Σπουδαστικά Βοηθήματα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε δικαιούχους παθόντες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από δικαιούχους παθόντες για τη διεκδίκηση σπουδαστικών βοηθημάτων για παρακολούθηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος
2016/17.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις Ανακοινώσεις με αρ. 405 (για προπτυχιακές σπουδές) και με αρ. 406 (για μεταπτυχιακές σπουδές), καθώς και το «Έντυπο Αίτησης για Δικαιούχους Παθόντες» με αρ. 87, από τη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή από την Ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy
Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 2.00 μ.μ. στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο download-3τηλ. 22456433.