηκών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών με την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων, θα συνεχίσει η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών, όπως αυτό ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και του Ταμείου Επιστροφής, το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση και βοήθεια σχετικά με εθελούσιες επιστροφές. Η βοήθεια θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, πληροφόρηση για τις διαδικασίες επιστροφής, επικοινωνία με αρμόδιες αρχές, νομική/ψυχολογική υποστήριξη, στήριξη για άλλες ανάγκες, ιδιαίτερα στην περίπτωση ευάλωτων ομάδων, ετοιμασία ταξιδιού επιστροφής. Για τις περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το Κέντρο θα πρέπει να μελετηθεί το Παράρτημα 3 όπου περιγράφονται πιο αναλυτικά οι προϋποθέσεις για δημιουργία του εν λόγω κέντρου.
Στο Κέντρο θα προσφερθεί η απαραίτητη υποστήριξη από τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες.
Αριθμός ατόμων που θα προσέλθουν στο Κέντρο για πληροφορίες: 150
Αριθμός ατόμων που θα δεσμευτούν για να ξεκινήσει διαδικασία εθελούσιας επιστροφής: 100
Συνολικός Προϋπολογισμός: € 600,000
Το πρόγραμμα θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2016 και να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και δυο (2) χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Δράση 4 – Ενίσχυση ευαισθητοποίησης της κοινωνίας υποδοχής
Τίτλος έργου: Τηλεοπτική εκπομπή μαγειρικής: γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή και μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής, η οποία στόχο θα
έχει τη γνωριμία του πολιτισμού τρίτων χωρών μέσω της γαστρονομίας.
Δεδομένου ότι η γαστρονομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός πολιτισμού, μέσα από την
παρουσίαση συνταγών, το κυπριακό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο παρασκευής
διαφόρων εδεσμάτων ή/και ροφημάτων, μαθαίνοντας παράλληλα για τις γαστρονομικές συνήθειες και
παραδόσεις γύρω από αυτές.
Μέσα από τη γαστρονομική παρουσίαση, η εκπομπή θα μπορεί να αναφέρεται στην ιστορική αναδρομή
της κάθε τοπικής κουζίνας, στα διατροφικά έθιμα και παραδόσεις. Επίσης θα μπορεί να δίνει, γενικές πληροφορίες για τις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων, για τη γεωγραφία, για τα χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον και τις πρώτες ύλες της κάθε χώρας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και άλλα στοιχεία ιστορικού, πολιτισμικού και οικονομικού ενδιαφέροντος

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης: 1 χρόνος
Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2015
Αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2016
Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του έργου μέχρι και δυο (2)
χρόνια, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: € 400,000

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.moi.gov.cy/moi/sf/sf.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument