DiscoverEU: Ακόμα 12.000 δωρεάν εισιτήρια προσφέρονται σε νέους και νέες 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη

Μετά την επιτυχία του πρώτου γύρου του DiscoverEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει δεύτερο διαγωνισμό για δωρεάν εισιτήρια στις 29 Νοεμβρίου 2018.
Όλοι οι δεκαοκτάχρονοι στην ΕΕ θα έχουν τότε προθεσμία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2018 για να ζητήσουν ένα δωρεάν εισιτήριο που θα τους δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Ο πρώτος γύρος του DiscoverEU συγκέντρωσε χιλιάδες νέους ανθρώπους, δημιουργώντας μια πραγματική κοινότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συμμετέχοντες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους συνδέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχημάτισαν ομάδες που ταξίδεψαν από πόλη σε πόλη ή φιλοξένησαν ο ένας τον άλλο.
Ο επίτροπος κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε: «Το φετινό καλοκαίρι σχεδόν 15.000 δεκαοκτάχρονοι είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Γνώρισαν στην πράξη τι σημαίνει το να είναι κανείς Ευρωπαίος. Είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολυμορφία και τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης αλλά και να γνωρίσουν ανθρώπους από ολόκληρη την ΕΕ. Ακούσαμε καταπληκτικές ιστορίες από εκείνους που συμμετείχαν, και χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι θα μπορέσουμε του χρόνου να προσφέρουμε την ίδια ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους νέους.»
Ποιοι δικαιούνται να συμμετέχουν και ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;
• Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και να είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν μεταξύ 15 Απριλίου και 31 Οκτωβρίου 2019 για διάστημα 30 ημερών το πολύ.
• Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.
• Μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τους επιτυχόντες.
• Οι αιτούντες θα πληροφορηθούν τα αποτελέσματα της επιλογής στα μέσα Ιανουαρίου 2019.
Οι επιτυχόντες θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων. Κατά κανόνα θα μετακινούνται με τρένο. Ωστόσο, για να υπάρχει ευρεία πρόσβαση σε ολόκληρη την ήπειρο, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία και φεριμπότ ή, κατ’ εξαίρεση, το αεροπλάνο. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι οι νέοι και οι νέες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά της ΕΕ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.
Η έναρξη του δεύτερου γύρου του DiscoverEU ανακοινώθηκε σήμερα από τον επίτροπο Νάβρατσιτς σε μια συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων όπου παρίσταντο αντιπρόσωποι των τομέων της νεολαίας, της εκπαίδευσης, των μεταφορών και του τουρισμού, καθώς και νέοι και νέες που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία φέτος το καλοκαίρι. Η συνάντηση αποτελεί μέρος των προσπαθειών να καταστεί η εμπειρία του DiscoverEU ακόμα πιο αποτελεσματική και προσβάσιμη στο μέλλον. Οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας κλήθηκαν να συζητήσουν τρόπους για να βελτιωθεί ο βαθμός κοινωνικής ένταξης σε επόμενους γύρους του DiscoverEU.
Επόμενα βήματα
Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που προσέλκυσε το DiscoverEU και η εμπειρία που προσφέρει σε νέους και νέες από ολόκληρη την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δεσμευτεί ένα ποσό 700 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος Erasmus στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν την πρόταση, από το 2021 έως το 2027 θα μπορέσουν να ταξιδέψουν ακόμη 1,5 εκατομμύριο δεκαοκτάχρονοι.
Γενικές πληροφορίες
Το DiscoverEU ξεκίνησε τον Ιούνιο, με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ για το 2018. Μέχρι σήμερα έχει δώσει σε περισσότερους από 15.000 νέους και νέες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Τη φετινή χρονιά, που είναι και το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ταξιδιώτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κατά τον πρώτο γύρο, από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, δόθηκαν ταξιδιωτικές κάρτες σε περίπου 15.000 νέους και νέες με βάση μια καθορισμένη ποσόστωση ανά χώρα. Μετά την επιλογή τους, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να ταξιδέψουν –είτε μόνοι είτε σε ομάδες μέχρι 5 ατόμων– για διάστημα μέχρι 30 ημερών σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό σημείωμα
Ενημερωτικό δελτίο με μαρτυρίες νεαρών ταξιδιωτών
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

IP/18/6109
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
• Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
• Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)

Αν το σχολείο σας είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οποιουδήποτε τύπου, ενός από τα 28 κράτη μέλη ή μιας από τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη χώρες, σας παροτρύνουμε να στείλετε αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» του 2019.

Στο πλαίσιο του «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS) 33 σχολεία (από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες) καλούνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν ένα θέμα επικαιρότητας που αφορά τη νεολαία.
Η νέα αυτή εκδήλωση με τίτλο «»Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» κλείνει τα δέκα χρόνια: ψήφισε για το μέλλον!», με αναφορά στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθούν το 2019. Οι μαθητές θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων:
Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των νέων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης και πώς μπορούν αυτοί να συμμετέχουν περισσότερο;
Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι νέοι στις εκλογές και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες της ψήφου τους;
Πώς θα ενισχυθεί η δημοκρατία στην Ευρώπη και πώς μπορεί να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι ψευδείς ειδήσεις;
Πώς μπορούν να συμβάλουν οι νέοι Ευρωπαίοι σε μια πιο δημοκρατική και πιο συμμετοχική Ευρώπη;
Αν το σχολείο σας είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οποιουδήποτε τύπου, ενός από τα 28 κράτη μέλη ή μιας από τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη χώρες, σας παροτρύνουμε να στείλετε αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» του 2019.
Τα σχολεία επιλέγονται με κλήρωση και οι νικητές περνούν ένα τριήμερο στις Βρυξέλλες.
Εάν επιλεγεί το σχολείο σας, μπορείτε να στείλετε τρεις μαθητές της προτελευταίας τάξης, συνοδευόμενους από έναν καθηγητή. Η ΕΟΚΕ αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και τα γεύματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Θα συναντήσουν μαθητές από άλλες χώρες, με τους οποίους θα μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις και να εκπονήσουν ψηφίσματα για θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργεί η Ένωση και να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση παρόμοια με τις συζητήσεις συνελεύσεων, σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια των ολομελειών θα παρέχεται διερμηνεία στα αγγλικά και τα γαλλικά, ενώ οι συνεδριάσεις των προπαρασκευαστικών ομάδων εργασίας θα γίνουν στα αγγλικά.
Μέλη της ΕΟΚΕ θα μεταβούν στα επιλεγέντα σχολεία για να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στις Βρυξέλλες. Στα επιλεγέντα σχολεία θα αποσταλεί τεκμηρίωση και παιδαγωγικό υλικό πριν από τις επισκέψεις αυτές.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2018.
Ελπίζουμε να σας υποδεχτούμε στις Βρυξέλλες!
https://www.eesc.europa.eu/el/node/64587/i-diki-soy-eyropi-i-diki-soy-foni-kleinei-ta-deka-hronia-psifise-gia-mellon
 

Στις 8 Οκτωβρίου 2018 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 2.400 εγκαταστάσεις θερμομόνωσης οροφής. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και έντυπα αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.
Κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Συστήνεται όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, μελετηθεί το Σχέδιο και τυχόν διευκρινίσεις που βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.energy.gov.cy.

Δήλωση των κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά την πέμπτη αποστολή μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Κύπρ

Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ισχυρή κυκλική ανάκαμψη, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αδυναμιών, εξασφαλίζοντας έτσι βιώσιμη ανάπτυξη. Έχοντας σημειώσει εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 4,2 % το 2017, η οικονομική ανάπτυξη συνεχίστηκε με σταθερό ρυθμό το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε χαμηλός.
Η αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού και τον κατασκευαστικό τομέα είχε θετικές δευτερογενείς συνέπειες και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας επίσης συνέχισε να βελτιώνεται, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε στους περισσότερους τομείς και η ανεργία μειώθηκε με ταχείς ρυθμούς. Ωστόσο, η ανεργία στους νέους παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Στο μέλλον, αναμένεται ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει σταθερή αλλά μεσοπρόθεσμα θα επιβραδυνθεί κάπως.
Οι κίνδυνοι για τις μελλοντικές προοπτικές απορρέουν κυρίως από τα μειωμένα, αλλά ακόμη υψηλά, μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), το υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος και τα υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας στο εξωτερικό περιβάλλον.
Δήλωση των κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά την πέμπτη αποστολή μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Κύπρο
Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
https://ec.europa.eu/cyprus/home_el

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προθεσμία Υποβολής:
11/12/2018
Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η βελτίωση της πρόσβασής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγορές εντός της Ένωσης. Η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις εξακολουθεί να είναι δύσκολη για τις ΜμΕ, οι οποίες λαμβάνουν μόνο το 45% της αξίας των δημόσιων συμβάσεων. Το μερίδιο αυτό είναι σαφώς χαμηλότερο από το βάρος τους στην οικονομία.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται να αυξήσει επίσης την προβολή και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της προμήθειας καινοτομίας για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό δημόσιων αγοραστών.
Από 800.000 έως 1.500.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης:
Από 25% έως 90% ανά κατηγορία εξόδων
Απαιτούμενοι Εταίροι:
Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κοινοπραξίας με εταίρους από 2 τουλάχιστον συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.
Επιλέξιμοι φορείς:
Ιδιωτικοί Φορείς, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινοβουλευτικά Σώματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Κεντρική Κυβέρνηση, Κέντρα Κατάρτισης
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-ppi-2018-2-01.html

Διαδικτυακός γλωσσικός διαγωνισμός για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2018

Με την ευκαιρία της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔΜ) και την υποστήριξη της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου (CyLING) διοργανώνει διαδικτυακό γλωσσικό διαγωνισμό με τίτλο «EU Lingo Quiz» (www.lingoquiz.eu). Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018 και θα ανοικτός σε Ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 15 ετών και άνω που διαμένουν στην Κύπρο.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τις γλώσσες και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Οι 3 μεγάλοι νικητές θα επιλεγούν με βάση τις 3 υψηλότερες βαθμολογίες – σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρήσει ποιος απάντησε σε λιγότερο χρόνο. Τα 3 μεγάλα βραβεία είναι: τηλεόραση Smart TV (1ο βραβείο), φορητός υπολογιστής (2ο βραβείο), κινητό Smartphone (3ο βραβείο). Οι επόμενοι 50 καλύτεροι παίκτες θα λάβουν αναμνηστική τσάντα δώρου, την οποία θα μπορούν να παραλάβουν από το Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία.

Για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Παντού στην ΕΕ, από τη Βαλέτα στο Βουκουρέστι και από τη Λιουμπλιάνα στη Λευκωσία ή όπου αλλού, οι δράσεις που σχετίζονται με τις γλώσσες και τον πολιτισμό είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να φτάσεις στις καρδιές των Ευρωπαίων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή— από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης— από το 2001 γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι να ενθαρρύνουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών όπως επίσης να αναδείξουμε την ομορφιά τους και τους τρόπους με τον οποίους μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή, την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία των Ευρωπαίων πολιτών.

Στην ΕΕ έχουμε 3 αλφάβητα και 24 επίσημες γλώσσες. Περίπου 60 ακόμη γλώσσες μιλιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή από ορισμένες ομάδες. Επιπλέον, οι μετανάστες έφεραν μαζί τους μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών γλωσσών. Υπολογίζεται ότι σήμερα έχουμε τουλάχιστον 175 διαφορετικές εθνότητες εντός των συνόρων της ΕΕ. Η αρμονική συνύπαρξη πολλών γλωσσών στην Ευρώπη αποτελεί ισχυρό σύμβολο της επιδίωξης της ΕΕ να είναι ενωμένη μέσα από τη διαφορετικότητα, που είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Στις Αντιπροσωπείες των Κρατών Μελών σε όλη την ΕΕ διοργανώνονται περισσότερες από 70 εκδηλώσεις, όπως δημόσια φεστιβάλ, διαδραστικά εργαστήρια, συναυλίες, παιχνίδια, μίνι γλωσσικά μαθήματα, συνέδρια, διασυνοριακά πρότζεκτ μέσω Skype, διαδικτυακά κουίζ και ραδιοφωνικοί διαγωνισμοί. Λεπτομέρειες σχετικά με τις πιο πάνω εκδηλώσεις και πολλές άλλες διατίθενται εδώ: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/edl-2018-events-list.pdf

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Χαράλαμπος Μεταξάς – Charalampos.METAXAS@ec.europa.eu
Μάρθα Νεοκλέους – Martha.NEOKLEOUS@ec.europa.eu 22 817835

#EDLangs

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (AD 6) ΚΑΙ EPSO/AST/145/18 — ΒΟΗΘΟΙ (AST 3) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προθεσμία εγγραφής: 16 Οκτωβρίου 2018 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3222/description_en

Ως αρχειονόμος/διαχειριστής εγγράφων, θα είστε υπεύθυνος για μία ή περισσότερες πτυχές της πολιτικής του θεσμικού οργάνου σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών.
Μπορεί να κληθείτε να αναπτύξετε, να εφαρμόσετε και να παρακολουθήσετε πολιτικές και στρατηγικές για τη διαχείριση εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών, καθώς και για τη συγκέντρωση, την επιλογή και τη διατήρηση, την ψηφιακή διαφύλαξη, τη διαχείριση του περιεχομένου και την ανάκτηση πληροφοριών. Θα φροντίζετε ώστε το θεσμικό όργανο να διαχειρίζεται τα αρχεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφά του σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την πρόσβαση στα έγγραφα και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Ενημερωτική Επίσκεψη με όλα τα έξοδα καλυμμένα στις Βρυξέλλες για νέους 18 – 30

Η Αντιπροσωπεία της Ε. Επιτροπή στην Κύπρο διοργανώνει ενημερωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες για νέους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ηλικίας 18 – 30 ετών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία των πολιτών, στις εθελοντικές οργανώσεις, στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες της Κύπρου.
Σκοπός του ταξιδίου είναι οι συμμετέχοντες να επισκεφτούν τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα όπως επίσης να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα δικαιώματα των νέων αλλά και να αναπτύξουν συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και δίκτυα.
Όλα έξοδα της επίσκεψης, τα οποία περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, μεταφορικά από και προς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών και ορισμένα γεύματα, θα καλυφτούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ενημερωτική επίσκεψη θα λάβει χώρα από τις 6 – 9 Νοεμβρίου 2018.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν την 8 Οκτωβρίου 2018.
Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
https://ec.europa.eu/cyprus/events/20180917_en

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι προσφέρει αριθμό υποτροφιών συνολικού ύψους €850.000 για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών, για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες. Η παροχή υποτροφίας από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, θα ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Όσον αφορά τα υπόλοιπα έτη σπουδών του υποψήφιου υπότροφου, αυτά θα καλύπτονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και με βάση τη σειρά κατάταξης που έχει ήδη εξασφαλίσει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ο υποψήφιος. Ποσό €20.000
θα δοθεί αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμους κατοίκους της περιοχής Βασιλικού (κοινότητες Μαρί, Ζύγι, Καλαβασός, Τόχνη, Πεντάκωμο, Μαρώνι, Χοιροκοιτία, Ασγάτα και Ψεματισμένος) για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ σχετιζόμενες με θέματα των εργασιών του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ναυτιλιακά, ηλεκτρολογική μηχανική και μηχανολογική μηχανική). Το μέγιστο ποσό για κάθε υποτροφία ανέρχεται στις €20.000 ανά έτος και θα καλύπτει δίδακτρα και ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης. (http://www.mcit.gov.cy)

Ανάληψη ευρωπαϊκής κοινής δράσης για τον εμβολιασμό

Η εναρκτήρια συνεδρίαση της ευρωπαϊκής κοινής δράσης για τον εμβολιασμό πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι. Την εν λόγω κοινή δράση συντονίζει η Γαλλία και την χρηματοδοτεί κυρίως το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, με 3 500 000 ευρώ επί τριετή περίοδο και συνολικό προϋπολογισμό 5 800 000 ευρώ. Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συμμετέχουν 17 κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία, η Σερβία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Υπουργεία Υγείας, καθώς και διεθνή ινστιτούτα, οργανώσεις και φορείς λήψης αποφάσεων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, πανεπιστήμια 20 χωρών και ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των κατασκευαστών, όλοι τους εργαζόμενοι σε πολιτικές εμβολιασμού.

Σκοπός της κοινής δράσης είναι η ανταλλαγή εργαλείων που να ενισχύουν τις αντιδράσεις -σε εθνικό επίπεδο- στις προκλήσεις του εμβολιασμού, και η προώθηση της βιώσιμης συνεργασίας -σε ευρωπαϊκό επίπεδο- για την καταπολέμηση των νόσων που μπορούν να προληφθούν, πράγμα που περιλαμβάνεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Βιτένις Αντρουκάιτις, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρούσα κοινή δράση: «Τον Απρίλιο παρουσίασα μια πρωτοβουλία για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και τη διασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση για τον εμβολιασμό, ιδίως με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πύλης ενημέρωσης για τα εμβόλια, τα οφέλη και την ασφάλειά τους. Ο εμβολιασμός αποτελεί πράξη αλληλεγγύης· χρειαζόμαστε στρατηγική και συντονισμένη προσέγγιση τόσο για να αντιμετωπίσουμε την επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια όσο και για να βελτιώσουμε το ποσοστό εμβολιασμού στην ΕΕ αλλά και στις γειτονικές χώρες: τα λοιμώδη νοσήματα δεν σταματούν στα σύνορα! Σήμερα, είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την έναρξη μιας ευρωπαϊκής κοινής δράσης για τον εμβολιασμό, η οποία θα συμβάλει στη διάσωση ζωών στην Ευρώπη, ιδίως στις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά.» Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. εδώ. Ακολουθήστε μας στο Twitter: @V_Andriukaitis @EU_Health #vaccineswork και #EUVaccines

https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_el