Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λάρνακας (Το Κέντρο), συνδέει την έδρα του άμεσα και γρήγορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντάσσεται σε ένα δίκτυο το οποίο μετρά περισσότερα από 400 κέντρα  σε 28 κράτη μέλη και βρίσκεται υπό την αιγίδα της  Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και του Δήμου Λάρνακας.

Κύριοι στόχοι του είναι:

  • Η έγκυρη και σαφής ενημέρωση των πολιτών για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
  • Η παροχή πληροφοριών, για την αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων  των πολιτών, που προκύπτουν από τη δράση τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος των αρμοδιοτήτων του Κέντρου είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων και διαλέξεων που θα αποσκοπούν στην ενημέρωσητων πολιτών γύρω από τα  Ευρωπαϊκά Θέματα. Στο Κέντρο υπάρχει πλούσιο υλικό προς διανομή στο κοινό, το οποίο ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αναρτήθηκε : 24/02/2014


Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Αναρτήθηκε : 04/06/2014


Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020