Η δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Αυτή τη φορά ψηφίζουμε Ευρώπη #thistimeimvoting #larnaka European elections 2019

112- Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης