Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: Έναρξη διαδικτυακού διαγωνισμού στις 26 Σεπτεμβρίου

Για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνουν διαγωνισμό βίντεο στο Facebook με θέμα «Η Κύπρος μιλά» («Cyprus speaks») με ημερομηνία έναρξης 26 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών που διαμένουν στην Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο – μέγιστης διάρκειας 2 λεπτών – που να καταδεικνύει και να γιορτάζει την καθημερινή πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική πραγματικότητα στην Κύπρο. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να τηλεφορτώσουν το βίντεό τους χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή (app) που διατίθεται στη σελίδα του Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο (https://www.facebook.com/ec.cyprus).

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝΟι νικητές θα ανακοινωθούν περί τα μέσα Νοεμβρίου και θα συμμετάσχουν σε 4ήμερη ενημερωτική επίσκεψη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο. Εκεί θα έχουν, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να επισκεφθούν τα κεντρικά γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης — της εσωτερικής μεταφραστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ!

Ευρωπαϊκό Βραβείο για γυναίκες επιχειρηματίες που καινοτομούν!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει για τρίτη φορά το Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών της ΕΕ για να επιβραβεύσει τρεις γυναίκες που έχουν επιτύχει εξαιρετικές καινοτομίες και τις έχουν διαθέσει στην αγορά. Το Βραβείο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες και θέλει να εμπνεύσει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ποσό ύψους 100.000 ευρώ, το δεύτερο από 50.000 ευρώ και το τρίτο από 30.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλες τις γυναίκες που κατοικούν στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες έχουν ιδρύσει ή είναι συνιδρυτές μιας εταιρείας σε οποιοδήποτε τομέα και οι οποίες έχουν λάβει κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2015. Κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες που θα ανακοινωθούν το 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία θα βρείτε εδώ.

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

«Το ευρωπαικό όραμα σε δράση»

Στα πλαίσια του Ευρωπαικού Έτους Ανάπτυξης 2015, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Παγκύπρια Πλατφόρμα Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Ανάπτυξη, Ο Δήμος Λάρνακας και το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας προσκαλούν στην Φωτογραφική Έκθεση με τίτλο «το ευρωπαικό όραμα σε δράση», την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 18:30, στην πλατεία Κίμωνος.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις φωτογραφίες εννέα Κύπριων φωτογράφων που γενναιόδωρα παραχώρησαν υλικό από τις προσωπικές τους συλλογές, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης για το όραμα και τις δράσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ σε ότι αφορά τη διεθνή ανάπτυξη εκτός συνόρων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η εκδήλωσηinvitation larnaka τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)-Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing the Innovation Management Capacity of Cypriot SMEs».

Το εν λόγω Έργο αποτελεί υποστηρικτική Δράση προς τις ΜμΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Στόχος του Έργου είναι η αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας στις Κυπριακές ΜμΕ καθώς και η καθοδήγηση τους με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα γίνεται με αξιόπιστα εργαλεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CEN/TS 16555-1 (π.χ. το εργαλείο IMP3rove).

Δικαιούχοι είναι κυπριακές ΜμΕ με δραστηριότητες καινοτομίας οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. Αναμένεται ότι με τη συμμέτοχή τους στις εν λόγω δραστηριότητες οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγαλύτερα οφέλη για τις επενδύσεις τους στην έρευνα και καινοτομία.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από το ΙΠΕ προς τις καινοτόμα δραστήριες ΜμΕ είναι βασισμένη στα ακόλουθα στάδια:
Ανάλυση Δυνατοτήτων Καινοτομίας
Επιτόπου συναντήσεις και συλλογή δεδομένων
Χρήση ειδικού εργαλείου αξιολόγησης για αναγνώριση των αναγκών και δυνατοτήτων καινοτομίας
Ανάλυση Χάσματος και Αναγκών (Gap & Needs analysis), αναφορικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση της καινοτομίας στην επιχείρηση.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για βελτίωση των δυνατοτήτων της επιχείρησης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων πακέτων υπηρεσιών, το Ίδρυμα θα αξιολογεί όλες τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα τηρεί σειρά προτεραιότητας εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο Καμπανέλλα στο τηλέφωνο: 22205056 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: skambanellas@research.org.cy.

http://www.research.org.cy/EL/news/3830.html

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Ιδιωτική Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες σύμφωνα με το Σχέδιο ήσσονος Σημασίας προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 7/9/2015 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016, στα πλαίσια του “Σχεδίου Eνισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες”.

Δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, από τις 7/9/2015 μέχρι και τις 23/10/2015 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τις 23/10/2015 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2016 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22867268, 22867329, 22867251
www.mcit.gov.cy/ts

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (VP/2015/011): Υποστήριξη καινοτόμων δράσεων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής-Στήριξη των μεταρρυθμίσεων στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της πολιτικής για την καινοτομία στην οργάνωση και την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την ένταξη των χρηστών των υπηρεσιών στην αγορά εργασίας. Σε θέματα πολιτικής καινοτομίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ολοκληρωμένη παροχή αυτού του είδους των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η πρόσκληση θα στηρίξει την εφαρμογή της σύστασης για την ενεργό ένταξη και του Πακέτου Κοινωνικών Επενδύσεων, και την επικείμενη πρωτοβουλία σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η παρούσα πρόσκληση υποστηρίζει καινοτόμες πολιτικές που εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και υπό συνθήκες που επιτρέπουν να μετρηθούν τα αποτελέσματα τους, πριν να επαναληφθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, εφόσον τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα. Αυτό επιτρέπει στους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τη χάραξη πολιτικής για τη συλλογή τεκμηριωμένων στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις μιας δεδομένης πολιτικής για την καινοτομία, και να καθορίσουν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Ο τελικός στόχος είναι, τα εμπειρικά στοιχεία που θα λειφθούν σχετικά με τις επιπτώσεις / αποτελέσματα μιας καινοτομάς κοινωνικής πολιτικής, να αναδείξουν αν είναι σημαντική μια πολιτική που εφαρμοζέται και κατά πόσο πρέπει να συνεχιστεί ή αν πρέπει να αναβαθμιστεί.

Δικαιούχοι:

-Δημόσιοι Οργανισμοί
-Ιδιωτικοί Οργανισμοί
-Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Επιλέξιμοι επικεφαλείς οργανισμοί μπορούν να είναι: • είτε δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον καθορισμό ή / και εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής και / ή την οργάνωση και / ή τη χρηματοδότηση και / ή παράδοση της απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, είτε
ιδιωτικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών ή παρέχουν απασχόληση εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Οι αιτούντες, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί ή μη κερδοσκοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουν τη βάση λειτουργίας τους τουλάχιστον για 5 χρόνια σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη της προκήρυξης.

Η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους συν-αιτούντες.

Η συγχρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και καλύπτει το 80%. Το αιτούμενο ποσό πρέπει να είναι μεταξύ €750.000 και €2.000.000 .

Προθεσμία Υποβολής: 16/11/2015

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes

ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2015: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν την εφαρμογή του
Σχεδίου TRANSIT 2015, για την ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών.

Το Σχέδιο TRANSIT αποσκοπεί στη στήριξη των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύγχρονης τέχνης, για συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας
Καλλιτεχνών (Artist Residency Programs) στο εξωτερικό.

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας των καλλιτεχνών στον Ευρωπαϊκό και διεθνή
χώρο, μέσω της συμμετοχής τους σε Προγράμματα Φιλοξενίας που μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα,
εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, open studios, την ανάπτυξη ατομικού ή ομαδικού δημιουργικού
έργου, την παρουσίαση εκθέσεων, κ.α.

Γενικότερα, το Σχέδιο TRANSIT στοχεύει στην ενθάρρυνση της δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών
των καλλιτεχνών στο εξωτερικό, την προώθηση της καλλιτεχνικής έρευνας και παραγωγής, τη
διασύνδεση των τοπικών πρακτικών με το διεθνή χώρο και κατ’ επέκταση τον περαιτέρω εμπλουτισμό
και διεύρυνση της τοπικής καλλιτεχνικής σκηνής, μέσω του διαλόγου και των ανταλλαγών.

Ειδικά για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη,
15 Οκτωβρίου 2015.

Οι προθεσμίες και όροι για το 2016 θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο υποβολής αίτησης από τα γραφεία των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών, την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.moec.gov.cy (Σύνδεσμος
«Ανακοινώσεις») ή την ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies
(Σύνδεσμος «Ανακοινώσεις»).

Επικοινωνία:
lmichaelidou@culture.moec.gov.cy , Τ: 22809814
pdymiotis@culture.moec.gov.cy , Τ: 22809815

Προκήρυξη Υποβολής Πρότασης για το Έργο «Δημιουργία και Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
για το έτος 2015

Γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ομάδας στόχος του Έργου: Ασυνόδευτοι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών.

To Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής θα φιλοξενεί μέχρι 45 ασυνόδευτους ανήλικους οι οποίοι έχουν κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ως «ασυνόδευτοι ανήλικοι» ή/και εκκρεμεί αίτησή τους για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Το Κέντρο δύναται να φιλοξενήσει και ασυνόδευτους ανήλικους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Διευκρινίζεται ότι για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών χρειάζεται να υπάρχουν 2 χώροι φιλοξενίας (Στέγες) συνολικής δυναμικότητας μέχρι 45 ανήλικους και η κάθε Στέγη θα φιλοξενεί μέχρι 28 ασυνόδευτους ανήλικους του ίδιου φύλου.

Το έργο θα καλύψει λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, κόστος επίπλωσης/εξοπλισμού και κόστος διατροφής των διαμενόντων.

Ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλους τους διαμένοντες σε συστηματική βάση, με την παροχή μαθημάτων ελληνικών από δάσκαλο εντός του Κέντρου.

Ο Τελικός Δικαιούχος να παρέχει τη δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης των διαμενόντων από επαγγελματία Ψυχολόγο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Το Κέντρο θα λειτουργεί με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς κι άλλα συναφή διεθνή πρότυπα.

Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015 δεν υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους κάθε έργου. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους θα καλύπτεται από εθνικούς πόρους (10%).

(α) Προκαταβολή
Για ποσά μέχρι και €300,000: το ύψος της προκαταβολής θα ανέλθει στα 30% του συνολικού ποσού του έργου, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις €50,000.
Για ποσά άνω των €300,000: το ύψος της προκαταβολής θα ανέλθει στα 20% του συνολικού ποσού του έργου, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις €90,000.
(β) Οποιαδήποτε ενδιάμεση πληρωμή μέχρι ποσοστό 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, θα καταβάλλεται με την προσκόμιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή/και του Εντύπου Καταγραφής Δαπανών (όπου αυτό ισχύει), αφού στο μεταξύ γίνει διοικητική και λογιστική επαλήθευση των αναγκαίων παραστατικών που συνοδεύουν τα πιο πάνω έγγραφα.

Φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση και υποχρεώσεις Τελικού Δικαιούχου:
Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, Δικαιούχοι είναι δυνατόν να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, διεθνής οργανισμός ή η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ή η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και των Οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου. Οι Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένα ή σε συνεργασία (εταίροι ή κοινοπραξία – βλ. σημείο 2).
Ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση του έργου, τα στοιχεία του οποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον Τελικό Δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://www.moi.gov.cy/moi/SF/sf.nsf/All/772B8837FF24F173C2257E9A0041F8C2?OpenDocument

Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Εκμάθηση Λογισμικών Ανοικτού Κώδικα-moodle

Δωρεάν 24ωρο πρόγραμμα κατάρτισης για την εκμάθηση του Moodle, Λευκωσία

Το πρόγραμμα κατάρτισης για το Λογισμικό Moodle έχει ως στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη δημιουργία ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προγραμματισμού (κώδικα).

Στόχοι:
Το πρόγραμμα κατάρτισης για το Λογισμικό Moodle έχει ως στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη δημιουργία ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση προγραμματισμού (κώδικα).
Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία και παροχή τεχνολογικά υποστηριζόμενων μαθημάτων και διαχείρισης ηλεκτρονικής τάξης, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις του ασύγχρονου elearning.
Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι αφενός η δημιουργία ενός σύντομου ηλεκτρονικού μαθήματος στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα εντάξουν υλικό που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι με τα εργαλεία του Moodle, και αφετέρου η διαχείριση της εικονικής τάξης και η γνωριμία με τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρονται από το Moodle.org

Προς ποιους απευθύνεται:
• Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Moodle στην τάξη τους.
• Σε υπεύθυνους κατάρτισης και εκπαίδευσης από φορείς εταιρειών και οργανισμών που ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική κατάρτιση και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, καθώς επίσης και σε όσους θέλουν να εντάξουν μοντέρνα τεχνολογικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε χρήστες με μικρή ή καθόλου εμπειρία στο Moodle.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δωρεάν
Μεθοδολογία: Διάλεξη, συζήτηση, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση.
Διάρκεια προγράμματος: 24 ώρες
Γλώσσα: Ελληνική

Δευτέρα, 7/9/2015, 15:15 – 20:30
Τρίτη, 8/9/2015, 15:15 – 20:30
Τετάρτη, 9/9/2015, 15:15 – 20:30
Πέμπτη 10/9/2015, 15:15 – 20:30
Παρασκευή, 11/9/2015, 15:15 – 19:30

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας http://www.kepa.gov.cy/Diktiothite/Portal/NewsEventsItem.aspx?NewsId=7905fcfd-36ef-4014-982b-00e4f2953310

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ.moodle

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το διαγωνισμό των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, με σκοπό την Απονομή Βραβείων για την εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στην Κύπρο (2nd CY GPP Awards).

Αιτήσεις μέχρι τις 31/10/2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/611802D29E168983C2257E99001E0319

recycling_pic2