Entries by Myrto Katsouri

ΚΟΡOΝΟΪΟΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ 120 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 11 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Ορίζων Ευρώπη», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027), για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της επείγουσας έρευνας στον τομέα του κορονοϊού και των παραλλαγών του. Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός ευρέος φάσματος δράσεων έρευνας και καινοτομίας για […]

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ COVID ΤΗΣ ΕΕ: ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Μετά τη δρομολόγηση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ την 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τους καλύτερους τρόπους ελέγχου των εν λόγω πιστοποιητικών πριν από το ταξίδι, εξασφαλίζοντας την ομαλότερη δυνατή εμπειρία τόσο για τους επιβάτες όσο και για το προσωπικό αεροπορικών μεταφορών. Το […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ-Layout and design for Cedefop Publications and Communication Activities

To Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει προκηρύξει τη διαδικασία ανάθεσης του σχεδιασμού των εκδόσεων του. Περισσότερες λεπτομέρεις στο πιο κάτω link: https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/layout-and-design-cedefop-publications-and-communication-activities?src=email&freq=weekly

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ύψους 1,2 δισ. ευρώ της Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα θετική αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την εκταμίευση από την ΕΕ συνολικού ποσού 1,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η χρηματοδότηση αυτή θα υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται […]

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επιτροπή εγκαινιάζει Κέντρο Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου

Η Ευρωπαική Επιτροπή εγκαινίασε στις 30 Ιουνίου το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, την πρώτη εμβληματική δράση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το Κέντρο Γνώσης είναι μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή στοιχείων και τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας θανάτου μεταξύ των […]

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ»: 65 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σήμερα, η Επιτροπή, μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, δρομολόγησε επίσημα τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για υπεύθυνες πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων και της εμπορίας, έναν από τους πρώτους στόχους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Ο κώδικας αυτός αποτελεί ουσιαστικό μέρος των προσπαθειών να αυξηθούν οι […]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σήμερα, στο πλαίσιο της ετήσιας διάσκεψης για το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης, η Επιτροπή προκήρυξε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), προκειμένου τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα μεταρρυθμιστικά τους έργα το 2022. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΞΙΑΣ 7,6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

Η Ευρωπαική Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 7,6 εκατ. ευρώ για συμπράξεις στον τομέα της δημοσιογραφίας που χρηματοδοτούνται για πρώτη φορά μέσω ενός προγράμματος της ΕΕ, του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Οι επιχορηγήσεις θα στηρίξουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. Αυτή η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων προωθεί τον επιχειρηματικό […]

ΔΕΣΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ: Αποφάσεις που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία

1.Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 και, επομένως, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). […]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο δέσμες τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, μία για χρήση μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας και εκτελούντων την επεξεργασία και μία για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Αντικατοπτρίζουν τις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και λαμβάνουν υπόψη την απόφαση Schrems II του Δικαστηρίου της ΕΕ, […]