Προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο προτίθεται να προκηρύξει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για τις υπηρεσίες που απαιτούνται για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο “Σχολείο – Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”.
Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σε αυτή την πρόσκληση υποβολής προσφορών, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htmep-logo-rgb_el