Αυτή τη φορά ψηφίζουμε Ευρώπη #thistimeimvoting #larnaka European elections 2019

112- Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ