ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ «ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την καθοδήγησή της σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το βασικό εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, θα καταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα κράτη μέλη. Στόχος της εν λόγω καθοδήγησης είναι να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι καμία από τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, που προτείνουν προς χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, κατά την έννοια που ορίζεται στον κανονισμό για την ταξινόμηση. Η καθοδήγηση περιγράφει τις βασικές αρχές και μια μεθοδολογία δύο σταδίων για την αξιολόγηση της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη μέλη στην εκπόνηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των σχεδίων από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στον κανονισμό για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάζονται στενά με τις αρχές των κρατών μελών, για να διασφαλιστεί μια ομαλή και ταχεία διαδικασία στο διάστημα μέχρι την παρουσίαση των σχεδίων. Η διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης αποτελεί βασικό στόχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι διατάξεις περί «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, παράλληλα με την απαίτηση τουλάχιστον το 37 % των δαπανών για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας να στηρίζει τους κλιματικούς στόχους. Η παρουσίαση αυτής της καθοδήγησης έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμμετείχε σήμερα το πρωί σε τελετή υπογραφής και σε διάσκεψη Τύπου μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ντάβιντ Σασόλι και τον Πρωθυπουργό κ. Αντόνιο Κόστα, του οποίου η χώρα ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η τελετή σηματοδότησε την έγκριση του κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την τελική έγκριση του κανονισμού. Πρόκειται πράγματι για μια ιστορική στιγμή. Καταπολεμούμε αυτή την πανδημία και τη σοβαρή υγειονομική κρίση με τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι ο σύμμαχός μας και η ελπίδα μας. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη δεύτερη τεράστια κρίση που βιώνουμε, δηλαδή την οικονομική κρίση. Σε αυτή την περίπτωση, σύμμαχός μας και ελπίδα μας είναι το μέσο NextGenerationEU. 750 δισ. ευρώ θα στηρίξουν τους πολίτες μας ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, τις επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και τις κοινοτήτες ώστε να διατηρήσουν τον κοινωνικό τους ιστό. Κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομική κρίση από μόνο του.» Η πλήρης δήλωση της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν είναι διαθέσιμη εδώ. Η καθοδήγηση και τα συνοδευτικά παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
https://ec.europa.eu/info/files/commission-notice-technical-guidance-application-do-no-significant-harm_el