Μόνιμες Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ για Γλωσσομαθείς Νομικούς που κατέχουν τις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Σουηδικά

Δεν απαιτείται επαγγελματική πείρα,
Μισθός: 5 612,65
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων:
08/12/2016
Προθεσμία:
12/01/2017 – 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1967/description_el