«Μικρές επιχειρήσεις – Η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας», Νοέμβριος 2016, Εφημερίδα Φιλελεύθερος

Τα 23 εκατομμύρια περίπου μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη αντιστοιχούν στο 99% των επιχειρήσεων, παρέχουν το 67% των θέσεων εργασίας και δημιουργούν το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας.

Στόχοι της πολιτικής της ΕΕ είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και η παροχή στις μικρές επιχειρήσεις ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στις αγορές . Η Ευρώπη διαθέτει αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό. Παρόλο που το 38% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι θα ήθελαν να έχουν τη δική τους επιχείρηση, μόνο το 10% είναι αυτοαπασχολούμενοι. Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να αυξήσει αυτό το ποσοστό, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να δοθεί νέα πνοή στην οικονομία.

Πηγή: https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_el

Μέσα από τη λειτουργία του Europe Direct Δήμου Λάρνακας, οι δημότες έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για θέματα που συσχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα τους ως ευρωπαίοι πολίτες, προγράμματα που αφορούν την νεολαία, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τη γεωργία, για θέσεις εργασίας στους διάφορους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και για επιχορηγήσεις.

Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

Πλατεία Βασιλέως Παύλου

Τηλ.: 24620993

Φαξ: 24626358

email:  [email protected]

http:  www.eudirectlarnaca.eu

https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Information-Centre-in-Larnaca/169525696494409