ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Ιανουαρίου 2015 – €500.000 για έρευνα από το ΙΠΕ – Επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSTARS

Επιχορηγήσεις ύψους €500.000 θα διαθέσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSTARS 2 με στόχο την ενθάρρυνση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS» αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA και σ’ αυτό μπορούν να συμμετάσχουν με κοινή χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στο  εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς της τεχνολογίας η κυπριακή κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή για την περίοδο 2014-2020 και τη δέσμευσή της για χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν σε πετυχημένες προτάσεις με ποσό €500.000 ετησίως.

Το ΙΠΕ ενημερώνει ότι στο EUROSTARS μπορούν να υποβάλουν προτάσεις ερευνητικά δραστήριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της Κύπρου. Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων έχουν καθοριστεί για τις 5 Μαρτίου 2015 και 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Η υποβολή της πρότασης Έργου από την ερευνητικά δραστήρια συντονίστρια ΜμΕ γίνεται  ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία EUREKA, η οποία και θα αξιολογήσει τις προτάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: Συστήνεται όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Ιδρύματος, κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη (Τηλ: +357 22205052, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]) και κ. Δημήτρη Ευαγόρου (Τηλ: +357 22205000, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]). 

***

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

 Στοιχεία Επικοινωνίας: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357-22205030, Τηλ/πο: +357-22205001, Ιστοχώρος: www.research.org.cy