ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Μόνιμο Προσωπικό)

Οι διερμηνείς θα πρέπει να γνωρίζουν άψογα Μαλτέζικα ή/και Κροατικά ή /και Λιθουανικά ή/και Τσέχικα.

Μισθός: EUR 4 384,38 (AD5) / EUR 5 612,65 (AD7)

Προθεσμία Υποβολής: 11 Αυγούστου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2015/interpreters/index_en.htm