Η πλατφόρμα για το πως θέλουμε να διαμορφωθεί το μέλλον της Ευρώπης, έχει ανοίξει. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν, εκφέρουν άποψη, να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαινιάζει την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, καλώντας όλους τους πολίτες της ΕΕ να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους και του μέλλοντος της Ευρώπης συνολικά. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες, και παρέχει στους πολίτες ολόκληρης της Ένωσης τη δυνατότητα να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων.
«Έχει έρθει η ώρα για να μοιραστούν οι πολίτες μας στην πράξη τις μεγαλύτερεςανησυχίες και τις ιδέες τους. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση.Πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα, ώστε να εξέλθουμε από την κρίση ακόμη ισχυρότεροι και ναείμαστε, όταν ξεπεράσουμε την πανδημία, έτοιμοι για το μέλλον. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε ναχτίζουμε μαζί την Ευρώπη του μέλλοντος, μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών μας.» Antonio Costa, πρωθυπουργός της Πορτογαλίας.
«Υγεία, κλιματικήαλλαγή, καλές και βιώσιμες θέσεις εργασίας σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή οικονομία, η κατάστασητων δημοκρατικών κοινωνιών μας: καλούμε τους Ευρωπαίους να πάρουν τον λόγο, να εκφράσουν τιςανησυχίες τους και να μας πουν σε ποια Ευρώπη θέλουν να ζήσουν. Με αυτή την πλατφόρμα για τους πολίτες δίνουμε σε όλους την ευκαιρία να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης και νασυνεργαστούν με άλλους ανθρώπους από όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Πρόκειται για μια σπουδαία ευκαιρία, όπου δίνεται η δυνατότητα στους Ευρωπαίους να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους ψηφιακά. Λάβετε μέρος στη συζήτηση! Μαζίμπορούμε να δημιουργήσουμε το μέλλον που θέλουμε για την Ένωσή μας.»
Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι πλήρως διαδραστική και πολύγλωσση: οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συζητούν τις προτάσεις τους με συμπολίτες τους από όλα τα κράτη μέλη, στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στόχος είναι να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, και να συμβάλουν μέσω της πλατφόρμας στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους, αλλά και να την προωθήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το hashtag #TheFutureIsYours #ΤοΜέλλονΣουΑνήκει.
Η πλατφόρμα θα εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια (βασική αρχή της Διάσκεψης), καθώς όλες οι συμβολές και τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων θα συλλέγονται, θα αναλύονται, θα ελέγχονται και θα δημοσιοποιούνται. Οι βασικές ιδέες και συστάσεις που θα προκύψουν από την πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν το περιεχόμενο των συσκέψεων των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών και των ολομελειών, όπου θα συζητηθούν για να καταρτιστούν τα συμπεράσματα της Διάσκεψης.
Όλες οι σχετικές με τη Διάσκεψη εκδηλώσεις που θα έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα θα απεικονίζονται σε έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος θα παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να εγγραφούν για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις διαδικτυακά. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη που διατίθεται στην πλατφόρμα για να διευκολυνθούν στην οργάνωση και την προώθηση των πρωτοβουλιών τους. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι εκδηλώσεις υπόκεινται στην υποχρέωση της τήρησης του Χάρτη της Διάσκεψης, ο οποίος θέτει πρότυπα για έναν πανευρωπαϊκό διάλογο με σεβασμό.
https://futureu.europa.eu/