Entries by Myrto Katsouri

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ: Το 76% των Κυπρίων προσδοκούν ότι τα έργα του NextGenerationEU θα βοηθήσουν τη χώρα τους να ξεπεράσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού

• 9 στους 10 σε Κύπρο και Ελλάδα δηλώνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει πόρους μόνο στα κράτη μέλη που σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. • Το 76% των Κυπρίων προσδοκούν ότι τα έργα του NextGenerationEU θα βοηθήσουν τη χώρα τους να ξεπεράσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας […]

NEXTGENERATIONEU: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΕΙ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 157 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 157 εκατ. ευρώ με τη μορφή προχρηματοδότησης για την Κύπρο. Το ποσό αντιστοιχεί στο 13 % της συνιστώσας επιχορηγήσεων και δανείων του χρηματοδοτικού κονδυλίου της χώρας. Η καταβολή προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που […]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΨΟΥΣ 50,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ («ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ»)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό σχέδιο το οποίο προβλέπει τη μερική διαγραφή χρεών σε κοινωνικά ευάλωτους δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και έχουν συνάψει με δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία. Τα επιλέξιμα δάνεια είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης με την επωνυμία «Κυβερνητικά Σχέδια Στέγασης», το οποίο θεσπίστηκε πριν από την […]

ΔΕΚΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ευρωπαική Επιτροπή ενέκρινε στις 17 Αυγούστου επτά γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες (3 καλλιέργειες αραβοσίτου, 2 καλλιέργειες σόγιας, 1 καλλιέργεια ελαιοκράμβης και 1 καλλιέργεια βαμβακιού) και ανανέωσε την έγκριση δύο καλλιεργειών αραβοσίτου και μίας καλλιέργειας ελαιοκράμβης για χρήση ως τρόφιμα και ζωοτροφές. Όλοι αυτοί οι ΓΤΟ έχουν υποβληθεί σε ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία έγκρισης, στην οποία […]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ: 223 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τεσσάρων επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Κύπρο, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία στο πλαίσιο του REACT-EU, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του ποσού κατά 223 εκατ. ευρώ. Στην Κύπρο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» […]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Στις 11 Αυγούστου η Ευρωπαική Επιτροπή έλαβε μέτρα για τον καθορισμό νέων μέγιστων επιπέδων για το κάδμιο και τον μόλυβδο σ’ ένα ευρύ φάσμα τροφίμων. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι να μειωθεί περαιτέρω η παρουσία καρκινογόνων μολυσματικών ουσιών στα τρόφιμα και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που […]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ: 2,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση επτά επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο στο πλαίσιο του REACT-EU για συνολικό ποσό 2,7 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή χορήγησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισ. ευρώ στην Ιταλία στο πλαίσιο του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος […]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μικτή μάθηση για να στηρίξει μια υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. «Μικτή μάθηση» στην επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος ακολουθεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία. […]

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ζητά να προσλάβει μία/ένα (1) Λειτουργό και δύο (2) Βοηθούς Λειτουργούς. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα υπογράψουν σύμβαση με τον Οργανισμό για περίοδο που θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Θα υπάρχει δοκιμαστική περίοδος. ​Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση μελλοντικών έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση των έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο 2021-2027. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση κλιματικών παραμέτρων στις μελλοντικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη έργων υποδομής από κτίρια και υποδομές δικτύων έως μια σειρά δομημένων συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Κατ’ αυτόν […]