Σας ενδιαφέρει η εργασία στα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ; Θέση για βοηθός γλωσσολόγου-EPSO

Θέση για βοηθός γλωσσολόγου για μία από τις παρακάτω γλώσσες: Εσθονικά, Κροατικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά. Κάντε αίτηση μέχρι τις 24 Μαΐου https://epso.europa.eu/job-opportunities_en

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ζητά να προσλάβει μία/ένα (1) Λειτουργό και δύο (2) Βοηθούς Λειτουργούς. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα υπογράψουν σύμβαση με τον Οργανισμό για περίοδο που θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Θα υπάρχει δοκιμαστική περίοδος. ​Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ-Layout and design for Cedefop Publications and Communication Activities

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει προκηρύξει τη διαδικασία ανάθεσης του σχεδιασμού των εκδόσεων του. Περισσότερες λεπτομέρεις στο πιο κάτω link: https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/layout-and-design-cedefop-publications-and-communication-activities?src=email&freq=weekly

Κενές Θέσεις Εργασίας στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

1.Κενή Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (λήξη 07/03/2021) 2.ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (λήξη 07/03/2021) 3.Κενή Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων (λήξη 07/03/2021) 4.Κενή Θέση Υπεύθυνου Λογιστηρίου (λήξη 07/03/2021) https://www.erasmusplus.cy/default.aspx?NewsID=39676&t=156

Open for applications – Administrators in the field of external relations

The “Administrators in the field of external relations” selection procedure is now open! You can find all the relevant information about this selection here. Reference number: EPSO/AD/382/20 – AD5 EPSO/AD/382/20 – AD7 Post date : 10/09/2020 – 12:14 https://epso.europa.eu/content/administrators-field-external-relations_en

104 Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διοικητικούς υπαλλήλους » (ομάδα καθηκόντων AD). Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα μετά τον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει […]

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — Ελεγκτές/ελέγκτριες στους τομείς i) των μαθηματικών και της στατιστικής — ii) της επιστήμης των δεδομένων, του ψηφιακού ελέγχου, της ανάλυσης δεδομένων και δικτύων, της εξόρυξης δεδομένων και κειμένου, της αυτοματοποίησης διεργασιών και της εξόρυξης διεργασιών — Έκτακτο προσωπικό (βαθμοί AD 5 — AD 9)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) —να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ, —να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους, —να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις προσλήψεις, και—να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την […]

535 Θέσεις Εργασίας για Γραμματείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μισθός: €2,561 & €3,279)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «γραμματείς» (ομάδα καθηκόντων AST-SC). Η παρούσα προκήρυξη γενικού διαγωνισμού αφορά δύο βαθμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο […]

Θέσεις εργασίας σε Φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.Senior Agent – Requirements Engineering Europol,Holland Deadline : 15 Jun 2020 [EUROPOL] Senior Agent – Requirements Engineering (FGIV) (Europol/2020/CA/FGIV/083) 2.Senior Mandate Corporate Administration Officer European Investment Fund,Luxembourg Deadline : 20/05/2020 3.Senior Complaints Mediation Officer European Investment Bank,Luxembourg Deadline : 2nd June 2020 4.(Associate) Complaints Mediation Officer European Investment Bank,Luxembourg Deadline : 2nd June 2020 5.(Associate) […]

Περίοδος πρακτικής άσκησης στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Έχεις τελειώσει τις σπουδές σου στην Νομική και θέλεις να εμπλουτίσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες σου κάνοντας πρακτική άσκηση; Αν ναι, τότε κάνε αίτηση τώρα για τις θέσεις πρακτικής άσκησης στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή Ως εκπαιδευόμενος/η θα εργάζεσαι υπό την άμεση επίβλεψη νομικού συμβούλου και θα είσαι υπεύθυνος/η για την διερεύνηση καταγγελιών ή/και […]