Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED, η οποία εδρεύει στη Μασσαλία, έχει προκηρύξει 2 θέσεις εργασίας

  1. Λειτουργός Επικοινωνίας.
  2. Λειτουργός Επικοινωνίας (Εκπαιδευόμενος).

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: 28/11/2014 

Όλες οι λεπτομέρειες για τις 2 θέσεις εργασίας είναι στην ιστοσελίδα http://www.programmemed.eu/en/information-center/vacancies-and-public-procurements.html

Η αίτηση πρέπει να σταλεί στην αγγλική και στην γαλλική γλώσσα.