Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν στην ΕΕ για τους επόμενους μήνες

Opening Date Closing Date
Lawyer linguists – ‘Court of Justice’ channel – BG/ES/FR/IT (AD7) 21/05/2015 24/06/2015
Doctors (AD11) 04/06/2015 07/07/2015
Curator/Museum Educator/Conservator (Conservation and collection Manager) (AD7) 18/06/2015 22/07/2015
Assistant Curator/Conservation and collection Management assistant (AST 3) 18/06/2015 22/07/2015
Educational Staff (Nursery Nurses/Childcare workers) (FGII) 06/2015 07/2015
Interpreters – CS/HR/LT/MT (AD5/AD7) 09/07/2015 11/08/2015
Translators – FI/HU/LV/PL/PT/SK (AD5) 30/07/2015 01/09/2015

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Europe Direct Δήμου Λάρνακας στο 24620993 ή μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm