Πληρωμένη μαθητεία (EUR 1 223,26 ) στην Υπηρεσία Μεταφράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο για 5 μήνες

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Προθεσμία Υποβολής: 15 Νοεμβρίου

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στη Βιέννη, έχει προκηρύξει θέση εργασία για Λειτουργό Έρευνας

Περισσότερες πληροφορίες στο link http://bit.ly/1vmoR06

Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2014

Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών που προκύπτει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά τη παροχή υπηρεσιών για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης στον κόσμο. Αυτό θα περιλαμβάνει την προώθηση μέσω του web και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκθέσεις για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, και τη δικτύωση των υφιστάμενων καναλιών προώθησης για να ενισχύσει τη θέση της της Ευρώπης ως προορισμού σπουδών.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/education/calls/tender-24-2014_en.htm

Προθεσμία υποβολής: 10/10/2014

Προκήρυξη θέσης Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες 10/09/2014

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή θέση Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Διατάξεις για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός της θέσης ανέρχεται σε €56.000. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται 13ος μισθός. Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών και αναθεωρείται κάθε χρόνο με την ανανέωση της σύμβασης εργοδότησης.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Εκπροσωπεί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων, σε ομάδες εργασίας και άλλες προπαρασκευαστικές επιτροπές.
 2. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει σχετικές μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
 3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ έναν τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 3. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 4. Μεταπτυχιακή πείρα τουλάχιστον ενός έτους σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στη Διοίκηση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τηλέφωνο 22867240.

6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιόχειρα από τους ενδιαφερομένους στο Έντυπο Γεν.6, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.psc.gov..cy και να υποβληθούν προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 29 Σεπτεμβρίου, 2014 στη Ταχυδρομική Διεύθυνση Α. Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία.

Θέσεις εκπαίδευσης και τοποθετήσεις κατάρτισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ονειρευτήκατε να γίνετε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χώρα σας; Ξεκινήστε κάνοντας αίτηση για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης για απόφοιτους πανεπιστημίου ή τοποθέτηση κατάρτισης και πάρτε μιά ιδέα για το πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο.

Θέσεις εκπαίδευσης για απόφοιτους Πανεπιστημίου

Οι επ’αμοιβής θέσεις εκπαίδευσης Robert Schuman traineeships (γενική επιλογή και επιλογή δημοσιογραφίας) είναι ανοικτές για απόφοιτους Πανεπιστημίου μόνο. Ο σκοπός είναι να δοθεί η ευκαιρία στους απόφοιτους να εμπλουτίσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να πάρουν μια ιδέα για το πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο.

Όλοι οι υποψήφιοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης για τους αποφοίτους πανεπιστημίου, πρέπει να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πανεπιστημιακό πτυχίο μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Για την επιλογή της δημοσιογραφίας, θα πρέπει επίσης να αποδεικνύουν την επαγγελματική πείρα ή προσόντα στη δημοσιογραφία.

Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, μπορούν να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για μια από τις δύο επιλογές άσκησης. Η περίοδος της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης διαρκεί 5 μήνες και αρχίζει την 1η Μαρτίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση:

 • από τις 15 Αυγούστου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου (τα μεσάνυχτα) για την άσκηση του Μάη της επόμενης χρονιάς,
 • από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 15 Μαΐου (τα μεσάνυχτα) για την άσκηση που ξεκινά τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς

Τοποθετήσεις Κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει επίσης τοποθετήσεις κατάρτισης σε νέους άνω των 18 ετών, οι οποίοι:

 • έχουν ένα πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο που απαιτείται για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, ή
 • έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή τεχνική εκπαίδευση σε ένα ισοδύναμο επίπεδο.

Προτεραιότητα δίνεται σε νέους που οφείλουν να ολοκληρώσουν μια περίοδο τοποθέτησης κατάρτισης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους.

Τοποθετήσεις κατάρτισης διαρκούν συνήθως μεταξύ 1 και 4 μήνες. Μπορείτε να κάνετε αίτηση:

 • μέχρι την 1η Οκτωβρίου (για τοποθέτηση που διαρκεί μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και 30 Απριλίου)
 • μέχρι την 1η Φεβρουαρίου (για τοποθέτηση που διαρκεί μεταξύ 1ης Μαΐου και 31 Αυγούστου)
 • μέχρι την 1η Ιουνίου (για τοποθέτηση που διαρκεί μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου).

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, https://europa.eu/youth/cy/article/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%

B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%

CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE

%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%

CE%B9%CE%BF_el

31 Θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

http://www.ergodotisi.gr/JobDetails/5533/International-Organizations

Job: Fundraiser in European Youth Press: Salary: 2,400 € monthly.

Description

The European Youth Press (EYP) is seeking a highly motivated and experienced person to fill the position of fundraiser. When applicable, the candidate may also have project management responsibilities. The selected candidate will be requested to work part-time to full-time for EYP at their secretariat in Brussels and is, under the guidance of the executive board, responsible for:

 • Identifying and writing grant and project proposals;
 • Actively looking for additional funding through sponsorships, advertisement;
 • Drafting a fundraising strategy for the European Youth Press;
 • Developing new and imaginative fundraising activities;
 • Developing and coordinating web-based fundraising;
 • External representation at different events, organisations and political institutions in the Brussels area;
 • External communication and support for Member Organisations of the EYP;

Deadline: 29 August 2014

Open to: candidates with experience in fundraising, project management and NGOs 

http://youthjobfinder.blogspot.com/2014/08/job-fundraiser-in-european-youth-press.html

Θέσεις εργασίας στον οργανισμό CEDEFOP ( European Centre for the Development of Vocational Training)

  1. Head of Operational Area Cedefop/2014/01/AD

External notice of vacancy

Cedefop invites applications to draw up a list of suitable candidates for the position of Head of Operational Area, grade AD 10, M/F.

Applications must be submitted online through the following link:

Online application form and text of the vacancy notice

Deadline: 2 October 2014, at 15:00 Greek time (CET+1)

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-vacancies/24348.aspx

  1. Call for tenders: Provision of language training to Cedefop staff

The purpose of this call for tenders is to conclude framework contracts for provision of language courses in English, Greek, French, German, Italian and Spanish with the objective to develop the language skills of staff.  This call has been published in the Supplement to the Official Journal of the European Union 2014/S 139-248679 of 23/07/14.

Deadline for submitting tenders: 30/09/2014 (17h00 for hand-delivered tenders).

For further information: www.cedefop.europa.eu

Στην πιο κάτω ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις για δεκάδες θέσεις εργασίας, καθώς και για πρακτική άσκηση

http://www.mladiinfo.eu/category/jobs-internships/

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας έχει προκηρύξει θέση εργασίας για Λειτουργό Διαχείρισης της Πολιτικής Νεολαίας του Φόρουμ.

Προθεσμία Υποβολής: 24 Αυγούστου 2014.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη θέση στο http://recruitment.youthforum.org/public/vacancies