ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ: Το 76% των Κυπρίων προσδοκούν ότι τα έργα του NextGenerationEU θα βοηθήσουν τη χώρα τους να ξεπεράσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού

• 9 στους 10 σε Κύπρο και Ελλάδα δηλώνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει πόρους μόνο στα κράτη μέλη που σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές.

• Το 76% των Κυπρίων προσδοκούν ότι τα έργα του NextGenerationEU θα βοηθήσουν τη χώρα τους να ξεπεράσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.

• 63% των ερωτηθέντων στην Κύπρο αμφισβητούν την ικανότητα της κυβέρνησης τους να κάνει ορθή χρήση των πόρων του NextGenerationEU.

Η πιο πρόσφατη έρευνα δείχνει πως 4 στους 5 ερωτηθέντες (81%) θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκταμιεύει πόρους μόνο για κράτη μέλη που σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. David Sassoli δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκαθαρίσει ότι οι πόροι του Σχεδίου Ανάκαμψης της ΕΕ δεν θα πρέπει να διατίθενται σε κυβερνήσεις που δεν τηρούν τις βασικές δημοκρατικές αξίες ή δεν σέβονται το κράτος δικαίου. Αυτή η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου επιβεβαιώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ συμφωνεί. Εάν κάποιος υπονομεύει συστηματικά τις αξίες της ΕΕ, δεν θα πρέπει να αναμένει κονδύλια της ΕΕ.»

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την συζήτηση για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 Σεπτεμβρίου αναδεικνύει την σαφή στήριξη των πολιτών όσον αφορά τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU. Σύμφωνα με την έρευνα, το 53% των Ευρωπαίων πολιτών συμφωνεί απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος, ενώ ένα επιπλέον 32% κλίνει στην κατεύθυνση αυτή. Στην Κύπρο, το ποσοστό που συμφωνεί πλήρως είναι πολύ υψηλότερο (73%), αλλά και στην Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο (61%), ενώ ένα επιπλέον 20% και 28% αντιστοίχως τείνει να συμφωνήσει. Μόνο το 8% όσων απάντησαν κατά μέσο όρο στην ΕΕ δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή. Το ποσοστό αυτό είναι κοντά στα αντίστοιχα ποσοστά σε Ελλάδα και Κύπρο (7% και 3%). Αυτή την θέση συμμερίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζει με προσοχή αυτή τη στιγμή τα εθνικά σχέδια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί για μια πιο πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ευρωπαϊκή κοινωνία.

Οι πολίτες αξιολογούν θετικά την πρόταση του Σχεδίου Ανάκαμψης της ΕΕ ύψους 800 δισ. ευρώ: Τρεις στους πέντε Ευρωπαίους (60%) πιστεύουν ότι τα έργα του NextGenerationEU θα βοηθήσουν τη χώρα τους να ξεπεράσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 67% για την Ελλάδα και στο 76% στην Κύπρο, που καταλαμβάνει και τη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά, πίσω μόνο από τη Μάλτα. Το 59% των Ευρωπαίων (69% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, 78% στην Κύπρο, στη δεύτερη θέση πάλι σε επίπεδο ΕΕ μετά τη Μάλτα) δηλώνουν επίσης ότι το πρόγραμμα θα βοηθήσει τη χώρα τους να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για μελλοντικές προκλήσεις. Υπό το πρίσμα αυτό, η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 53% των Ευρωπαίων έχουν θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μόνο το 19% έχει αρκετά ή πολύ αρνητική εικόνα. 63% των ερωτηθέντων στην Κύπρο και 50% στην Ελλάδα έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ, ενώ μόνο 14% και 21% αντιστοίχως έχουν αρκετά ή πολύ αρνητική εικόνα.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ανησυχίες σε διάφορες χώρες της ΕΕ σχετικά με το πόσο καλά οι εθνικές κυβερνήσεις θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα επιπρόσθετα κονδύλια της ΕΕ. Ενώ κατά μέσο όρο το 44% των Ευρωπαίων εμπιστεύεται τις εθνικές κυβερνήσεις, το 41% των ερωτηθέντων εκφράζουν αμφιβολίες, γεγονός που δείχνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα εμπιστοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην Κύπρο το 63% και στην Ελλάδα το 53% των ερωτηθέντων αμφισβητούν την ικανότητα της αντίστοιχης κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τους χρηματοδοτικούς πόρους του NextGenerationEU – και τα δυο ποσοστά αρκετά υψηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η κοινή γνώμη υποστηρίζει επίσης ξεκάθαρα τη θέση που υιοθέτησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη ύπαρξης προϋποθέσεων, ελέγχου και διαφάνειας.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στη συνεχή στήριξη των πολιτών όσον αφορά την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου ως προϋπόθεσης για τη διάθεση κονδυλίων της ΕΕ. Τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες (81%) συμφωνούν ότι «η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτικούς πόρους στα κράτη μέλη μόνο με την προϋπόθεση να εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις τους το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές». Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το επίπεδο στήριξης είναι υψηλό ομοιογενώς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Κύπρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά με 93% των ερωτηθέντων να συμφωνούν, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 90% (τρίτη θέση πανευρωπαϊκά). Ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί μείζον μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες

Ερωτώμενοι σχετικά με τα ζητήματα που θα πρέπει να θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πολιτικές προτεραιότητες, οι Ευρωπαίοι επαναφέρουν στην πρώτη θέση τη δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (43%). Άλλες προτεραιότητες που ανάφεραν οι ερωτηθέντες (οι οποίες συμπίπτουν με τις προτεραιότητες του ΕΚ για την ανάκαμψη μετά την πανδημία) είναι τα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (32%), η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας (31%). Η δημόσια υγεία, καθώς και η μετανάστευση και το άσυλο, καταλαμβάνουν από κοινού την τέταρτη θέση με 27% αντιστοίχως. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι πολίτες στην Ουγγαρία και την Πολωνία τοποθετούν το ζήτημα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, το οποίο στην ΕΕ βρίσκεται κατά μέσο όρο στην 8η θέση, στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2η θέση στην Πολωνία και 3η στην Ουγγαρία).

Στην Κύπρο, την πρώτη θέση με 50% καταλαμβάνει η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ενώ με το ίδιο ποσοστό στην Ελλάδα καταλαμβάνει τη πρώτη θέση η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αντίστροφα, στην Κύπρο τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (43%) και στην Ελλάδα τα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (41%). Στην τρίτη θέση και για τις δύο χώρες βρίσκεται η δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (Κύπρος 39%, Ελλάδα 35%).

Σχετικές πληροφορίες για την έρευνα

Η έρευνα «Flash Ευρωβαρόμετρο» διενεργήθηκε διαδικτυακά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ipsos European Public Affairs από τις 17 έως τις 25 Αυγούστου 2021. Στην έρευνα πήραν μέρος 26.459 Ευρωπαίοι ηλικίας άνω των 15 από τα 27 κράτη μέλη. Το μέγεθος του δείγματος ανά χώρα ήταν 500 συνεντεύξεις στο Λουξεμβούργο, την Κύπρο, τη Μάλτα και 1000 συνεντεύξεις σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Επισυνάπτεται το θεματολογικό Δελτίο του Ευρωβαρόμετρου για την Κύπρο.

Διαβάστε τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας.
State of the European Union survey 2021 (europa.eu)

Πηγή: Δελτίο Τύπου ΕΚ – Ευρωβαρόμετρο: Κονδύλια ανάκαμψης μόνο για χώρες που σέβονται το κράτος δικαίου

NEXTGENERATIONEU: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΕΙ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 157 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα 157 εκατ. ευρώ με τη μορφή προχρηματοδότησης για την Κύπρο. Το ποσό αντιστοιχεί στο 13 % της συνιστώσας επιχορηγήσεων και δανείων του χρηματοδοτικού κονδυλίου της χώρας. Η καταβολή προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) θα βοηθήσει στην έναρξη της εφαρμογής των κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου.
Η Επιτροπή θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις με βάση την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Η χώρα αναμένεται να λάβει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου της, εκ των οποίων 1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια.
Η σημερινή εκταμίευση πραγματοποιείται μετά την πρόσφατη επιτυχή εφαρμογή των πρώτων δανειοληπτικών πράξεων στο πλαίσιο του NextGenerationEU. Έως τα τέλη του έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να αντλήσει έως και 80 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, η οποία θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της ΕΕ για να χρηματοδοτηθούν οι πρώτες προγραμματισμένες εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του NextGenerationEU.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού RRF, ο οποίος αποτελεί μέρος του NextGenerationEU, θα διατεθούν 723,8 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Το σχέδιο της Κύπρου εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοφανών μέτρων της ΕΕ προκειμένου να εξέλθει ακόμα ισχυρότερη από την κρίση της COVID-19, προωθώντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη συνοχή στις κοινωνίες μας.
Στήριξη μετασχηματιστικών επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών έργων
Στην Κύπρο, ο μηχανισμός RRF αξιοποιείται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να έχουν βαθιά μετασχηματιστική επίδραση στην οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου. Μερικά από τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι τα ακόλουθα:
•Διασφάλιση της πράσινης μετάβασης: Το σχέδιο της Κύπρου προβλέπει επενδύσεις ύψους 89 εκατ. ευρώ στην ενεργειακή απόδοση και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 87 εκατ. ευρώ στην προώθηση της βιώσιμης και της πράσινης κινητικότητας και 19 εκατ. EUR στην αναβάθμιση της ικανότητας της χώρας να αντιμετωπίζει κινδύνους πυρκαγιάς, ήτοι στην αγορά πυροσβεστικών αεροσκαφών, οχημάτων και εξοπλισμού και στην παροχή σχετικής εκπαίδευσης.
•Στήριξη της ψηφιακής μετάβασης: Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 133 εκατ. EUR στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, ολοκληρωμένης και σύγχρονης ψηφιακής αρχιτεκτονικής για τη στήριξη της μετάβασης στις συνδυασμένες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Προβλέπει επίσης επενδύσεις ύψους 87 εκατ. ευρώ στη βελτίωση της πρόσβασης στις επικοινωνιακές υποδομές και στη στήριξη του συμμετοχικού ψηφιακού μετασχηματισμού.
•Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας: Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις ύψους 51 εκατ. ευρώ στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της μεταρρύθμισης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της καθιέρωσης μιας σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης και της δημιουργίας ενός συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπει επίσης τη θέσπιση παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των εξερχόμενων πληρωμών που πραγματοποιούνται προς μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες και δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο της ΕΕ, καθώς και άλλα μέτρα για την ανάσχεση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:
Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η σημερινή, πρώτη εκταμίευση 157 εκατ. ευρώ από το NextGenerationEU προς την Κύπρο αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της Κύπρου μέσω της στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της βιώσιμης κινητικότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της βελτίωσης της συνδεσιμότητας. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για την προστασία της Κύπρου από την απειλή δασικών πυρκαγιών. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.»
Ο Γιοχάνες Χαν, επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε τα εξής: «Έπειτα από τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων στο πλαίσιο του NextGenerationEU κατά τις τελευταίες εβδομάδες και μετά τις πρώτες πληρωμές για άλλα προγράμματα του NextGenerationEU, χαίρομαι που έχουμε πλέον φτάσει στο στάδιο των εκταμιεύσεων για τον RRF. Η εντατική συνεργασία με την Κύπρο και η πολύ καλή προετοιμασία από την πλευρά της Επιτροπής μας επέτρεψαν να εκταμιεύσουμε τα κονδύλια σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό δείχνει ότι, με τους πόρους που θα συγκεντρώσουμε, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις ανάγκες προχρηματοδότησης όλων των κρατών μελών, δίνοντας έτσι την αρχική ώθηση για την υλοποίηση των πολυάριθμων πράσινων και ψηφιακών έργων που περιλαμβάνονται στα εθνικά τους σχέδια.»
Ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Αυτή η προχρηματοδότηση ύψους 157 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στο πρώτο μέρος των συνολικά 1,2 δισ. ευρώ που θα διατεθούν από την ΕΕ για τη στήριξη της Κύπρου μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν την Κύπρο να εφαρμόσει σημαντικά μέτρα για την κλιματική μετάβαση και να αντιμετωπίσει την απειλή των δασικών πυρκαγιών, να τονώσει την ψηφιακή της ανταγωνιστικότητα και να ενισχύσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Χαιρετίζω επίσης τις δεσμεύσεις της Κύπρου να περιορίσει τις δυνατότητες επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΨΟΥΣ 50,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ («ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ»)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό σχέδιο το οποίο προβλέπει τη μερική διαγραφή χρεών σε κοινωνικά ευάλωτους δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και έχουν συνάψει με δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία. Τα επιλέξιμα δάνεια είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης με την επωνυμία «Κυβερνητικά Σχέδια Στέγασης», το οποίο θεσπίστηκε πριν από την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα στήριξης ήταν ανοικτό σε ευάλωτα και χαμηλού εισοδήματος φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ήταν ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, καθώς και σε νοικοκυριά με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τα δάνεια αυτά είχαν χορηγηθεί μέσω κρατικού ενδιάμεσου φορέα, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ). Ο εκτιμώμενος μέγιστος προϋπολογισμός του συγκεκριμένου σχεδίου ανέρχεται σε περίπου σε 50,6 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του μέτρου που εγκρίθηκε σήμερα, οι επιλέξιμοι δανειολήπτες έχουν τις εξής επιλογές: α) την πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου, με διαγραφή όλων των μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και των εξόδων εκτός τόκων, εξαιρουμένων των ασφαλίστρων· ή β) την αναδιάρθρωση του εναπομείναντος κεφαλαίου, με αποτέλεσμα χαμηλότερους τόκους, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και/ή μεταβολή της ταυτότητας του δανειολήπτη ή του εγγυητή. Τα δάνεια αυτά, λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους (είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Κυβερνητικά Σχέδια Στέγασης» μέσω του ΟΧΣ), δεν ήταν επιλέξιμα για το προηγούμενο σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας («ΕΣΤΙΑ»), το οποίο είχε εγκριθεί το 2018 (SA.49554). Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο και διαπίστωσε ότι συνιστά έμμεση ενίσχυση υπέρ του ΟΧΣ, καθώς αυξάνει το ποσό της αποπληρωμής που θα λάμβανε ο ΟΧΣ από τους δανειολήπτες. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο στηρίζει κοινωνικούς στόχους, είναι αναγκαίο και αναλογικό, και παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις για τη διατήρηση του ανταγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για τον επιμερισμό των βαρών, σύμφωνα με τις οποίες ο ΟΧΣ οφείλει να επωμιστεί ένα ελάχιστο μέρος των ζημιών). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο είναι συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως με το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.63005, μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu)

ΔΕΚΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ευρωπαική Επιτροπή ενέκρινε στις 17 Αυγούστου επτά γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες (3 καλλιέργειες αραβοσίτου, 2 καλλιέργειες σόγιας, 1 καλλιέργεια ελαιοκράμβης και 1 καλλιέργεια βαμβακιού) και ανανέωσε την έγκριση δύο καλλιεργειών αραβοσίτου και μίας καλλιέργειας ελαιοκράμβης για χρήση ως τρόφιμα και ζωοτροφές. Όλοι αυτοί οι ΓΤΟ έχουν υποβληθεί σε ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία έγκρισης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται θετική επιστημονική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Οι αποφάσεις έγκρισης δεν καλύπτουν την καλλιέργεια. Δεν επετεύχθη ειδική πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών ούτε υπέρ ούτε κατά, τόσο στη μόνιμη επιτροπή όσο και στην επακόλουθη επιτροπή προσφυγών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υπέχει εκ του νόμου υποχρέωση να προχωρήσει στις αποφάσεις για την έγκριση, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έλαβε. Οι άδειες ισχύουν για 10 έτη και κάθε προϊόν που παράγεται από τους εν λόγω ΓΤΟ θα υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΓΤΟ στην ΕΕ, βλ. εδώ: https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms_en

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ: 223 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τεσσάρων επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Κύπρο, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία στο πλαίσιο του REACT-EU, με αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση του ποσού κατά 223 εκατ. ευρώ. Στην Κύπρο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΚΤ θα λάβει επιπλέον 65 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων μερικής ανεργίας με σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν 50.000 άτομα να διατηρήσουν τον μισθό και τη θέση εργασίας τους. Στη Γερμανία, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ στο Βρανδεμβούργο θα λάβει επιπλέον 20,1 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της μαθητείας μεταξύ επιχειρήσεων, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της υλοποίησης έργων που αποσκοπούν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο της επιχείρησης. Τα κονδύλια αυτά θα ενισχύσουν την ήδη παρεχόμενη στήριξη στον τομέα της κατάρτισης και θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να προσφέρουν στους εργαζομένους τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες που θα βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους. Στη Γαλλία, η εξόχως απόκεντρη περιοχή της Μαγιότ θα λάβει πρόσθετους πόρους άνω των 105 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας· στήριξη των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων· πιο ανθεκτική και βιώσιμη οικονομία· ψηφιοποίηση των υπηρεσιών· και στήριξη της ανάκαμψης μετά την πανδημία COVID-19. Τέλος, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Φλάνδρα στο Βέλγιο θα λάβει από το ΕΤΠΑ επιπλέον 33 εκατ. ευρώ με σκοπό τη στήριξη της ψηφιακής, πράσινης και καινοτόμου μετάβασης. Η στήριξη αυτή θα περιλαμβάνει επενδύσεις για την ψηφιοποίηση συλλογών μουσείων, επενδύσεις σε συστήματα τηλεθέρμανσης και στην κυκλική οικονομία, καθώς και επενδύσεις σε έργα επίδειξης για την καινοτομία και τα ζωντανά εργαστήρια. Το REACT-EU αποτελεί μέρος του NextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 50,6 δισ. ευρώ(σε τρέχουσες τιμές) στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής κατά τα έτη 2021 και 2022.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Στις 11 Αυγούστου η Ευρωπαική Επιτροπή έλαβε μέτρα για τον καθορισμό νέων μέγιστων επιπέδων για το κάδμιο και τον μόλυβδο σ’ ένα ευρύ φάσμα τροφίμων. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι να μειωθεί περαιτέρω η παρουσία καρκινογόνων μολυσματικών ουσιών στα τρόφιμα και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν από τις 30 Αυγούστου, όσον αφορά τον μόλυβδο, και από τις 31 Αυγούστου, όσον αφορά το κάδμιο. Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Γνωρίζουμε ότι η ανθυγιεινή διατροφή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Στόχος της σημερινής απόφασης είναι να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στους καταναλωτές, καθιστώντας τα τρόφιμά μας πιο ασφαλή και πιο υγιεινά, εκπληρώνοντας τη δέσμευση που αναλάβαμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αποτελεί επίσης ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των ήδη υψηλών και παγκόσμιας εμβέλειας ενωσιακών προτύπων στην αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ και για την παροχή πιο ασφαλών, πιο υγιεινών και πιο βιώσιμων τροφίμων στους πολίτες μας.» Τα μέγιστα επίπεδα καδμίου, ενός καρκινογόνου περιβαλλοντικού ρύπου που ενδέχεται να περιέχεται σε τρόφιμα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά και οι ελαιούχοι σπόροι, θα μειωθούν για κάποια από αυτά τα τρόφιμα. Ορισμένα βασικά προϊόντα πρέπει επίσης να πληρούν αυτή την απαίτηση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού. Το μέτρο αυτό θα ενισχύσει την ασφάλεια των τροφίμων που πωλούνται και καταναλώνονται στην ΕΕ και θα συμβάλει στην απομάκρυνση από την αγορά των τροφίμων με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις καδμίου. Επιπλέον, θα μειωθούν τα μέγιστα επίπεδα μολύβδου σε πολλά τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά. Νέα μέγιστα επίπεδα μολύβδου θα καθοριστούν επίσης για διάφορα τρόφιμα, όπως τα άγρια μανιτάρια, τα μπαχαρικά και το αλάτι. Οι σημερινές αποφάσεις είναι καρπός πολυετούς και συνεχούς εργασίας που πραγματοποίησε η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, καθώς και διαβουλεύσεων με τις επιχειρήσεις τροφίμων. Το κάδμιο είναι ένα τοξικό βαρύ μέταλλο που υπάρχει στο περιβάλλον, τόσο φυσικά όσο και ως αποτέλεσμα γεωργικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η κύρια πηγή έκθεσης σε κάδμιο για τους μη καπνιστές είναι τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι ο μόλυβδος είναι επίσης ρύπος με φυσική παρουσία στο περιβάλλον, τα τρόφιμα αποτελούν την κύρια πηγή έκθεσης του ανθρώπου στον συγκεκριμένο ρύπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ: 2,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση επτά επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο στο πλαίσιο του REACT-EU για συνολικό ποσό 2,7 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή χορήγησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισ. ευρώ στην Ιταλία στο πλαίσιο του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα». Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Οι πόροι του REACT-EU θα επενδυθούν επίσης σε παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, όπως στην ανάπτυξη και την ενίσχυση έξυπνων δικτύων για τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας, καθώς και σε μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων. Στην Ισπανία, περισσότερα από 1 δισ. ευρώ πρόσθετων κονδυλίων χορηγούνται στο πλαίσιο του REACT-EU και θα ενισχύσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η περιφέρεια της Aragón (Ισπανία) θα λάβει πρόσθετους πόρους άνω των 207 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν για επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για την υγειονομική περίθαλψη, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ψηφιακή και πράσινη οικονομία, καθώς και σε υποδομές που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες. Η περιφέρεια της Extremadura (Ισπανία) θα λάβει πρόσθετα κονδύλια ύψους 87 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν για την ενίσχυση της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης και τη διασφάλιση υποδομών που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τις Βαλεαρίδες Νήσους θα αυξηθεί κατά 194 εκατ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, για τη στήριξη της κλιματικής μετάβασης και για την παροχή βασικών υποδομών για τους πολίτες. Η περιφέρεια της Μαδρίτης θα λάβει πρόσθετα κονδύλια ύψους 587 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος των κονδυλίων του REACT-EU για την περιφέρεια της Μαδρίτης προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «12 Octubre», μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας για την αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας της εν λόγω κοινότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στον πληθυσμό της. Στην Κύπρο, το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη» θα λάβει πρόσθετα κονδύλια άνω των 46,4 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, κυρίως μέσω μιας μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης για κεφάλαια κίνησης (επιχορηγήσεις), καθώς και για δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή. Το REACT-EU αποτελεί μέρος του NextGenerationEU και παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 50,6 δισ. EUR (σε τρέχουσες τιμές) κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022 στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μικτή μάθηση για να στηρίξει μια υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. «Μικτή μάθηση» στην επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος ακολουθεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Μπορεί να πρόκειται για συνδυασμό σχολικού χώρου και άλλου φυσικού περιβάλλοντος (εταιρεία, κέντρο κατάρτισης/επιμόρφωσης, εξ αποστάσεως μάθηση, υπαίθριος χώρος, πολιτιστικός χώρος κ.λπ.) ή να συνδυάζει διαφορετικά μαθησιακά εργαλεία που μπορεί να είναι ψηφιακά και μη ψηφιακά. Η Επιτροπή προτείνει πιο βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών κενών, τα οποία επιδεινώθηκαν από την πανδημία COVID-19, καθώς και μια μελλοντική πορεία για τον συνδυασμό μαθησιακού περιβάλλοντος και εργαλείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση, που μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν άμεσα τη σημερινή πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου.
Πηγή: EUR-Lex – COM:2021:455:FIN – EN – EUR-Lex (europa.eu)

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων ζητά να προσλάβει μία/ένα (1) Λειτουργό και δύο (2) Βοηθούς Λειτουργούς. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα υπογράψουν σύμβαση με τον Οργανισμό για περίοδο που θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Θα υπάρχει δοκιμαστική περίοδος.

​Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16/08/2021, 12:00 το μεσημέρι.
https://www.epcr.org.cy/lep2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση μελλοντικών έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση των έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο 2021-2027. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση κλιματικών παραμέτρων στις μελλοντικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη έργων υποδομής από κτίρια και υποδομές δικτύων έως μια σειρά δομημένων συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι θεσμικοί και ιδιωτικοί Ευρωπαίοι επενδυτές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως σχετικά με έργα που θεωρούνται συμβατά με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.
Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα θα βοηθήσουν την ΕΕ να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και να καταστήσει οικολογικότερες τις δαπάνες της ΕΕ. Ευθυγραμμίζονται με πορεία μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά -55 % έως το 2030 και με την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· ακολουθούν τις αρχές της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» και της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας»· και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία για διάφορα ταμεία της ΕΕ, όπως το InvestEU, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ). Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής έχει ήδη επιπτώσεις σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές με μακρά διάρκεια ζωής, όπως οι σιδηρόδρομοι, οι γέφυρες ή οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, και οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν στο μέλλον. Για παράδειγμα, η δόμηση σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf