4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Προθεσμία Υποβολής: 10 Φεβρουαρίου 2016

1. Social Research Officer

2. Stakeholder Relations and Policy Analysis Support Officer

3. Legal Research Officer – Asylum, Migration and Borders

4. Legal Research Officer

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies