Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες ΕΕ (Junior Professionals in Delegations)

Ανακοινώνεται η έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υψηλού Επιπέδου για Νέους Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της ΕΕ (Junior Professionals in Delegations). To Πρόγραμμα JPD διοργανώνεται στη βάση κοινής απόφασης της ΕΥΕΔ (EEAS – Εuropean External Action Service) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εν λόγω κοινό από τους δύο πιο πάνω φορείς Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που αναμένεται να ξεκινήσει κατά τον Μάρτιο 2016, θα είναι διάρκειας 9 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 9 μήνες. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν, θα εκπαιδευθούν σε τμήματα των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες-μέλη της ΕΕ.

Οι υποψήφιοι, στην περίπτωση της Κύπρου, για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει :

  • Να είναι κύπριοι υπήκοοι
  • Να είναι, τουλάχιστον, κάτοχοι ενός πανεπιστημιακού τίτλου σε μεταπτυχιακό επίπεδο ΜΑ (ή ισοδύναμο του Master’s degree), σε τομέα σχετικό με τις δραστηριότητες των Αντιπροσωπειών της ΕΕ
  • Να έχουν εξαίρετη γνώση της Αγγλικής ή/και της Γαλλικής γλώσσας (σύμφωνα με το Common European Framework of Language). Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας θεωρείται πλεονέκτημα.
  • Να διαθέτουν μεγάλο ενδιαφέρον για εργασία σε Αντιπροσωπεία της ΕΕ
  • Επαγγελματική εμπειρία, δραστηριότητες πέραν από αυτές που αφορούν αυστηρώς το CV του κάθε υποψηφίου, όπως ο εθελοντισμός, ή η ύπαρξη δημοσιεύσεων, θεωρούνται σημαντικό πλεονέκτημα.

Η διαδικασία υποβολής για τους υποψηφίους κυπριακής υπηκοότητας προβλέπει την αποστολή αιτήσεων, σε συγκεκριμένο Έντυπο, από μέρους των ενδιαφερομένων προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, στη συνέχεια, θα αποστείλει κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, για τα περαιτέρω.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.

Η διαδικασία υποβολής για τους υποψηφίους κυπριακής υπηκοότητας προβλέπει την αποστολή αιτήσεων, σε συγκεκριμένο Έντυπο, από μέρους των ενδιαφερομένων προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο, στη συνέχεια, θα αποστείλει κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ, για τα περαιτέρω. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2015. Οι υποψήφιοι θα πρέπει σαφώς να αναφέρουν στην αίτησή τους εάν ενδιαφέρονται για την EYEΔ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να στείλουν την αίτησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Το Έντυπο για υποβολή αιτήσεων, όπως και πρόσθετες πληροφορίες, μπορούν να ανευρεθούν στην ακόλουθη διεύθυνση http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional-delegations

Επισημαίνεται ότι δεκτά θα γίνονται μόνο τα υπογεγραμμένα Έντυπα αιτήσεων.