ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Για να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο, η Επιτροπή είχε προτείνει το 2020 […]

Στρατηγική της ΕΕ «Κύμα ανακαινίσεων»-Έως το 2030, θα μπορούσαν να ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160 000 επιπλέον πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Η πρόταση αυτή θα διευκολύνει την ανακαίνιση κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, γραφείων και λοιπών κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι λογαριασμοί ενέργειας, και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Στα κτίρια αναλογεί περίπου το 40 % της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ και το 36 % των […]

Οι ταξιδιώτες της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τη δωρεάν περιαγωγή

Ο νέος κανονισμός θα παρατείνει έως το 2032 το υφιστάμενο σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες δεν μπορούν να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη για κλήσεις που πραγματοποιούνται ή δεδομένα που χρησιμοποιούνται ενώ ταξιδεύουν εντός της ΕΕ και θα επιφέρει επίσης νέα πλεονεκτήματα. Οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα και να […]

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες το ενωσιακό δίκτυο ολοκληρωμένων κέντρων για τον καρκίνο, μία από τις εμβληματικές δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Στο πλαίσιο του σχεδίου της ΕΕ για τον καρκίνο, αυτό το νέο ενωσιακό δίκτυο θα δημιουργηθεί έως το 2025 και στοχεύει να διασφαλίσει ότι το 90% των επιλέξιμων ασθενών […]

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις για το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των μόνων (σόλο) αυτοαπασχολούμενων ατόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους κυβερνητικούς φορείς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ στις συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των μόνων (σόλο) αυτοαπασχολούμενων που παρέχουν […]