ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διοργάνωση Εργαστηρίων για να αυξήσουν τις πιθανότητες τους οι νέοι στην αγορά εργασίας

Από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου, περισσότεροι από 300 νέοι από όλη την Κύπρο που δεν έχουν δουλειά και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά από εργαστήρια που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας.

Συνολικά, θα διοργανωθούν τρία εργαστήρια σε όλες τις κύριες πόλεις της Κύπρου. Κάθε εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: 1) Ενδυνάμωση των κύριων δεξιοτήτων εργασίας, όπως η βελτίωση των βιογραφικών σημειωμάτων, 2) Ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και νοοτροπίας με σκοπό να ενθαρρύνουν τους νέους να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση και 3) Ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν επίσης σχετικά με προγράμματα απασχόλησης και ευκαιρίες στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εργαστήρια διοργανώνονται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το πρώτο εργαστήρι θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας από τις 16 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2015.

Η Eurostat ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το επίπεδο ανεργίας στην Κύπρο για τους νέους κάτω των 25 ετών, μειώθηκε από 35.1% σε 32.6% κατά το τελευταίο έτος. Παραμένει, ωστόσο, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η ανεργία των νέων ανέρχεται σήμερα στο 20.1%.

Η μείωση της ανεργίας των νέων είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Juncker, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδεύει 6.3 δισεκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει προγράμματα όπως το Youth Guarantee.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 13 Νοεμβρίου 2015