Entries by Myrto Katsouri

ΔΕΣΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ: Αποφάσεις που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία

1.Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 και, επομένως, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). […]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο δέσμες τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, μία για χρήση μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία και μία για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Αντικατοπτρίζουν τις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και λαμβάνουν υπόψη την απόφαση Schrems II του Δικαστηρίου της ΕΕ, […]

«Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων»

To EUROPE DIRECT Larnaca και ο μη κυβερνητικός οργανισμός Oxygono, διοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το «Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων». Ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και θα μεταδίδεται ζωντανά από το www.facebook.com/eudirectlarnaca και το www.facebook.com/oxygono.org. Ομιλητές θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου […]

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την Προκήρυξη 2021 για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση […]

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του ανταγωνισμού. Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2021, προβλέπει τη δυνατότητα χωριστής συμφωνίας για τη συνεργασία σε θέματα ανταγωνισμού μεταξύ της Επιτροπής […]

Η πλατφόρμα για το πως θέλουμε να διαμορφωθεί το μέλλον της Ευρώπης, έχει ανοίξει. Καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν, εκφέρουν άποψη, να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος τους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαινιάζει την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, καλώντας όλους τους πολίτες της ΕΕ να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους και του μέλλοντος […]

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027: Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη δραστηριοτήτων εθελοντισμού των νέων

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στηρίζει τους νέους και τις νέες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς, από την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη έως τη στήριξη της δράσης για την υγεία και […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δέσμη δύο μέτρων σχετικά με μια σημαντική κυπριακή κληρονομιά: το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim. Πρώτον, η Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατεύοντας με τον τρόπο αυτόν την πολύτιμη αυτή ονομασία από την απομίμηση και την αντιποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Μόνο το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim που παράγεται στην Κύπρο σύμφωνα με […]

Ευκαιρίες εργοδότησης στη Γαλάζια και Πράσινη Οικονομία

Σας προσκαλούμε στο διαδικτυακό εργαστήρι με θέμα: Ευκαιρίες εργοδότησης στη Γαλάζια και Πράσινη Οικονομία, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 στις 16:00. Το εργαστήρι θα μεταδίδετε ζωντανά στο Facebook στην σελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Λάρνακας, του Maritime Institute of Eastern Mediterranean καθώς και του Δήμου Λάρνακας. Σε όσους επιθυμούν […]

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ανάκαμψη μέσω των νέων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων της ΕΕ

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας σας προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Ανάκαμψη μέσω των νέων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων της ΕΕ 30 Μαρτίου 2021 17:30-19:00 Ομιλητές: Λευτέρης Χριστοφόρου-Ευρωβουλευτής (ΕΛΚ) Δημήτρης Παπαδάκης – Ευρωβουλευτής (Σ&Δ) Κυριάκος Κόκκινος-Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Συντονίστρια: Μυρτώ […]