Ενδιαφέρεστε να δουλέψετε μόνιμα στις Βρυξέλλες, Μόναχο, Μιλάνο, Βαρκελώνη, Εδιμβούργο, Wroclaw και Μασσαλία;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για τις πιο κάτω θέσεις:
1. Ειδικός επικοινωνίας — 55 θέσεις
2. Διαχειριστής ιστοτόπου — 13 θέσεις
3.Βοηθός επικοινωνίας — 30 θέσεις
4.Βοηθός οπτικής επικοινωνίας — 34 θέσεις
Ανάλογα με την κατηγορία χρειάζεται ανάλογη προηγούμενη πείρα.
Μηνιαίως Μισθός:
EPSO/AD/347/17: 4.960 έως 5.612 €
EPSO/AST/143/17: 3 003 – 3 397 €
Προθεσμία: 14 Νοεμβρίου 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.341.01.0001.01.ELL&toc=OJ:C:2017:341A:FULL

Παρουσίαση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τους πολίτες

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση
με θέμα «Παρουσίαση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τους πολίτες»
στο χώρο στέγασης του Europe Direct Δήμου Λάρνακας*

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017
18:00 – 20:00
*αναπαλαιωμένο κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας, στην Πλατεία Βασιλέως Παύλου, έναντι Μουσείου Πιερίδη και Περιπτέρου ΚΟΤ, στη Λάρνακα
Η εκδήλωση είναι δωρεάν.

Πρόγραμμα:

18:00-18:30: Χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»- Παναγιώτης Κρασιάς, Λειτουργός Γραφείου Ευρώπη για τους Πολίτες

18:30-19:00: Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για το Πρόγραμμα ERASMUS+ – Ξένια Κωνσταντίνου, Λειτουργός Έρευνας Πανεπιστημίου Κύπρου
19:00-19:30 :Ευκαιρίες Κινητικότητας και Εθελοντισμού για Νέους – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο 24620993 ή στο email europedirectlarnaca@cytanet.com.cy
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο Λειτουργό του Europe Direct Δήμου Λάρνακας κ. Μυρτώ Κατσούρη στο τηλέφωνο 24620993

Με εκτίμηση,

Μυρτώ Κατσούρη
Λειτουργός Πληροφόρησης και Ενημέρωσης
Europe Direct Larnaca
Tel: 24620993
Fax: 24626358
email: europedirectlarnaca@cytanet.com.cy

https://www.facebook.com/#!/pages/Europe-Direct-Information-Centre-in-Larnaca

Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Λογοτεχνία» Σχέδιο Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων 2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:
Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της λογοτεχνίας (περιλαμβανομένης και της έρευνας/μελέτης για τη λογοτεχνία).
Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:
Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου αποσκοπεί στην υλοποίηση δραστηριοτήτων (έργα, ενέργειες και δράσεις) που έχουν στόχο:
1. την προβολή και ανάδειξη της λογοτεχνικής συγγραφής, με τρόπο που να μπορεί να συμβάλει και στην υποκίνηση του ενδιαφέροντος και τη δημιουργία κινήτρων για ενεργό συμμετοχή του κοινού σε λογοτεχνικές δραστηριότητες,
2. την ενθάρρυνση της λογοτεχνικής δημιουργικότητας και της ερευνητικής δημιουργικότητας που αφορά στη λογοτεχνία, και
3. τη στήριξη της κινητικότητας των λογοτεχνών και των ερευνητών/μελετητών λογοτεχνίας και των έργων τους.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ι. Για φορείς: ∆ραστηριότητες που συμβάλλουν στην
1. Προβολή/ανάδειξη της λογοτεχνίας:
α. ∆ιοργάνωση σειράς διαλέξεων για θέματα, περιόδους ή μορφές της λογοτεχνίας.
β. Φεστιβάλ λογοτεχνίας, συναντήσεις συγγραφέων με το κοινό (συζητήσεις,
αναγνώσεις έργων).
γ. ∆ιοργάνωση συναντήσεων (συνέδρια/συμπόσια/σεμινάρια) για τη λογοτεχνία.
δ. Εκδόσεις συλλογικών τόμων (πρακτικά συμποσίων, επετηρίδες).
2. Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας:
α. ∆ιοργάνωση λογοτεχνικών διαγωνισμών.
β. ∆ιοργάνωση εργαστηρίων δημιουργικής γραφής.
3. Στήριξη της …
Περισσότερα
α. Ανάπτυξη συνεργασιών με ξένους φορείς/συμμετοχή σε δίκτυα συγγραφέων.
Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €70,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:
Από 70%-90% αναλόγως της βαθμολογίας που εξασφάλισε η δραστηριότητα.
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός
Δικαιούχοι:
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Συγκεκριμένα:
1. Μη κερδοσκοπικοί φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), με κύρια καταστατική επιδίωξη τη δραστηριοποίηση στον χώρο του πολιτισμού. Ιδρύματα που συστάθηκαν από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, φορείς ιδρυθέντες από πολιτικά κόμματα και κομματικές
οργανώσεις νεολαίας δεν συγκαταλέγονται στους δικαιούχους.
2. Ομάδες φυσικών προσώπων. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου, ως ομάδες φυσικών προσώπων αναγνωρίζονται τα (άτυπα συγκροτημένα) σύνολα δημιουργών οι οποίοι προέρχονται κατά πλειοψηφία από τον χώρο της λογοτεχνίας και απαρτίζονται από 3 τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας έχει την ιδιότητα του επικεφαλής της ομάδας. Νοείται ότι η πλειοψηφία των μελών της ομάδας απαρτίζεται από δημιουργούς που είναι Κύπριοι υπήκοοι ή άτομα που τα τελευταία 5 έτη διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία. Αιτήσεις από δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται από τους εκάστοτε επικεφαλής των ομάδων. Η εκταμίευση της χρηματοδότησης γίνεται στο όνομα του επικεφαλής, ο οποίος έχει και την ευθύνη διαχείρισής της.
3. Μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (λογοτέχνες, ερευνητές/μελετητές λογοτεχνίας), που είναι Κύπριοι υπήκοοι ή άτομα που τα τελευταία 5 έτη διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία.
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2017
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Μαρία Θωμά
Μορφωτική Λειτουργός
Τηλέφωνο:22809835
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:mthoma@culture.moec.gov.cy
Τηλεομοιότυπο:22809872
Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Στρασβούργο δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Αρχειοφύλακα/Λογιστή, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Στρασβούργο δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Αρχειοφύλακα/Λογιστή, με όρους επιτόπιου προσωπικού.
Λεπτομέρειες για τη θέση παρατίθενται πιο κάτω:
• Απαιτούμενα προσόντα:
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων (Microsoft Office Package).
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
• Εμπειρία:
Εργασιακή εμπειρία σε θέματα λογιστηρίου, τουλάχιστον 1 έτους
Εμπειρία σε Υπουργείο/Πρεσβεία/ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και Πανεπιστημιακός τίτλος θα προσμετρηθούν ως πλεονέκτημα.
• Περιγραφή εργασίας:
Εκτέλεση λογιστικών και διοικητικών καθηκόντων, παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της τοπικής νομοθεσίας, χρήση των συστημάτων επικοινωνίας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, συνεργασία και εκτέλεση οδηγιών του Μόνιμου Αντιπροσώπου.
• Τοποθεσία / Διεύθυνση: 20 avenue de la Paix 67000 Strasbourg
• Ακαθάριστος Μισθός: €1626,05 που θα αναπροσαρμόζεται βάσει των γενικών αναπροσαρμογών των κλιμάκων στη Γάλλια για το 2018
• Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων και βιογραφικού σημειώματος μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2017. Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. Αιτήσεις να υποβάλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 20 Avenue de la Paix, 67000, Strasbourg, στην ηλεκτρονική διεύθυνση strasbourg@mfa.gov.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό +33 3 88249872. Πληροφορίες/Διευκρινίσεις: +33 3 88249870
Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού / διαμονής στο Στρασβούργο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση προσφέρει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Κάθε χρόνο ανοίγουν περίπου 100 θέσεις για πρακτική άσκηση σε πολίτες της Ε.Ε. που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή το αντίστοιχό του, έτσι η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.
Το ύψος του μισθού για την αμειβόμενη πρακτική άσκηση ανέρχεται στα 1.122,40 ευρώ καθαρά μηνιαίως.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη, καθώς και η αίτηση, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ:
http://www.consilium.europa.eu/…/traineeships/how-to-apply/…
Παράλληλα, η ΓΓΣ προσφέρει περίπου 20 θέσεις άμισθης πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο, οι οποίες απευθύνονται σε φοιτητές στο τρίτο, στο τέταρτο ή το πέμπτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Αναλυτικότερα:
Πρώτη περίοδος πρακτικής άσκησης: Από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου 2017
Υποβολή αιτήσεων από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου 2017.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο πρακτικής άσκησης θα ενημερωθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο του 2017.
Δεύτερη περίοδος πρακτικής άσκησης: Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Ιανουαρίου 2019
Υποβολή αιτήσεων από τη 15η Ιανουαρίου έως τη 15η Μαρτίου 2018.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο πρακτικής άσκησης θα ενημερωθούν το νωρίτερο τον Μάρτιο του 2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα έντυπα αίτησης διατίθενται στα αγγλικά και τα γαλλικά και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση μίας από τις δύο γλώσσες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Ασκουμένων, τηλέφωνο: +32 22813677.
Πηγή: http://www.epixeiro.gr/article/63092

Σχέδιο παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Σας πληροφορούμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2017 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.
Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 10η Νοεμβρίου, 2017. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: www.moa.gov.cy/environment. Περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 22408923, Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου – Λειτουργός Περιβάλλοντος, email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συνεργατών Εισηγητών/Εκπαιδευτών στο Κέντρο Παραγωγικότητας και στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ)
Το Κέντρο Παραγωγικότητας υπενθυμίζει την ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα για να παρέχουν υπηρεσίες ως εισηγητές ή/και εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης που διοργανώνει.
Η πρόσκληση είναι ανοικτή, χωρίς καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ.
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/All/0258D68FD0FF06A2C225811A0041B6CF

Το Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ στην υπηρεσία της θεραπείας του καρκίνου του εγκεφάλου

Οι ασθενείς που πάσχουν από την επιθετικότερη μορφή καρκίνου του εγκεφάλου —το γλοιβλάστωμα— σύντομα θα έχουν πρόσβαση σε μια νέα μορφή θεραπείας χάρη σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε να χορηγήσει δάνειο ύψους 35 εκατ. ευρώ στη γερμανική εταιρεία ιατρικών συσκευών και οργάνων MagForce, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών όγκων. Η νέα αυτή προσέγγιση καθιστά δυνατή την καταπολέμηση του όγκου από το εσωτερικό του, χωρίς να επηρεάζει τον περιβάλλοντα υγιή ιστό. Ήδη, ασθενείς υποβάλλονται επιτυχώς στη θεραπεία αυτή στη Γερμανία, και η εν λόγω συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στη MagForce να προσφέρει τη θεραπεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Το δάνειο είναι εγγυημένο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον κεντρικό πυλώνα του σχεδίου Γιούνκερ.
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την προώθηση των επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτομία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που, με τη συμφωνία αυτή, το σχέδιο συμβάλλει στην ανάπτυξη εξελιγμένων νέων θεραπειών για καρκινοπαθείς. Πρόκειται για ένα πολύ απτό παράδειγμα του πόσο ισχυρό αντίκτυπο μπορεί να έχει η στήριξη της ΕΕ για επενδύσεις.»
Το σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται τώρα να προσελκύσει (επενδύσεις) πάνω από 225 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη.
http://ec.europa.eu/greece/news/20170906/ip_juncker_el

Ευκολότερη η καθημερινότητα για τα άτομα με αναπηρίες

Η «Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα», θα θεσπίσει ειδικές προδιαγραφές που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και τα άτομα με άλλους μόνιμους ή προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με αποσκευές.
Ο κατάλογος των προϊόντων και των υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
•μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και check-in
•ΑΤΜ
•υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα
•τηλέφωνα και εξοπλισμός τηλεόρασης
•τραπεζικές υπηρεσίες
•ηλεκτρονικά βιβλία
•μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των αστικών συγκοινωνιών όπως το μετρό, τα τρένα, τα τραμ, τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία
•ηλεκτρονικό εμπόριο
•άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προστέθηκαν από τους ευρωβουλευτές είναι τα εξής: τερματικά πληρωμών, αναγνώστες ηλεκτρονικών βιβλίων, ιστότοποι και υπηρεσίες που βασίζονται σε κινητές συσκευές και προσφέρονται από οπτικοακουστικά μέσα και τουριστικές υπηρεσίες
Η «Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα», θα ορίζει τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο, αλλά δεν θα επιβάλει λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη καινοτομικών λύσεων.
Οι προδιαγραφές για την προσβασιμότητα θα καλύπτουν επίσης το «δομημένο περιβάλλον» όπου παρέχεται η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφοράς, «όσον αφορά την κατασκευή νέων υποδομών ή τις ανακαινίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική αλλαγή στη δομή του υφιστάμενου κτιρίου».
Οι μικρές επιχειρήσεις θα αποκλειστούν από την εφαρμογή της οδηγίας.
Οι μικροεπιχειρήσεις (δηλαδή εκείνες που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ) θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Το σχέδιο οδηγίας περιλαμβάνει εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της δεν θα δημιουργήσουν «δυσανάλογη επιβάρυνση». Οι ευρωβουλευτές, ωστόσο, τονίζουν ότι «κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω του ότι θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση, μόνο θεμιτοί λόγοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η μη απόδοση προτεραιότητας, η έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θεωρούνται θεμιτοί λόγοι».

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608670/EPRS_ATA(2017)608670_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)

Καθεστώς 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές»

Το Καθεστώς αυτό στηρίζει την ανάπτυξη οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων με σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών. Επιπρόσθετα, παρέχεται στήριξη σε δράσεις προώθησης, σε τοπική κλίμακα, βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι επιχειρησιακές ομάδες και συνεργασίες οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια που καθορίζει η Διαχειριστική Αρχή

Στις συνεργασίες θα πρέπει να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς γεωργοί ή/και οι διάφορες οργανώσεις τους ή σύνδεσμοι που ασχολούνται με την εμπορία των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και άλλοι τομείς της αλυσίδας τροφίμων όπως για παράδειγμα βιοτεχνίες τροφίμων (π.χ. αρτοποιεία, food artisans), επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (παντοπωλεία, τοπικά μπακάλικα, εξειδικευμένα καταστήματα κ.λπ.), φορείς του επισιτιστικού κλάδου (εστιατόρια, ταβέρνες, αγροτουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης), καταναλωτές και οι οργανώσεις τους, φορείς οργάνωσης και διανομής προϊόντων (logistics), πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, τοπικοί παράγοντες, τοπικές αρχές, δημόσιοι φορείς ή άλλοι φορείς που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του μέτρου.

Ύψος Ενίσχυσης
Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 80%των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις επενδυτικές δαπάνες όπου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60%.
Το ποσό ενίσχυσης των έργων θα κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €100.000
http://www.paa.gov.cy/moa/paa/paa.nsf/All/478F23F2ACED4A29C2258064003098B5