Entries by Myrto Katsouri

56 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Θα προσφέρεται επίδομα 1300€ το μήνα. Επιπλέον, 1000€ για θέματα διαμονής, 2500€ κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα, 500€ για ασφάλεια, Και 2000€ για έξοδα εγκατάστασης. Διάρκεια: 9-18 μήνες Τοποθεσία: Αντιπροσωπείες της ΕΕ Προθεσμία: 31η Ιανουαρίου 2017 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Πρόκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από προσοντούχους κατασκευαστές με εκτεταμένη πείρα στο IPP/BOO (Build, Own and Operate) για επένδυση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ενέργειας δημοσίευσε η κυβέρνηση της Ιορδανίας μέσω του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων. http://news.ccci.org.cy/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/

Web Portal, development, support and maintenance services for the Cedefop official website

The aim of this contract is the provision of web development, support and maintenance services to the Web Portal, which is the agency’s official website, sustaining the Drupal current platform for its CMS, covering web application development services, including analysis, user experience design, project management and consultancy, web analytics, web hosting and helpdesk / users […]

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

Θέλετε να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία ενόσω σπουδάζετε, να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας όσον αφορά τη διατύπωση απόψεων ενώπιον κοινού, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους, να δώσετε στο βιογραφικό σας μεγαλύτερη βαρύτητα για τους μελλοντικούς σας εργοδότες? Τον Μάρτιο του 2017, θα δημοσιεύσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο μια νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]

Χρηματοδότηση και υποτροφίες για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία

Οι σπουδές στη Βρετανία συνεχίζουν να είναι οικονομικά συμφέρουσες – η ποιότητα διδασκαλίας είναι υψηλή, εφάμιλλη του διεθνούς κύρους των Βρετανικών τίτλων σπουδών. Υπάρχει πληθώρα ευκαιριών για σπουδαστές που αναζητούν υποτροφίες και άλλες μορφές χρηματοδότησης για τις σπουδές τους, που προσφέρονται τόσο από Βρετανικούς όσο και από Ελληνικούς οργανισμούς. Πολλές υποτροφίες καλύπτουν μόνο μεταπτυχιακά πτυχία, […]

10 εκατομμύρια Ευρώ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καινοτομίας στην Κύπρο

Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό ταμείο (ΕΤαΕ) και η RCB Bank (RCB) υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία της Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), η οποία θα παράσχει 10 εκατομμύρια Ευρώ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καινοτομίας. Με βάση την νέα συμφωνία, η RCB θα παράσχει ελκυστικές δανειοδοτήσεις σε ΜΜΕ καινοτομίας και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης […]

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας Επίδομα: 1309€ το μήνα. Θα υπάρχει κάλυψη για ταξιδιωτικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια) Διάρκεια: 6 μήνες με την δυνατότητα να επεκταθεί ακόμη 6 μήνες Τοποθεσία: Δουβλίνο και Βρυξέλες Προθεσμία: 29η Ιανουαρίου 2017 http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

ΛΕΙΤΟΥΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/To%20be%20translated%20Communications%20Officer%20SMM-%20VN.pdf ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/VN%20Data%20Protection%20Officer.pdf Προθεσμία: 16/01/2017 Τόπος: Βαλέτα, Μάλτα

Νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τρία Προγράμματα

1. Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» (με καταληκτική ημερομηνία την 24η Φεβρουαρίου 2017) Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενθάρρυνση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας για τη δημιουργία νέων ή την ουσιαστική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο στόχος του Ιδρύματος μέσα από το […]

Μόνιμες Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ για Γλωσσομαθείς Νομικούς που κατέχουν τις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Σουηδικά

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα, Μισθός: 5 612,65 Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 08/12/2016 Προθεσμία: 12/01/2017 – 12:00(Ώρα Βρυξελλών) Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1967/description_el