Αιτήσεις για δώδεκα συμβασιούχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επτά θέσεις συμβασιούχων εργαζομένων προκήρυξαν δύο ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για προσωπικό υψηλών προσόντων.

Σύμφωνα με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έως τις 26 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων για δύο θέσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στον χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) στο πλαίσιο της δημιουργίας εφεδρικού πίνακα (reserve list) πλήρωσης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων. Πρόκειται για μία θέση Corporate Governance and Risk Management Officer με κωδικό θέσης: eu-LISA/13/TA/AD7/31.1 και μία θέση Enterprise Architecture Officer με κωδικό: eu-LISA/13/TA/AD7/32.1. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Στο μεταξύ, στις 30 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία αποστολής βιογραφικών για τις πέντε θέσεις συμβασιούχων εργαζομένων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

-ECHA/TA/2013/010 Deputy Accounting Officer (κωδ. θέσης: AD 6),

-ΕCHA/CA/III/2013/006 Audiovisual Technician (κωδ. θέσης: FGIII),

-ΕCHA/CA/III/2013/005 Administrative Assistant (κωδ. θέσης: FG III),

-ΕCHA/CA/III/2013/004 Human Resources Administrative Assistant (κωδ. θέσης: FG III), και

-ΕCHA/TA/2013/009 Scientific Assistant (κωδ. θέσης: AST3).

Η αποστολή βιογραφικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23323&subid=2&pubid=63875033