Ευκαιρίες χρηματοδότησης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για το έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τη χρήση πολυεθνικής ομάδας, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό οικο- καινοτόμων επιχειρήσεων που επιδιώκουν συνεργασία με επενδυτές για την περαιτέρω ανάπτυξη τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα συνεργασίας με επενδυτές.

Tο έργο INNEON, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει τη χρήση πολυεθνικής ομάδας, η οποία έχει αναλάβει τον εντοπισμό οικο-καινοτόμων επιχειρήσεων που επιδιώκουν συνεργασία με επενδυτές για την περαιτέρω
ανάπτυξη τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα συνεργασίας με επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΝΝΕΟΝ λειτουργεί δική του πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν πιθανούς χρηματοδότες και συνεργάτες.

Οικο-καινοτομία σημαίνει κάθε μορφή καινοτομίας για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Συγκεκριμένα ο όρος αναφέρεται σε:
• Νέες Υπηρεσίες: “πρασίνισμα” των επιχειρήσεων
• Νέες Διεργασίες: Καθαρότερη παραγωγή
• Νέες μεθόδους διαχείρισης, νέες τεχνολογίες και προϊόντα.

inneon--864x400_cΕπίσης , διοργανώνεται διαγωνισμός καινοτομίας και ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως
επικοινωνήσουν με την Atlantis Συμβουλευτική Κύπρου, μέλος αυτής της πολυεθνικής
ομάδας, για να δηλώσουν συμμετοχή, τηλ. 22660482, e-mail: [email protected]