Θέσεις εργασίας σε φορείς της ΕΕ

1. Research Officer
European Institute for Gender Equality (EIGE)-Λιθουανία -Προθεσμία: 29/1/2016
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2015-ca-11-fg4

2.Quality Management Officer
European Asylum Support Office-Μάλτα- Προθεσμία: 18/1/2016
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO_2015_TA_010-Quality-Management-Officer-AD-7.pdf

3.Project Manager
European Asylum Support Office-Μάλτα-Προθεσμία: 5/2/2016
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/dlm_uploads/TA011_VN-Project-Manager-AD6.pdf

4.Team leader – Situation and Crisis Monitoring
Frontex-Πολωνία Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/December/2015_12_23_FSC_SCM_team_leader.pdf

5.Junior Analyst
Frontex-Πολωνία-Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/December/2015_12_23_Junior_Analyst.pdf

6.Research Officer
Frontex-Πολωνία-Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/December/2015_12_23_Research_Officer.pdf

7.Head of Return Support Unit
Frontex-Πολωνία-Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/2015_12_15_HoRSU.pdf

8.Head of Third Countries and European Cooperation Unit
Frontex-Πολωνία-Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/2015_12_15_HoTCECU.pdf

9.Project and Data Acquisition Officer for Copernicus Services (FGIV)
European Maritime Safety Agency (EMSA)-Πορτογαλία-Προθεσμία: 04/2/2016
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2573-emsa-ca-2015-15.html

10.Senior Specialist in the Procurement Business Area
European Police Office (Europol)-Ολλανδία-Προθεσμία: 30/1/2016
https://www.europol.europa.eu

11.Research Officer
European Institute for Gender Equality (EIGE)-Λιθουανία- Προθεσμία:29/1/2016
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2015-ca-11-fg4

12.Quality Management Officer
European Asylum Support Office-Μάλτα-Προθεσμία: 18/1/2016
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO_2015_TA_010-Quality-Management-Officer-AD-7.pdf

ergasia-ergasia