Εκπομπή ΡΙΚ για τα Κέντρα Πληροφόρησης Europe Direct στην Κύπρο, 25/01/2013