ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ετήσια Έκδοση σχετικά με τις δράσεις του Δήμου Λάρνακας σε θέματα περιβάλλοντος, τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει αναφορικά με το περιβάλλον, οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, η πολιτική της ΕΕ σε θέματα περιβάλλοντος κλπ.

PERIBALLONTIKA NEA 2015 low res