Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτόρων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Βάσει του προγράμματος, η κρατική ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο απευθύνεται σε ταξιδιωτικούς πράκτορες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν συνάψει συμβάσεις με αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια στην Κύπρο μέσω των αερολιμένων της Λάρνακας και της Πάφου. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων για τον εισερχόμενο τουρισμό, ενώ παράλληλα ωφελεί έμμεσα πολλές σχετικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, τη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση 1) δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο· και 2) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ: Latest news (europa.eu)
Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Η Ευρωπαική Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στα πέντε συμβούλια αποστολών που θα παράσχουν συμβουλές σχετικά με την υλοποίηση των αποστολών της ΕΕ. Σκοπός των αποστολών είναι η εξεύρεση λύσεων σε καίριες παγκόσμιες προκλήσεις ως το 2030: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καρκίνος, αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων μας, κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις και μια ευρωπαϊκή συμφωνία για το έδαφος. Το κάθε συμβούλιο θα αποτελείται από μέχρι 15 εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου από διαφορετικούς χώρους, όπως επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση, επιστήμη, πολιτισμός, συμμετοχή των πολιτών και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, από την Ευρώπη και όχι μόνο. Τα κύρια καθήκοντα των νέων συμβουλίων θα είναι, βασιζόμενα στο έργο των πρώτων συμβουλίων αποστολής που λειτούργησαν ως τον Δεκέμβριο του 2021, να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να παράσχουν συμβουλές σχετικά με τις δράσεις καθενός από τα σχέδια υλοποίησης των αποστολών. Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Η νέα αυτή πρόσκληση για συμμετοχή στα συμβούλια αποστολών αποτελεί ευκαιρία να αξιοποιήσουμε νέες δεξιότητες και να συγκεντρώσουμε κορυφαίους ειδικούς που θα στηρίξουν τις αποστολές. Οι ειδικοί αυτοί θα εμπνεύσουν τους πολίτες και θα παράσχουν συμβουλές για τα σχέδια υλοποίησης. Όλοι μαζί θα καταφέρουμε οι αποστολές μας να έχουν επιτυχία». Οι αποστολές αποτελούν μια καινοτομία του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και είναι μια πρωτότυπη ιδέα σε επίπεδο πολιτικής της ΕΕ, με τη συμμετοχή διάφορων υπηρεσιών της Επιτροπής υπό την εποπτεία εννέα μελών του Κολλεγίου των Επιτρόπων. Παρέχουν εντολή για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στους τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος, εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα πέντε συμβούλια αποστολών είναι ανοιχτή έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022, στις 18:00 (ώρα Κύπρου).

DISCOVEREU: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 60.000 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του τελευταίου γύρου αιτήσεων για το DiscoverEU ο οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021: 60.950 νέοι και νέες θα λάβουν δωρεάν ταξιδιωτική κάρτα για να επισκεφθούν την ήπειρό μας. Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων μεταξύ Μαρτίου 2022 και Φεβρουαρίου 2023 για διάστημα έως 30 ημερών. Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, τα άτομα που συμμετέχουν θα ταξιδεύουν κυρίως σιδηροδρομικώς, με ορισμένες εξαιρέσεις ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι ζουν σε νησιά. Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Η ώθηση της κινητικότητας για τους νέους και τις νέες, την οποία αντικατοπτρίζουν αυτές οι 60.000 ταξιδιωτικές κάρτες, τους παρέχει μεγάλες ευκαιρίες για να τα καταφέρουν σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Το 2022 ξεκινά εντυπωσιακά. Αυτή θα είναι η χρονιά των νέων της Ευρώπης.». Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Τι ωραίος τρόπος να ξεκινά το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το DiscoverEU! Θέλουμε η φετινή χρονιά να αποτελέσει έτος εορτασμού όλων των νέων. Θα πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες για τους νέους και τις νέες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για παράδειγμα αυξάνοντας τον αριθμό των εισιτηρίων για το DiscoverEU στον επόμενο γύρο που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2022.». Ο γύρος υποβολής αιτήσεων του Οκτωβρίου ήταν ανοικτός σε νέους Ευρωπαίους και Ευρωπαίες που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2001 και 31ης Δεκεμβρίου 2003. Κατ’ εξαίρεση, νέοι και νέες ηλικίας 19 και 20 ετών μπορούσαν επίσης να υποβάλουν αίτηση, καθώς οι γύροι τους αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19. Καθώς η εξέλιξη της πανδημίας παραμένει άγνωστη, θα προσφέρονται σε όλους τους ταξιδιώτες ευέλικτες κρατήσεις μέσω νέας κινητής ταξιδιωτικής κάρτας. Στις 17 Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί ζωντανή συνεδρία ερωταπαντήσεων στον λογαριασμό Instagram της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, όπου οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με το μελλοντικό τους ταξίδι. Η Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία DiscoverEU τον Ιούνιο του 2018, κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει ενταχθεί επίσημα στο νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027. Από τον Ιούνιο του 2018 το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτήσει 130.000 ταξιδιωτικές κάρτες. Ο επόμενος γύρος αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2022. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ένα ενημερωτικό δελτίο με τα αποτελέσματα ανά χώρα διατίθενται στο διαδίκτυο. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5105?fbclid=IwAR0fX-paVciFqG-of9jh7Dq7NN8OzYENLk7cb0_vlfCLvUhRx7fQiWqLxJE

Ψηφιακές συμβάσεις: Αρχίζουν να ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο και την πώληση αγαθών

Την 1η Ιανουαρίου άρχισαν να ισχύουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για το ψηφιακό περιεχόμενο και την πώληση αγαθών. Στο εξής, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν ευκολότερα ψηφιακό περιεχόμενο, ψηφιακές υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και «έξυπνα αγαθά» σε όλη την ΕΕ.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε σχετικά: «Το 2022 ξεκινά πολύ θετικά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Σε περίπτωση προβλημάτων ή ελαττωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου, των ψηφιακών υπηρεσιών ή των έξυπνων προϊόντων, οι καταναλωτές στην ΕΕ θα έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα που έχουν και για οποιοδήποτε άλλο αγαθό, οπουδήποτε και αν αγόρασαν τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες εντός της ΕΕ. Οι εναρμονισμένοι κανόνες μας δεν ενισχύουν μόνο τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά και ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ, καθώς παρέχουν ασφάλεια δικαίου. Έτσι παρέχεται βοήθεια στους καταναλωτές σε εκατομμύρια καθημερινές συναλλαγές. Καλώ τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες να το πράξουν άμεσα».

Με τους νέους κανόνες για τις ψηφιακές συμβάσεις, οι καταναλωτές προστατεύονται σε περίπτωση ελαττωμάτων του ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. μουσική ή λογισμικό που κατεβάζουν) και των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι καταναλωτές έχουν νόμιμο δικαίωμα για λύση, π.χ. μείωση της τιμής ή καταγγελία της σύμβασης με επιστροφή χρημάτων. Η οδηγία για την πώληση αγαθών θα εξασφαλίζει στους καταναλωτές το ίδιο επίπεδο προστασίας όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από όλη την ΕΕ είτε όταν ψωνίζουν σε φυσικό κατάστημα, και θα καλύπτει όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία (π.χ. έξυπνα ψυγεία). Με τους νέους κανόνες διατηρείται η ελάχιστη εγγύηση δύο ετών από τη στιγμή που ο καταναλωτής παραλαμβάνει το αγαθό και προβλέπεται διάστημα ενός έτους για την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης υπέρ του καταναλωτή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια του πρώτου έτους, εναπόκειται στον πωλητή να αποδείξει ότι το αγαθό δεν ήταν ελαττωματικό από την αρχή. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τόσο την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο όσο και την οδηγία για την πώληση αγαθών.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ήδη έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σελίδες σχετικά με τους κανόνες για τις ψηφιακές συμβάσεις και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

https://ec.europa.eu/info/files/digital-contracts-europe-new-rules-modernise-supply-digital-content-and-sale-goods_en

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει και πέμπτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COV

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο κατά της COVID-19 Nuvaxovid, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Novavax και γίνεται έτσι το πέμπτο εμβόλιο κατά της COVID-19 που εγκρίνεται στην ΕΕ.
Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια της θετικής επιστημονικής σύστασης που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου, και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Σε μια εποχή που η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται γρήγορα, και όπου πρέπει να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό και τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι σήμερα έλαβε έγκριση το εμβόλιο της Novavax. Πρόκειται για το πέμπτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο του χαρτοφυλακίου εμβολίων που διαθέτουμε, το οποίο παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες ευπρόσδεκτη συμπληρωματική προστασία από την πανδημία. Εύχομαι η έγκριση αυτή να αποτελέσει ισχυρή παρότρυνση για όλους όσους δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί ή δεν έχουν λάβει αναμνηστική δόση ώστε να το πράξουν τώρα.»
Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα προσθέτουμε ένα πέμπτο εμβόλιο στο χαρτοφυλάκιο ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων που διαθέτουμε. Πρόκειται για το πρώτο πρωτεϊνικό εμβόλιο, το οποίο δείχνει ελπιδοφόρα αποτελέσματα κατά της COVID-19. Ο εμβολιασμός και η χορήγηση αναμνηστικών δόσεων για την αύξηση της προστασίας από την COVID-19 έχει σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ για να μπορέσουμε να αναχαιτίσουμε το κύμα των λοιμώξεων και να αντιμετωπίσουμε την εμφάνιση και τη διασπορά νέων παραλλαγών. Σήμερα προσφέρουμε ένα ακόμα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο στους πολίτες μας και παράλληλα τους καλούμε και πάλι να εμβολιαστούν, να εμβολιαστούν, να εμβολιαστούν!»
Με βάση τη θετική γνώμη του ΕΜΑ, η Επιτροπή επαλήθευσε όλα τα στοιχεία τεκμηρίωσης της άδειας κυκλοφορίας και ζήτησε τη γνώμη των κρατών μελών προτού χορηγήσει την άδεια κυκλοφορίας υπό όρους.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Για να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο, η Επιτροπή είχε προτείνει το 2020 να περιοριστεί περαιτέρω η έκθεσή τους σε καρκινογόνες χημικές ουσίες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί επίσης μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής κατά του καρκίνου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ο κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε τα εξής: «Η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητά μας. Συγχαίρω τη σλοβενική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα προσφέρει βελτιωμένη προστασία από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες σε περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενους.» Σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία για την επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από μεγαλύτερη προστασία χάρη στον καθορισμό ορίων επαγγελματικής έκθεσης για το ακρυλονιτρίλιο και τις ενώσεις νικελίου, και στη μείωση των ορίων για το βενζόλιο. Η επικαιροποιημένη οδηγία θα αρχίσει να ισχύει μετά την επίσημη έγκρισή της από τους συννομοθέτες.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_342
οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&from=El

Στρατηγική της ΕΕ «Κύμα ανακαινίσεων»-Έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160 000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Η πρόταση αυτή θα διευκολύνει την ανακαίνιση κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, γραφείων και λοιπών κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι λογαριασμοί ενέργειας, και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων.
Στα κτίρια αναλογεί περίπου το 40 % της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ και το 36 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση ενέργειας (*). Ωστόσο, καθώς μόλις το 1 % των κτιρίων υποβάλλονται σε ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση κάθε έτος, η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
Η χθεσινή αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μετατρέπει τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» της Επιτροπής σε συγκεκριμένη νομοθετική δράση. Αποτελεί μέρος των προτάσεων της Επιτροπής «προσαρμογή στον στόχο 55 %» για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα.
Η Επιτροπή προτείνει, από το 2030, όλα τα νέα κτίρια να έχουν μηδενικές εκπομπές, και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για ταχύτερη δράση στον δημόσιο τομέα, όλα τα νέα δημόσια κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές ήδη από το 2027. Όσον αφορά τις ανακαινίσεις, προτείνονται νέα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία απαιτούν την αναβάθμιση του 15 % του κτιριακού αποθέματος με τις χειρότερες επιδόσεις κάθε κράτους μέλους από τη βαθμίδα G του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στη βαθμίδα F έως το 2027, για τα μη οικιστικά κτίρια και έως το 2030 για τα οικιστικά κτίρια. Αυτή η αρχική εστίαση στα κτίρια με τις χαμηλότερες επιδόσεις ανταποκρίνεται στον διττό στόχο της μεγιστοποίησης του δυναμικού απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της μείωσης της ενεργειακής φτώχειας.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1835

Οι ταξιδιώτες της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή

Ο νέος κανονισμός θα παρατείνει έως το 2032 το υφιστάμενο σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες δεν μπορούν να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη για κλήσεις που πραγματοποιούνται ή δεδομένα που χρησιμοποιούνται ενώ ταξιδεύουν εντός της ΕΕ και θα επιφέρει επίσης νέα πλεονεκτήματα.

Οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα και να χρησιμοποιούν κινητά δεδομένα ενώ ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος και με την ίδια ποιότητα που βιώνουν στη χώρα προέλευσής τους· θα έχουν βελτιωμένη πρόσβαση σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην Ευρώπη· θα δικαιούνται, δε, να λάβουν σαφή πληροφόρηση όταν μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν κατά την περιαγωγή μπορεί να έχει ως συνέπεια ακούσια πρόσθετη χρέωση. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Ενώ περνάμε τις διακοπές μας στην Ελλάδα, την Αυστρία ή τη Βουλγαρία. Ενώ επισκεπτόμαστε πελάτες ή προμηθευτές μας στην Ιταλία ή την Εσθονία… Το να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούμε για λογαριασμούς τηλεφώνου αποτελεί απτή συνιστώσα της εμπειρίας όλων των Ευρωπαίων από την ενιαία αγορά της ΕΕ. Σήμερα, όχι μόνο διασφαλίζουμε ότι η εμπειρία αυτή θα συνεχιστεί, αλλά την αναβαθμίζουμε: καλύτερη ποιότητα, καλύτερες υπηρεσίες, ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια.»

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6665

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες το ενωσιακό δίκτυο ολοκληρωμένων κέντρων για τον καρκίνο, μία από τις εμβληματικές δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Στο πλαίσιο του σχεδίου της ΕΕ για τον καρκίνο, αυτό το νέο ενωσιακό δίκτυο θα δημιουργηθεί έως το 2025 και στοχεύει να διασφαλίσει ότι το 90% των επιλέξιμων ασθενών θα έχει πρόσβαση σε τέτοια κέντρα έως το 2030. Ανακοινώνοντας την έναρξη και τα επόμενα βήματα για το ενωσιακό αυτό δίκτυο, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε τα εξής: «Με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου έχουμε δεσμευτεί να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας διαγνωστικά μέσα, καινοτόμες θεραπείες και εξατομικευμένη περίθαλψη για τους ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ενωσιακό δίκτυο ολοκληρωμένων κέντρων για τον καρκίνο αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών μέσω της προώθησης της συνεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Τώρα αρχίζουμε να το δημιουργούμε και στόχος μας είναι να έχουμε το ενωσιακό αυτό δίκτυο σε λειτουργία έως το 2025, καθώς επίσης και να διασφαλίσουμε ότι το 90% των επιλέξιμων ασθενών θα έχει πρόσβαση σε τέτοια κέντρα έως το 2030.» Φέρνοντας σε επαφή εθνικά ολοκληρωμένα κέντρα και δίκτυα για τον καρκίνο από ολόκληρη την ΕΕ, αυτό το ενωσιακό δίκτυο θα βελτιώσει την πρόσβαση σε ποιοτικά διαγνωστικά μέσα και θεραπείες, ενώ παράλληλα θα στηρίξει δράσεις για τη βελτίωση της κατάρτισης, της έρευνας και των κλινικών δοκιμών σε όλη την ΕΕ.

Η έγκαιρη ανίχνευση μέσω του προ συμπτωματικού ελέγχου μπορεί να συμβάλει στη διάσωση ζωών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση.
Ο αριθμός των ευάλωτων ατόμων που υποβάλλονται σε εξετάσεις ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. Κυμαίνεται από
•6% έως 90%για τον καρκίνο του μαστού
•25% έως 80%για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_el

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις για το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των μόνων (σόλο) αυτοαπασχολούμενων ατόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους κυβερνητικούς φορείς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ στις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των μόνων (σόλο) αυτοαπασχολούμενων που παρέχουν υπηρεσίες. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αποτελεί μέρος δέσμης που περιλαμβάνει επίσης πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε πλατφόρμες και ανακοίνωση σχετικά με την αξιοποίηση όλων των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας.
Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ , Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή και αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η ψηφιοποίηση δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι. Έχει δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για ορισμένους ανθρώπους. Ακόμη και εκτός της οικονομίας των πλατφορμών, ορισμένοι μόνοι (σόλο) αυτοαπασχολούμενοι δυσκολεύονται να εισακουστούν σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους. Πραγματοποιούμε διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην επίτευξη ασφάλειας δικαίου καθιστώντας σαφές πότε η νομοθεσία περί ανταγωνισμού δεν εμποδίζει τις προσπάθειες των πολιτών αυτών να διαπραγματευθούν συλλογικά για μια καλύτερη συμφωνία».
Οι συλλογικές συμβάσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ωστόσο, οι αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται καταρχήν «επιχειρήσεις» και κινδυνεύουν να παραβούν τις διατάξεις του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) εάν διαπραγματεύονται συλλογικά τις αμοιβές τους και άλλους όρους συναλλαγών. Ως εκ τούτου, οι αυτοαπασχολούμενοι συχνά δεν είναι βέβαιοι εάν μπορούν να διαπραγματευτούν συλλογικά.
Η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την αποσαφήνιση των συνθηκών υπό τις οποίες το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν εμποδίζει τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ορισμένων αυτοαπασχολούμενων, δηλαδή των ατόμων που εργάζονται αποκλειστικά μόνοι τους και δεν απασχολούν άλλα άτομα. Με βάση την υφιστάμενη νομολογία, το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιγράφει καταρχάς τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι μόνοι (σόλο) αυτοαπασχολούμενοι είναι συγκρίσιμοι με εργαζομένους και, ως εκ τούτου, δεν υπάγονται στο άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).
Δεύτερον, το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών διευκρινίζει επίσης ότι ορισμένες συμφωνίες δεν θα ενεργοποιούν την παρέμβαση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Αυτό θα συμβαίνει όταν οι μόνοι αυτοαπασχολούμενοι δυσκολεύονται να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας τους, επειδή βρίσκονται σε ασθενή διαπραγματευτική θέση. Με την εξέλιξη των αγορών εργασίας, τόσο στον διαδικτυακό όσο και στον μη επιγραμμικό κόσμο, ορισμένοι αυτοαπασχολούμενοι δεν απολαμβάνουν την ανεξαρτησία που κανονικά συνδέεται με το καθεστώς του αυτοαπασχολουμένου. Ως εκ τούτου, ορισμένοι ενδέχεται να έχουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την κατάστασή τους και ενδέχεται να αντιμετωπίζουν επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων εισοδημάτων.
Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών καλύπτει ευρύ φάσμα μόνων (σόλο) αυτοαπασχολούμενων: άτομα που είναι οικονομικά εξαρτώμενα ή εργάζονται μαζί με άλλους εργαζομένους στον εντός και εκτός διαδικτύου κόσμο, άτομα που εργάζονται μέσω πλατφορμών ή άτομα που διαπραγματεύονται τις συνθήκες εργασίας τους με αντισυμβαλλομένους που διαθέτουν κάποια οικονομική ισχύ ή που συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με την οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις εθνικές διατάξεις του εργατικού δικαίου.
Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών συνδέεται με την πρόταση που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τω εργαζομένων σε πλατφόρμες, στηρίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα πρόταση οδηγίας και ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε πλατφόρμες. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών δεν περιορίζεται στην οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών.
Επόμενα βήματα
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους έως τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη δημοσίευση της τελικής έκδοσης των κατευθυντήριων γραμμών το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων θα δημοσιευθεί μαζί με την τελική έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών. Οι τελικές κατευθυντήριες γραμμές θα δεσμεύουν την Επιτροπή στη μεταγενέστερη ερμηνεία της και επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ.
Ιστορικό
Η Επιτροπή δημοσίευσε αρχική εκτίμηση επιπτώσεων για την εν λόγω πρωτοβουλία στις 6 Ιανουαρίου 2021. Η γνώμη των κοινωνικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερομένων μερών ζητήθηκε μεταξύ 5ης Μαρτίου και 31ης Μαΐου 2021. Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά όλα τις συνεισφορές πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών. Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων θα δημοσιευθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022 μαζί με την τελική έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών.
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, στις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων προς την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ και τον Επίτροπο κ. Νικολά Σμιτ, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας να «αντιμετωπιστούν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες.» Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.
Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει αξιοπρεπείς και κατάλληλες συνθήκες εργασίας για όλους στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Το Δικαστήριο έχει ήδη διευκρινίσει στις αποφάσεις Albany και FNV Kunsten ότι οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων δεν εμπίπτουν στο άρθρο 101 της ΣΛΕΕ. Με βάση το σκεπτικό της εν λόγω νομολογίας, το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών εξηγεί την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στις συλλογικές συμβάσεις για τις συνθήκες εργασίας των αυτοαπασχολούμενων και τις εφαρμοστικές προτεραιότητες της Επιτροπής στο θέμα αυτό.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6620