«Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών»

Επίσκεψη στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Λάρνακας νέων από ευρωπαϊκές χώρες