Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των γεωργών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, ο οποίος επλήγη από την επιδημική έξαρση του κορονοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των γεωργών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, ο οποίος επλήγη από την επιδημική έξαρση του κορονοϊού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020, όπως τροποποιήθηκε […]

Πράσινη Συμφωνία στην ΕΕ και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Κύπρο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σας προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Πράσινη Συμφωνία στην ΕΕ και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Κύπρο Ομιλητές: Δημήτρης Παπαδάκης – Ευρωβουλευτής (Σ&Δ) Κλέλια Βασιλείου – Επίτροπος Περιβάλλοντος Ανδρέας Βύρας – Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Συντονίστρια: Μυρτώ […]

Σχέδιο χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση Ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) ανακοινώνει ότι από 01/06/2020, θα δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 600.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου […]

Θέσεις εργασίας σε Φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.Senior Agent – Requirements Engineering Europol,Holland Deadline : 15 Jun 2020 [EUROPOL] Senior Agent – Requirements Engineering (FGIV) (Europol/2020/CA/FGIV/083) 2.Senior Mandate Corporate Administration Officer European Investment Fund,Luxembourg Deadline : 20/05/2020 3.Senior Complaints Mediation Officer European Investment Bank,Luxembourg Deadline : 2nd June 2020 4.(Associate) Complaints Mediation Officer European Investment Bank,Luxembourg Deadline : 2nd June 2020 5.(Associate) […]

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Μια βαθιά και άνιση ύφεση, μια αβέβαιη ανάκαμψη

Η πανδημία του κορονοϊού συνιστά σημαντικό σοκ για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες της ΕΕ, με πολύ σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Παρά την ταχεία και ολοκληρωμένη απάντηση σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, η οικονομία της ΕΕ θα αντιμετωπίσει φέτος μια ύφεση ιστορικών διαστάσεων. Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2020, η οικονομία της ζώνης του […]