Entries by

Προκηρύσσεται μελέτη σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καταγραφή υφιστάμενων κανόνων και προσεγγίσεων που στηρίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πολιτιστική πολυμορφία, ιδίως όσον αφορά την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος. Η μελέτη θα παράσχει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τη στήριξη κοινών προσεγγίσεων για […]

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ

Σήμερα η Επιτροπή προτείνει την ανάληψη άμεσης δράσης για να προετοιμαστεί η Ευρώπη απέναντι στην αυξημένη απειλή των παραλλαγών του κορονοϊού. Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας για τη βιοάμυνα κατά των παραλλαγών της νόσου COVID-19, με τον τίτλο «εκκολαπτήριο HERA», θα συνδράμει τους ερευνητές, τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, τις επιχειρήσεις παραγωγής και τις δημόσιες αρχές στην […]

Κενές Θέσεις Εργασίας στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

1.Κενή Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (λήξη 07/03/2021) 2.ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (λήξη 07/03/2021) 3.Κενή Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων (λήξη 07/03/2021) 4.Κενή Θέση Υπεύθυνου Λογιστηρίου (λήξη 07/03/2021) https://www.erasmusplus.cy/default.aspx?NewsID=39676&t=156

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ «ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την καθοδήγησή της σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το βασικό εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, θα καταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στα […]

Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών

η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου, θα ήθελαν να σας πληροφορήσουν/ υπενθυμίσουν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο του 2017 (Ν.85(I)/2017, άρθρο 14), όταν η διαφορά μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία δεν μπορεί να διευθετηθεί με την άμεση υποβολή παραπόνου από τον καταναλωτή […]

Κρίση COVID-19: έγκριση για περαιτέρω ενίσχυση των οινοπαραγωγών

Το ΕΚ ενέκρινε σχέδια παράτασης των έκτακτων μέτρων που θα βοηθήσουν τον αμπελοοινικό τομέα να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και τις τελευταίες κυρώσεις των ΗΠΑ. Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε προληπτικά το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής που θα παρατείνει για το 2021 τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς για τον αμπελοοινικό τομέα. […]

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχει εξαγγείλει το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Το σχέδιο καλύπτει τόσο Υφιστάμενες όσο και Νέες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς της Μεταποιητικής Βιομηχανίας και ορισμένους άλλους στοχευμένους τομείς. Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 200.000 ευρώ και […]

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΨΟΥΣ 10,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 10,2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που προορίζονται να καλύψουν μέρος των […]

Χρηματοδότηση, προσκλήσεις υποβολής προσφορών

*Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης – ανά θέμα *Βρείτε εταίρο για το σχέδιό σας *Προγράμματα χρηματοδότησης *Πώς λειτουργούν οι χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_el

Πρόγραμμα επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Από χθες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο βοηθάει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους. Με την υποστήριξη της Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το πρόγραμμα Ideas Powered for Business […]