Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «Your first EURES job – YfEj»

https://www.youtube.com/watch?v=2UpWgyR2mvA

Το «Your first EURES job – YfEj» , είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας, που υποστηρίζει νέους Ευρωπαίους, να βρουν απασχόληση  ή κατάρτιση μέσα από  εργασία σε άλλο κράτος μέλος καθώς και  εταιρείες να βρουν τους κατάλληλους εργαζόμενους.

Τι υποστήριξη παρέχεται μέσω του Προγράμματος? 

  • Για τους νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί μαθήματα γλώσσας και άλλες μορφές εκπαίδευσης οι οποίες χρειάζονται για να εργαστείς σ εκάποιο εργοδότη στο εξωτερικό.
  • Καλύπτει επίσης τα έξοδα ταξιδίου για τους νέους που υποβάλλουν αίτηση για θέσεις εργασίας ή κατάρτιση (μαθητεία ή πρακτικής άσκησης), επιτρέποντας τους να μεταβούν για συνεντεύξεις εργασίας στην χώρα που εδρεύει ο εργοδότης.
  • Καλύπτει μερικά έξοδα εγκατάστασης σε άλλες χώρες της ΕΕ μέχρι να λάβουν το πρώτο μισθό.

Περισσότερες πληροφορίες στον ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/26F614875B970B30C2257E1C0042F44A?OpenDocument ή στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας (24620993, κ. Μυρτώ Κατσούρη).