Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών Ανάπτυξης Συστήματος και Προμήθειας Εξοπλισμού για το Έργο Αρχείου Περιουσιών και Βοηθειών

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για Αγορά Υπηρεσιών Ανάπτυξης Συστήματος και Προμήθειας Εξοπλισμού για το Έργο Αρχείου Περιουσιών και Βοηθειών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.

http://www.kentrikosforeas.org.cy/index.php/announcements/43-prokiriksi-diagonismou