Συμβάσεις και υποβολή προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών μέσω δημοσίων συμβάσεων, όπως:
•μελέτες
•τεχνική βοήθεια και κατάρτιση
•παροχή συμβουλών
•υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και προβολής
•βιβλία & εξοπλισμό πληροφορικής

Οι πάροχοι υπηρεσιών επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών που προκηρύσσουν οι επιμέρους υπηρεσίες, γραφεία και οργανισμοί της Επιτροπής σε όλη την Ευρώπη.

Δείτε όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Επιτροπής:http://www.ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do