Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM) διοργανώνουν το Πρόγραμμα Junior Professionals in Delegation (JPD), 2023-2025

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM) διοργανώνουν το Πρόγραμμα Junior Professionals in Delegation (JPD), 2023-2025. Για περισσότερες λεπτομέρειες (προσόντα αιτητών, έντυπο αίτησης, κριτήρια επιλογής και πιθανές τοποθετήσεις) επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΥΕΔ στη διεύθυνση: https://www.eeas.europa.eu/eeas/next-call-expression-interest-junior-professionals-delegation-jpd-programme-will-be-open-4th_en Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το κεντρικό σημείο για την παραλαβή των αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο. […]

Σχέσεις με τοπικά μέσα ενημέρωσης και παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης»

Το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Larnaca , το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου Λάρνακας, ενημερώνει τα τοπικά μέσα, τα οποία έχουν ως έδρα την Λάρνακα, ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης 2023 του EUROPE DIRECT Larnaca και συγκεκριμένα της δράσης «Καθήκον 2: Σχέσεις με […]

Το 43% των ιστοτόπων παραβίασε τους κανόνες της ΕΕ κατά τη διάρκεια της «Black Friday»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 13 εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσίευσαν τα αποτελέσματα ενός ελέγχου ιστοτόπων [σάρωση (sweep)], που στόχο είχε να επαληθεύσει πώς παρουσιάστηκαν οι μειώσεις των τιμών κατά τη διάρκεια της «Black Friday» το 2022. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι για πάνω από τα μισά από τα προϊόντα που ελέγχθηκαν ανακοινώθηκε μείωση των τιμών […]

Έναρξη του προγράμματος υποτροφιών της ΕΕ στα United World Colleges για την περίοδο 2023-2025: 1,5 εκατ. ευρώ για την προσέγγιση των νέων Κυπρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η πρόσκληση του προγράμματος υποτροφιών για σπουδές στα United World Colleges (UWC) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2025 είναι ανοικτή και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου 2023. Από το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί υποτροφίες για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μαθητές, ώστε να φοιτήσουν τα τελευταία […]

Δέσμη μέτρων για την ισότητα: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα μεταξύ των κρατών μελών

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού με στόχο την εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σχετικά με την ιδιότητα του γονέα. Η πρόταση επικεντρώνεται στο υπέρτερο συμφέρον και στα δικαιώματα του παιδιού. Θα παρέχει νομική σαφήνεια για όλα τα είδη οικογενειών, οι οποίες βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση εντός της ΕΕ, είτε […]