Δύο θέσεις νομικών λειτουργών στο Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιδιώκει δίκαιη έκβαση των καταγγελιών κατά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί τη διαφάνεια και προάγει μια διοικητική κουλτούρα της υπηρεσίας. Έχει ως στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υιοθέτηση βέλτιστων προτύπων συμπεριφοράς από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Οι κατευθυντήριες αρχές μας: Ακεραιότητα, δικαιοσύνη, λογοδοσία, διάλογος και εξυπηρέτηση του πολίτη

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών, που ενθαρρύνει τις υποψηφιότητες των ανδρών και των γυναικών και επιδιώκει την εξάλειψη των διακρίσεων με βάση την ηλικία, την αναπηρία, τη φυλή, τη θρησκεία, ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/54551/html.bookmark