Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται αιτήσεις για Παροχή Υπηρεσιών για το πρόγραμμα “Erasmus για νέους επιχειρηματίες”

Η παροχή υπηρεσιών αφορά την υποστήριξη του Γραφείου στις Βρυξέλλες. Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων είναι μέχρι τις 17/11/2014. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_el.htm