«Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων»

Ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός Oxygono διοργάνωσε σε συνεργασία με το EUROPE DIRECT Larnaca την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το «Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων».

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος: ο κος Χρίστος Πασχαλίδης (Ανώτερος Οικονομικός Σύμβουλος στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο), ο κος Γιώργος Παντελή (Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών), και ο κος Παναγιώτης Νικολαΐδης (Οικονομολόγος στο European Tax Observatory). Τη συζήτηση συντόνισε η κα. Μυρτώ Κατσούρη (Υπεύθυνη του EUROPE DIRECT Larnaca).

Η συζήτηση στηρίχτηκε πάνω σε δύο θεματικές ενότητες οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια:

1η θεματική: Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη – Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Βιώσιμη και Πράσινη Οικονομία

Ο κος Πασχαλίδης αρχικά αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη αντίδραση της ΕΕ κατά της πανδημίας, δίνοντας έμφαση στο σχέδιο ανάκαμψης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι εντός λίγων μηνών η ΕΕ παρουσίασε το Σχέδιο Ανάκαμψης για την  Ευρώπη, προσθέτοντας στο τακτικό πολυετές προϋπολογισμό το πακέτο του Next Generation EU, το οποίο αναλογεί στα 750 δις εκ. ευρώ. Ο μεγαλύτερος χρηματοδοτικός μηχανισμός του Next Generation EU είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που παρέχει χρηματοδότηση στα Κράτη Μέλη συνολικά 672,5 δις εκ. ευρώ μέχρι και το 2026. Από αυτά 312,5 δις εκ. ευρώ θα δοθούν στα Κράτη Μέλη βάσει αποτελεσμάτων υλοποίησης των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα προς τα Κράτη Μέλη υπό μορφή ευνοϊκού δανεισμού βάσει του μεγέθους της οικονομίας τους και με αναφορά σε επιπλέον έργα.

Διαμέσου του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Κύπρος έχει το δικαίωμα σε ευνοϊκότερο δανεισμό, δηλαδή επιπρόσθετου δανεισμού αντίστοιχου, αλλά και μεγαλύτερου. Ο κος Πασχαλίδης παρουσίασε τα τρία κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου ανάκαμψης στα οποία περιλαμβάνονται η λειτουργία, οι επιχορηγήσεις με δάνεια και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Στην συνέχεια ο κος Πασχαλίδης ανέλυσε τους έξι πυλώνες του σχεδίου, οι οποίοι σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, το ψηφιακό μετασχηματισμό, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την υγεία, οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, και τις πολιτικές για την επόμενη γενιά.

Όσον αφορά τα έργα που πρέπει να υλοποιούνται για να μπορεί η χώρα να αντλεί της επιχορηγήσεις ανέφερε ότι για την πράσινη μετάβαση προβλέπεται διεύρυνση των φορολογικών βάσεων με στροφή προς την αύξηση της περιβαλλοντικής φορολογίας και κατασκευή νέων σιδηροδρομικών συνδέσεων. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό προβλέπεται η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και η ανάπτυξη δικτύων 5G υψηλής ταχύτητας. Για την  ανάπτυξη προβλέπονται  κανονιστικές μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση των συμβάσεων εργασίας και για την καταπολέμηση του κατακερματισμού στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα το Σχέδιο προβλέπει τον  εκσυγχρονισμό των  νοσοκομείων και εγκαταστάσεων υγείας και τον εξ ορθολογισμό των φορολογικών συστημάτων, καθώς επίσης και τη βελτίωση της είσπραξης φόρων. Αναφορικά με την επόμενη γενιά προβλέπεται η  ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.

Τέλος τόνισε ότι η  ισορροπημένη αντίδραση, τα ισχυρά συστήματα ελέγχου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση είναι στοιχεία αλληλένδετα με την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου.

2η θεματική: Εθνικό Σχέδιο ανάκαμψης, πυλώνες, πρόνοιες και μεταρρυθμίσεις

Ο κος Παντελή εξήγησε το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της Κύπρου, σημειώνοντας ότι  αποτελείται από δύο κύριους πυλώνες τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακόμη, ανέφερε ότι αναμένεται να δοθεί 1 δις με την μορφή χρηματοδοτήσεων από την πολιτεία , κατά την τριετία 2022-2025 και να υπάρξουν οι ψηλότερες δαπάνες.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι για να μπορέσουμε να αντλήσουμε χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ χρειάζεται να πετυχαίνουμε του στόχους που καθορίζουμε βάσει του Σχεδίου, καθώς θα υπάρχει τόσο ο εθνικός όσο και ο ευρωπαϊκός έλεγχος. Σχετικά μ’ αυτούς τους στόχους χρειάζονται να υλοποιηθούν συνολικά 56 μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημοσιάς υπηρεσίας, σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών αλλά και μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον χρηματοοικονομικό τομέα. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι το σχέδιο προβλέπει 76 επενδύσεις που αφορούν θέματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την υγεία και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην τελική του τοποθέτηση ο κος Παντελή επισήμανε το θετικό αντίκτυπο του σχεδίου στην κυπριακή οικονομία. Συγκεκριμένα αναμένεται να δημιουργηθούν 11 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, καθώς θα επέλθει αύξηση του ΑΕΠ από 10,6% σε 23,6%.

Εν κατακλείδι, ο κος Νικολαΐδης έθεσε μερικούς προβληματισμούς προς του δύο ομιλητές. Η αρχική του παρέμβαση αφορούσε το μέγεθος της χρηματοδότησης και των επενδύσεων, καθώς θεωρεί ότι είναι σχετικά μικρή σε σχέση με το ΑΕΠ σε βάθος εξαετίας και ίσως χρειαστούν επιπλέον πολιτικές για να επέλθουν θετικά αποτελέσματα. Έθεσε επίσης το ερώτημα γιατί η Κύπρος δεν αιτήθηκε το υπόλοιπο του ποσού που της αναλογούσε σε δανειοδότηση, το οποίο θα μπορούσε να διπλασιάσει το ύψος του προγράμματος. Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για μια σειρά θεμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εφαρμογή του προγράμματος,  όπως ο αριθμός των δράσεων και η διοικητική, πολιτική και κοινωνική προσπάθεια που αυτές επιβάλλουν, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου και αξιολογήσεις του σχεδίου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Ανάκαμψης στο https://europa.eu/next-generation-eu/index_el

Η συζήτηση προβλήθηκε ζωντανά στις σελίδες του Oxygono, του EUROPE DIRECT Larnaca και του Δήμου Λάρνακας στο Facebook.

email: [email protected]/ | web: www.oxygono.org
email: [email protected] web: https://eudirectlarnaca.eu/

Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

To EUROPE DIRECT Larnaca και ο μη κυβερνητικός οργανισμός Oxygono, διοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το «Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων». Ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και θα μεταδίδεται ζωντανά από το www.facebook.com/eudirectlarnaca και το www.facebook.com/oxygono.org.

Ομιλητές θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Γιώργος Παντελή, ο οικονομολόγος στο European Tax Observatory κ. Παναγιώτης Νικολαΐδης και ο Ανώτερος Οικονομικός Σύμβουλος στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Χρίστος Πασχαλίδης. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Υπεύθυνη του EUROPE DIRECT Larnaca κ. Μυρτώ Κατσούρη.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ώρα έναρξης στις 17:00.

Μπορείς να συμμετέχεις στη συζήτηση και να εκφράσεις τα δικά σου ερωτήματα στέλνοντας μήνυμα στο Facebook κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

#NextGenerationEU      #UnitedAgainstCoronavirus

Τα δικαιώματα των φοιτητών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CITY OF LARNACA, 01/08/2019- http://www.cityoflarnaka.com/ta-dikaiomata-ton-foititon-stis-chores-tis-eyropaikis-enosis/

Διάλογος με τους Πολίτες: 54 ημέρες πριν τις ευρωεκλογές» – ευρωεκλογές, οικονομία, παιδεία, περιβάλλον, Brexit και εργασιακά δικαιώματα, διοργάνωσαν χθες βράδυ στη Λάρνακα το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Λάρνακας και το Alexander College

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Ένα σημαντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το οποίο αφορά τον πολιτισμό και τη συνεισφορά του στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, θα διοργανώσει Συνέδριο αναφορικά με τη συνεισφορά τον ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σημαντικά ονόματα από τον χώρο του πολιτισμού θα παρευρεθούν και θα παρουσιάσουν σημαντικές θεματικές, οι οποίες αφορούν τη στρατηγική που ακολουθείται για την ανάδειξη του πολιτισμού σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

Πλατεία Βασιλέως Παύλου
Τηλ.: 24620993
Φαξ: 24626358

email:  [email protected]
WEBSITE: http:  www.eudirectlarnaca.eu
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Information-Centre-in-Larnaca/169525696494409
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCLAoIPQkOk-4MEh0N3xPi3w
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/europedirectlarnaca18/
FLICKR: https://www.flickr.com/people/[email protected]/
TWITTER: https://twitter.com/europedirectlar

Ανάληψη του Έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct» από τον Δήμο Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει την συνέχιση του Έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας» για την επόμενη τριετία. Η επιτυχής συγγραφή της πρότασης και λειτουργία του από το 2010, οδήγησε στην ανάθεση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δήμο μας για τρίτη συνεχόμενη περίοδο.

Το Κέντρο θα έχει ως βασικό στόχο να  συμβάλει στις δραστηριότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής του κοινού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το Κέντρο, θα καλύπτει τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου και θα ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών για έγκυρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση, από οποιοδήποτε άλλη περιοχή.

Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο του πολίτη, προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, ώστε το κοινό να μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες, συμβουλές, συνδρομή και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

Πλατεία Βασιλέως Παύλου
Τηλ.: 24620993
Φαξ: 24626358

email:  [email protected]
WEBSITE: http:  www.eudirectlarnaca.eu
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Information-Centre-in-Larnaca/169525696494409
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCLAoIPQkOk-4MEh0N3xPi3w
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/europedirectlarnaca18/
FLICKR: https://www.flickr.com/people/[email protected]/
TWITTER: https://twitter.com/europedirectlar

1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017, το 1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων στην Λάρνακα, το οποίο διοργάνωσαν ο Δήμος Λάρνακας, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας, σε συνεργασία με τη Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο.

Ομιλητές από το Ισραήλ, τη χώρα που αποκαλούν το Start-up Nation, ανέδειξαν τη σημαντικότητα των start ups για το μέλλον της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Όπως ανάφερε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, «μια σημαντική πρωτοβουλία ξεκινά στη Λάρνακα με αυτό το συνέδριο, η οποία ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής καινοτομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πόλη μας».

Στο διαγωνισμό start-up που πραγματοποιήθηκε, νικητές ήταν η κ. Ραφαέλα Αριστείδου και η ομάδα του κ. Μάριου Γεωργίου.

Ο Δήμος Λάρνακας θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους του χορηγούς του συνεδρίου που συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του: τον Χορηγό Επικοινωνίας που ήταν το ΡΙΚ, το UCLAN Cyprus, την Υδρόγειος Ασφαλιστική, την RCB Bank, την εταιρεία Quality Group, τη Petrolina, το Alexander College, την εταιρεία σχεδιασμού της ιστοσελίδας iSPIRAL και τη Disrupt Cyprus.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 7 Δεκεμβρίου 2017

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, προχώρησε στη δημιουργία ενός ενημερωτικού βίντεο, με σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών στην χρήση των εναλλακτικών μέσων κινητικότητας μέσα στην πόλη.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.

Η φετινή θεματική «Καθαρή, συνεργατική και έξυπνη κινητικότητα», προωθεί τις λύσεις συνεργατικής κινητικότητας και επισημαίνει τα πλεονεκτήματα των καθαρότερων τρόπων μεταφοράς.

Κορύφωση των εκδηλώσεων κάθε χρόνο, αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 29 Αυγούστου 2017

Επαγγελματισμός και πρώτη εργασιακή εμπειρία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, η εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σε συνεργασία με Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, με θέμα «Επαγγελματισμός και πρώτη εργασιακή εμπειρία».  Ο Στέλιος Μυτίδης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μίλησε για τις δεξιότητες στην νέα εποχή και τις προβλέψεις απασχόλησης στην κυπριακή οικονομίας, ο Γιώργος Χριστοδουλίδης από την εταιρεία Baker-Tilly έδωσε σημαντικά παραδείγματα για την  βελτίωση της εικόνας μας στον επαγγελματικό χώρο, ενώ ο Κώστας Κωσταράς από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας αναφέρθηκε στις θέσεις εργασίας από την ναυτιλία και τις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν σε όσους ακολουθήσουν τα επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας.  Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λάρνακας κ. Χριστόδουλος Ιωάννου, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημαντικότητα και στο ρόλο των κέντρων πληροφόρησης για τους δημότες της Λάρνακας.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 24 Μαρτίου 2017