Το Europe Direct Λάρνακας στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυών Επιχειρήσεων 2018!

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup Europe Week) είναι η μεγαλύτερη πολυθεματική εκδήλωση που γίνεται για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη και θα διεξαχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μεταξύ 5-9 Μαρτίου 2018. Η RiseTech Media είναι επίσημος συνδιοργανωτής και θα διοργανώσει 4 εκδηλώσεις για να παρουσιάσει τρόπους υποστήριξης και πόρους για επιχειρηματίες και νεοφυής επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν μια καινοτόμα ιδέα στη Λεμεσό (5/3), στη Λευκωσία (6/3), στη Λάρνακα (7/3) και στην Πάφο (8/3).
Την εκδήλωση στην Λάρνακα στηρίζει το Europe Direct Λάρνακας. Η εκδήλωση της Λάρνακας θα διεξαχθεί στο νέο Youth MakerSpace Larnaka.

Το Startup Europe Week δημιουργήθηκε για να παρουσιάζει τρόπους τοπικής υποστήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; Διότι η περιφερειακή πολυμορφία και η τοπική πολιτική σε μια πόλη, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, από την παροχή βοήθειας στους επιχειρηματίες στις επιχειρήσεις, στην παροχή επιχορηγήσεων ή επιβολή φόρων. Για το λόγο αυτό, η λήψη τοπικής προοπτικής είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρηματιών στην Ευρώπη.
Το 2017, #SEW17 είχε 280+ συνδιοργανωτές να οργανώνουν εκατοντάδες εκδηλώσεις σε 40+ χώρες. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας των εκδηλώσεων 100.000 επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη παρευρέθηκαν και καταγράφηκαν 18 εκατομμύρια + εμφανίσεις στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.
Το 2018, η #SEW18 θα διεξαχθεί μεταξύ 5-9 Μαρτίου, με προγραμματισμένα 300+ εκδηλώσεις. Η SEW έχει τώρα συμμετοχή 50+ χωρών και επεκτείνεται πέρα από την Ευρώπη για να συμπεριλάβει την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Στο πνεύμα ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να είναι συνδεδεμένες, το #SEW18 θα ξεκινήσει με μια κοινή εκδήλωση μεταξύ δύο τοπικών οικοσυστημάτων: της Vitoria-Gasteiz στην Ισπανία και του Brasov στην Ρουμανία.
Φέτος, η RiseTech Media είναι ένας από τους επίσημους συνδιοργανωτές και θα διοργανώσει τέσσερις εκδηλώσεις για να παρουσιάσει τρόπους τοπικής υποστήριξης και πόρους που διατίθενται για νεοφυείς επιχειρηματίες στην Κύπρο. Οι εκδηλώσεις δικτύωσης είναι ανοιχτές σε όσους εργάζονται με νεοσύστατες εταιρείες ή επιχειρήσεις που χρειάζονται υπηρεσίες καινοτομίας ή οποιοδήποτε που έχει μια καινοτόμα ιδέα και θέλει να την κάνει πράξη, ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 5-8 Μαρτίου και συμμετέχουν νεοφυείς επιχειρηματίες, τοπικοί και ξένοι επενδυτές σαν ομιλητές όπως ο Παναγιώτης Φιλίμης (CyRIC/Gravity Incubator), Γιάννης Μενελάου (Lykke), Ναταλία Δημητρίου (Bandster) και ο συνιδρυτής της RiseTech και startup/tech blogger του DisruptCyprus.com Panis Pieri.

Η εκδήλωση θα είναι στην Αγγλική γλώσσα, είναι δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή λόγω περιορισμένων θέσεων. Εγγραφείτε μέσω των παρακάτω συνδέσμων:
7 Μαρτίου 2018
#SEW18 Larnaca: Join the disruptive side of startups
https://www.f6s.com/sew18larnaca
Για να βρείτε άλλες εκδηλώσεις του SEW σε όλο τον κόσμο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.f6s.com/sew18

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.
Τίτλος: Λειτουργός Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πολιτικές)
Κατηγορία: Σύμβαση (τριετές συμβόλαιο με κατ’ έτος ανανέωση)
Έδρα: Γραφείο Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Αναφέρεται: Εκτελεστικό Διευθυντή Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
 
Μισθοδοσία:
To ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα θα κυμανθεί μεταξύ € 32.000 και € 38.000 (συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού) αναλόγως εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα γίνονται οι νόμιμες αποκοπές/εισφορές.
 
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Ενημερώνεται για τις διάφορες πολιτικές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία, Εκπαίδευση, Πολιτισμό και άλλους τομείς που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ, ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κύρια προτεραιότητα τους τομείς και πολιτικές που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Συλλέγει και διεξάγει ανάλυση και προώθηση πληροφόρησης υψηλού επιπέδου και ποιότητας στα μέλη του οργανισμού και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
Δημιουργεί προσβάσεις και σχέσεις με άτομα κλειδιά τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο, όσο και με άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, ώστε να λειτουργεί προδραστικά στον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό πολιτικών ή/και προγραμμάτων που διαμορφώνονται από τα διάφορα όργανα της ΕΕ.
Έχει συνεχή επαφή με τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου στη Λευκωσία και στην Αθήνα και συντονίζεται μαζί τους σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και την αξιοποίηση πληροφοριών ή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσε να αναπτύξει τόσο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, όσο και τα μέλη του.
Δημιουργεί σχέσεις με άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες με στόχο την προβολή του έργου των μελών και τη δημιουργία συνεργασιών.
Συμμετέχει σε θεματικά δίκτυα στις Βρυξέλλες και στις ομάδες εργασίας τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.
Διοργανώνει / συμμετέχει σε brokerage & matchmaking εκδηλώσεις και άλλου είδους εκδηλώσεις προς υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών έργων.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.
 
Απαιτούμενα Προσόντα:
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Νομικές,  Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες.
Τουλάχιστον τριετής μεταπτυχιακή εμπειρία (οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν θα ληφθούν υπόψη).
Ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και να τις παρουσιάζει με ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα και με συνοπτικό τρόπο.
Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες. 
Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη καθώς και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων.
Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 
Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:
Εμπειρία στην κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης και στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ ή σε άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες.
Καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.
 
Σημειώσεις:
Η έδρα του υπαλλήλου θα είναι οι Βρυξέλλες, αλλά δύναται να καλείται στην Κύπρο για υπηρεσιακούς λόγους και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διακρατικών έργων, στα οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
Ο/Η Λειτουργός που θα προσληφθεί, θα εργάζεται με βάση το ωράριο που επικρατεί στο Γραφείο Βρυξελλών (πενθήμερο με 38 ώρες εβδομαδιαίως).
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή (στα αγγλικά ή στα ελληνικά) στο email eoc.brussels@ucy.ac.cy μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 μ.μ. (μεσημέρι) Βρυξελλών. Η μη τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων και προθεσμιών σημαίνει αυτόματη απόρριψη της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Βρυξελλών στο τηλέφωνο +32(0)22802285 ή στο email eoc.brussels@ucy.ac.cy
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eoc.org.cy.

Παροχή Υποτροφιών από την εταιρεία Eni Cyprus Limited

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημερώνει ότι η εταιρεία Eni Cyprus Limited στα πλαίσια Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής που διατηρεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσφέρει αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα, συνολικού ύψους €125.000, για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Master´s Degree in Energy and Environmental Management and Economics – MEDEA) από το ΕΝΙ Corporate University. Σημειώνεται επίσης πως όλα τα έξοδα όπως για παράδειγμα δίδακτρα, τέλη εγγραφής, έξοδα ταξιδιού, έξοδα διαμονής και συντήρησης θα καλύπτονται απευθείας από την υποτροφία.
Το πρόγραμμα αυτό αφορά πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τον τρόπο υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδέσμους:
https://www.eni.com/en_IT/careers/training-and-guidance/the-scuola-mattei-and-the-medea-masters.page
https://enirecruit.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=MSTMEDEA2018&tz=GMT%2B01%3A00

Το πρόγραμμα αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2018 και διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2019.
Ως τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει καθοριστεί η 31η Μαρτίου 2018.

Δεκτές αιτήσεις θα γίνουν μέχρι τις 22 Μαρτίου 2018, ενώ μέχρι €60.000 το κόστος στήριξης κάθε ομάδας

Το εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων IDEA συνεχίζει να στηρίζει τους νέους που φιλοδοξούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους για σύσταση και δημιουργία πρωτοπόρων επιχειρήσεων

Το IDEA ξεκινά σύντομα τον τρίτο κύκλο ομάδων και δέχεται αιτήσεις από νέους και φιλόδοξους επιχειρηματίες που επιθυμούν να μετατρέψουν την καινοτόμο ιδέα τους σε βιώσιμη επιχείρηση.

Το IDEA είναι μη-κερδοσκοπικό και έχει στόχο, αφενός την δημιουργία επιτυχημένων startups και αφετέρου να συμβάλει δυναμικά στην εμπέδωση της κουλτούρας για ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Στα startups που φιλοξενούνται στο IDEA παρέχεται:
-ολοκληρωμένη εκπαίδευση για τη δημιουργία επιχείρησης,
-μέντορινγκ από καταξιωμένους επιχειρηματίες,
-συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικά νομικά, λογιστικά, μάρκετινγκ και τεχνολογίας (ICT),
-πλήρως εξοπλισμένες γραφειακές εγκαταστάσεις,
-επιχειρηματικές ευκαιρίες και επαφή με επιχειρηματίες του κλάδου τους,
-δικτύωση με άτομα-κλειδιά,
-πρόσβαση σε επενδυτές στην κατάλληλη χρονική στιγμή
-καθοδήγηση σε ευρωπαϊκά προγράμματα
και αρχικό κεφάλαιο (seed capital) ύψους €12,000 από την Τράπεζα Κύπρου.
Το IDEA θα αποκτά 5% μετοχικό κεφάλαιο στην κάθε εταιρία, εξασφαλίζοντας έτσι τη επιτυχή συνέχιση του έργου του για στήριξη νεαρών επιχειρηματιών και στους επόμεους κύκλους
Το IDEA στοχεύει σε μικρές ομάδες (2 – 5 άτομα) με δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προτάσεις για «Financial Technology – Fintech» αλλά είναι ευπρόσδεκτες αιτήσεις απ’ όλους τους τομείς της οικονομίας, φθάνει να έχουν έχουν προοπτική να επεκταθούν διεθνώς.
Το IDEA αποτελεί πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου και του Cyprus International Institute of Management (CIIM). Διαθέτει επίσης και ένα ισχυρό δίκτυο στρατηγικών εταίρων που το στηρίζουν: Innovation / Leo Burnett, CYTA, Deloitte και το δικηγορικό γραφείο Λέλλος Π. Δημητριάδης Δ.Ε.Π.Ε.

Το IDEA διαθέτει επίσης ισχυρούς δεσμούς με το οικοσύστημα καινοτομίας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, περιλαμβανομένου του Ισραήλ όπου πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις.
Δεσμοί διατηρούνται επίσης με τις διπλωματικές αποστολές χωρών που χαρακτηρίζονται για το ενδιαφέρον τους και στήριξη τους στον τομέα της καινοτομίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του IDEA. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.ideacy.net ή τηλεφωνήστε στο 22128144 ή στείλτε email στο info@ideacy.net.

1200 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

The Heinrich Böll Foundation grants scholarships to approximately 1,200 undergraduates, graduates, and doctoral students of all subjects and nationalities per year, who are pursuing their degree at universities, universities of applied sciences (‘Fachhochschulen’), or universities of the arts (‘Kunst-/Musikhochschulen’).
We expect our scholarship recipients to have excellent academic records, to be socially and politically engaged, and to have an active interest in the basic values of the foundation: ecology and sustainability, democracy and human rights, self determination and justice.
Please note: We only accept online applications; written proof of German language proficiency (Minimum requirement: „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ Level DSH 2 or „TestDaF“ Level B2) necessary
Application deadlines, focus groups, and access to ONLINE APPLICATION PORTAL
https://www.boell.de/en/foundation/scholarships

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

5. Leader Agrotikis 2014-2020 ΚΕΠ – Copy

EEN Presentation_Seminars

παρουσιαση αλιείας

Παρουσιάση για τα Σχέδια Επιχειρηματικότητας 2014-2020 2η Προκήρυξη

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Δανείων Erasmus+

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψαν σήμερα μια συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει σε σπουδαστές από άλλες χώρες να καθυστερήσουν την πληρωμή διδάκτρων και ενοικίου. Το νέο αυτό πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εγγύησης Μεταπτυχιακών Δανείων Erasmus+ και αναμένεται να ωφελήσει περισσότερους από 240 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άλλοι ευνοϊκοί όροι περιλαμβάνουν μια ακόμη διετή περίοδο χάριτος για την αναβολή της πληρωμής διδάκτρων μετά τη λήξη των σπουδών και ένα πλάνο αποπληρωμής ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων χρόνων μετά την εν λόγω περίοδο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη που εγκαινιάζει μια τέτοια πρωτοβουλία μετά το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου το 2017. Η νέα συμφωνία είναι η έβδομη που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του συστήματος εγγυήσεων (οι άλλες πέντε συμφωνίες υπογράφηκαν με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

Ο κ. Tibor Navracsics, αρμόδιος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε: «Αυτό δείχνει ότι το Πρόγραμμα Εγγύησης του Erasmus+ αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία ανάπτυξης για τα πανεπιστήμια που επιδιώκουν να διεθνοποιήσουν την εκπαιδευτική προσφορά τους. Είναι ακόμα πιο ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο μπορεί να επωφεληθεί από μια ολοκληρωμένη προσφορά δανείων και εγγυήσεων, χάρη στις συνδυασμένες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Οι φοιτητές από άλλες χώρες μπορούν να ωφεληθούν όχι μόνο από προσιτές μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο αλλά από και μία ολοκαίνουργια πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη που πρόκειται να κατασκευαστεί με την υποστήριξη της Τράπεζας”.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Δανείων Erasmus+ λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2015, με τη συμμετοχή επτά ιδρυμάτων από έξι χώρες. 160 εκατ. Ευρώ σε φοιτητικά δάνεια διατίθενται επί του παρόντος με εγγυήσεις ύψους 26 εκατ. Ευρώ που καλύπτονται από το Erasmus +.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο τύπου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus + μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4964_en.htm

«Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών»

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι έχουν αναρτήσει στην Ιστοσελίδα τους το «Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών» για τα έτη 2018-2020 (http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html ).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το τρέχον έτος είναι η Πέμπτη, 31η Μαΐου 2018.

Πρόγραμμά Women in Business

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) διοργανώνει την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, εκδήλωση με την οποία εγκαινιάζει επισήμως στην Κύπρο το πρόγραμμά της Women in Business.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Δημοκρατίας. Αναμένεται ότι μέχρι το 2020, περισσότερες από 50 μικρομεσαίες επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας ή/και διαχείρισης θα λάβουν βοήθεια στα πλαίσια του προγράμματος.
Το Women in Business επιδιώκει να στηρίξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα βοηθώντας ΜΜΕ να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνδέοντας τις γυναίκες επαγγελματίες με μέντορες, οργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα, παρέχοντας διαγνωστικά εργαλεία μέσω διαδικτύου και οργανώνοντας εκδηλώσεις που θα επιτρέψουν στις δικαιούχους να δικτυωθούν, να αλληλεπιδράσουν και να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να πετύχουν τους στόχους τους.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο 1010Hall, The Art House, στην Παλιά Λευκωσία (Γράμμου& Αριάδνης), και θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο +357 22 395500 ή στο knowhowcyprus@ebrd.com

http://www.ebrdwomeninbusiness.com/?s=home&country=All&language=en

Έναρξη νέας διαδικασίας υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στους τομείς των Μέσων Ενημέρωσης

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την εταιρική σχέση και τις επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων με στόχο την προώθηση και πολλαπλασιασμό της καλύτερης κατανόησης της ταυτότητας, του ρόλου και του πολιτικού χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο ή / και ηλεκτρονικά μέσα)
Για να μπορούν να υποβάλουν προτάσεις συγχρηματοδότησης οι αιτούντες θα πρέπει απαραίτητα και προηγουμένως να υποβάλουν πρόταση για εταιρική σχέση πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2018. Μόνο οι επιλεγμένοι συνεργάτες θα είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση επιδότησης βάσει της πρότασης του έργου τους.
Τα έργα, τα οποία μπορούν να λάβουν έως και 60% συγχρηματοδότηση, πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις στην κατηγορία των μέσων ενημέρωσης, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα, με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 31 Μαρτίου του 2018.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση έργου στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: τηλεόραση, ραδιόφωνο ή / και ηλεκτρονικά μέσα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής πρότασης έργων πολυμέσων.
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πρέπει να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε και να ελέγξετε στο σύνδεσμο
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants