Ένα σημαντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το οποίο αφορά τον πολιτισμό και τη συνεισφορά του στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, θα διοργανώσει Συνέδριο αναφορικά με τη συνεισφορά τον ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σημαντικά ονόματα από τον χώρο του πολιτισμού θα παρευρεθούν και θα παρουσιάσουν σημαντικές θεματικές, οι οποίες αφορούν τη στρατηγική που ακολουθείται για την ανάδειξη του πολιτισμού σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

Πλατεία Βασιλέως Παύλου
Τηλ.: 24620993
Φαξ: 24626358

email:  [email protected]
WEBSITE: http:  www.eudirectlarnaca.eu
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Information-Centre-in-Larnaca/169525696494409
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCLAoIPQkOk-4MEh0N3xPi3w
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/europedirectlarnaca18/
FLICKR: https://www.flickr.com/people/[email protected]/
TWITTER: https://twitter.com/europedirectlar