Κενές Θέσεις Εργασίας στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

1.Κενή Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (λήξη 07/03/2021)
2.ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (λήξη 07/03/2021)
3.Κενή Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων (λήξη 07/03/2021)
4.Κενή Θέση Υπεύθυνου Λογιστηρίου (λήξη 07/03/2021)
https://www.erasmusplus.cy/default.aspx?NewsID=39676&t=156