Διαγωνισμός για μεταφραστές ελληνικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε τη διοργάνωση διαγωνισμού για πρόσληψη μεταφραστών ελληνικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει στις 3 Ιουλίου, στον δικτυακό τόπο της EPSO.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε

  1. Γλωσσομαθείς με γνώσεις μετάφρασης και θεματική εξειδίκευση.
  2. Επιστήμονες, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς, με κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο Διεύθυνσης Μετάφρασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]